Поместваме пълния текст на доклада Ран и Ът така, както той бе разпространен през есента на 1990 година сред депутатите от Седмото велико народно събрание и висшата държавна администрация.

Читателят ще може да прецени как експертите от Щатите са си представяли прехода към пазарно стопанство у нас. Какви съвети са давали. Какво се е знаело у нас за проблемите, пред които е изправена страната.

Докладът удостоверява, че управляващият елит на страната е знаел още през 1990 година какви реформи предстоят.

Всеки е свободен да преценява защо и как реформите бяха така драматично забавени.

Трябва да се подчертае, че споменатите в доклада български автори и консултанти са участвали в неговото създаване по твърде различен начин. Някои от тях са били запознати със съдържанието му прекалено късно и не са имали възможност да реагират.

В печатния вариант на доклада втората и третата глава, чийто автор е проф. Иван Ангелов, са представени само със заглавия и подзаглавия, без основния текст. Така фигурират и тук.

Поместването на доклада в Приказката България е част от моята изследователска работа в Института по социология.

Докладът беше приведен във файл формат от госпожа Илияна Ракиловска.

 

 

Петко Симеонов

10 ноември 2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Омда е на самоиздръжка. Ако сме Ви полезни с огромния обем безплатна информация, която предлагаме, можете да ни подпомогнете с каквато сума прецените. Минималната вноска е два лева. Нашата банкова сметка е:

BULGARIA
RAIFFEISENBANK EAD
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG65RZBB91551002430173


3 май 2014 г.


Copyright 1998-2019 ® “OMDA” Ltd.  Всички права запазени.

Обратно към електронните книги