Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

За българския национален характер (Йордан Василев)

Й. Василев: Тази реакция във случая със Вацлав Хавел на част от българската интелигенция всъщност е съвсем естествена реакция. Това е азбуката на хуманизма -  винаги трябва да бъдеш на страната на страдащия, на слабия, на този, които е поставен в  положение на безпомощност. Това се вижда от изказванията и от действията на народите почти във всички страни - тъй че това, което една група български интелектуалци са направили не е нито извънредно, нито случайно. Интересното в случая за мен е друго: от доста време вече светът се вълнува от този случай; защо толкова късно се яви, прозвуча гласът на тази група, внушителна група български интелигенти? Това е по-интересното и в случая ми се струва, че това е израз на особеност на националния характер. Веднага се налага съпоставка с това, което стана в България преди един месец, дори по-скоро - в „случая” с Петър Манолов. Реакцията на всички волни или неволни участници в тази драма, която за щастие не се превърна в трагедия, говори за една общност на психическите реакции - всички реагираха с изчакване, с бавност, с търпение, като се почне със самия Петър Манолов, който всъщност не прояви никаква такава екстремна реакция на предишни неприятности, а чак когато беше поставен в положение на неизбежната самоотбрана ли, как да го кажем, безизходица ли, прибягна до последното му останало, т.е. гладната стачка, след дълго търпеливо изчакване. Това е едната страна. След това – реакцията на неутралната страна, тъй да се каже, на българската интелигенция: след дълго търпеливо изчакване, всякакви опити за диалог, за изказване на мнения, пожелания, нали, чак когато се дойде до опасност за живота на този човек, българската интелигенция или по-точно една част от нея /но мисля, че достатъчно представителна част/ прибегна до решително реагиране. И третата част - висшата администрация точно по същия начин реагира. Нека видим нещата с психологическа яснота - имаше също елемента на търпеливо изчакване, нали, на някакви други опити за действия, но когато дойде решителният момент, и в този случай реакцията беше същата и точна - върнаха му се документите, за които преди това нямаше никакви, привидно никакви желания да се удовлетвори това негово искане… и се върнаха. И всичките групи на българското общество, като се има предвид, че една личност също е група, също е личност за себе си, реагираха по един и същи начин. Ето и сега: гласът на българските интелигенти, на тази група, спрямо „случая” с Вацлав Хавел, идва със сравнително голямо забавяне спрямо световното реагиране, искане, настояване, но идва с една много настойчива и много представителна спонтанност, т.е. с една тежест, която така, ако ми е позволено да сравня, е доста по-решителна от изявления на хора и групи от други страни, защото за една малка страна, каквато е България, 102 души /между които има личности, които имат гласове на хиляди; няма нужда да ги споменавам тези личности, достатъчно е само да спомена тези като безкрайно популярния Радой Ралин!/ показва, че зад всеки социален жест един народ проявява основните свои качества. Всъщност това беше за мен интересното, това ми породи размисъл и рекох да ти го кажа, но то всъщност не е само отражение на момента, вероятно е и предсказание за бъдещи развития.

Р. Узунова: Искаш да кажеш, че е характерна национална черта да се поизчака, да се поогледат нещата, да се разсъди трезво?

Й. Василев: Точно, точно, точно.

Р. Узунова: И тогава да се премине към решения?

Й. Василев: Да, и тогава да се премине към решения  -  странични пътища, пътеки и когато вече се тръгва - се тръгва; но когато се тръгне, пък има една решимост, която е несравнима. Ето едно сравнение с поляците - те са импулсивни, бързи, реагират веднага, остро и някои път и недообмислено - и ефектът е сведен до една минималност. Защото сравни една улична демонстрация: излизат 100 души, те правят, вдигат шум - но в една улична демонстрация който и да бъде участникът, тя изразява точно толкова души, колкото участват в нея. Ако са сто, значи са сто и нищо повече. Докато един социален жест, както да речеме, имам предвид, понеже става дума за това писмо на част от българските интелектуалци, това е един социален жест с един огромен резонанс, щом като участват големи личности в него. Отново казвам, че няма нужда да ги изреждам …

Р. Узунова: И в „Харта 77” участват големи личности…

Й. Василев: Именно. Но сравняваме го с излизане на демонстрация, която изглежда нещо много. Според мене, социалният ефект от нея е минимален. Това са различни неща. Сравняваш, да речеме, една група полски студенти, останали младежи, които реагират много импулсивно, това е в характера на поляците, нали…

Р. Узунова: В поведението на „Солидарност” не виждам тази импулсивност…

Й. Василев: Не, аз говоря за улични демонстрации, за младежка реакция. Нали там са вече и по-умъдрели хора, които имат социален опит и намират по-точни реакции... И това, че сега тези разговори на Кръглата маса дават вече резултат говори, че и зад двете страни стоят мъдри хора. Това е. Но аз все пак си мисля… Доста често в Полша стачки, демонстрации изразяват един национален характер, една бурна реакция, която не толкова държи на резултата, колкото – да употребя тази отвратителна дума – изява…: да се направи нещо, без оглед на социалния ефект.

Р. Узунова: Ти пропускаш обстоятелството, че в България, макар за това да не се пише в печата, стачките всъщност не са били една и две… 

Й. Василев: Да, обаче нямат такава … и аз не съм чувал, да си призная… Щом дори не се е чуло, и аз не съм чувал, значи те не са социален фактор, иначе се чува. Ти знаеш, в нашата страна всичко се чува, нали?! Което значи - казано семиотически - нещо, нали?

Р. Узунова: Да…

Й. Василев: Ето сега ми идва един пример от историята, за действията на българина, защото…, затова се връщам назад - атаката на Одрин. Там стои обявената за непревземаема крепост и т.н., и срещу това една млада армия и един малък народ, който няма някаква историческа опитност - нито армията му, нито офицерите му, да не говорим за войниците, че ги смятат за прости хора. Тръгват на атака българите, отсреща ги коси от една прекрасно укрепена крепост – перфектно, под немско ръководство укрепена - коси ги смъртоносен огън. Вървят бавно /специално е описано в шопския фолклор/, плачат, мрат, който може да се движи, не се връща назад. Така е, изглежда… бавно, бавно, но назад крачка – не!

Р. Узунова: Тя, и механиката на Априлското въстание комай е такава?! 

Й. Василев: Там е малко по-друго, ми се струва. Там има други фактори, по-…, по-… по полския характер импулсивни, но във всеки случай подготовката му е същото. Едно масово убеждение, действие цялостно, обхващащо цял кръг, този район, разбира се, в който се подготвя въстанието – Средногорския, нали… и т. н. Но май много удължихме тази приказка и да ти кажа, тя не е интересна тема… Двама литератори, единият далече, другият се поти…

Р. Узунова: Мен мисълта ми беше за Априлското въстание, че като се стигне до твърдото убеждение, че пътят, че стъпките са напред, няма значение дали в трапа ще отидат те…

Й. Василев: Да, нали, решителност, тя вече е дошла и няма… За това са и тия изяви… Няма, няма връщане назад…

(Й. Василев, литературовед, член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Повод за разговора е подписката, организирана от Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в защита на осъдения за пореден път на затвор чехословашки драматург Вацлав Хавел, 2.03.1989 г., ролка 185)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите