Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

Разговор с Георги Мишев за негативното отношение на властта към Клуба за подкрепа на гласността и преустройството и към Комитета за екологична защита на Русе

Р. Узунова: Георги Мишев? Румяна Узунова ти се обажда.

Г. Мишев: А, Румяна, здравей!

Р. Узунова: Здрасти. Бих искала да взема от теб интервю за Дискусионния клуб за подкрепа на гласността. Защото тези дни във в. Льо Монд пише, че на 16 декември в дома на Георги Величков са се събирали членове на Дискусионния клуб, и събранието било разтурено, и така нататък. Би ли ми казал няколко думи по този повод, и изобщо, има ли пречки пред дейността на Клуба? Какво сте направили до сега? На какво се надявате? Какво е постигнато, какво предстои - в този смисъл?

Г. Мишев: Ами аз какво мога да кажа? Те са вече известни нещата. Клубът до сега няма никаква дейност, защото официално не е разрешен. Ало?

Р. Узунова: Да, да, чувам.

Г. Мишев: Официално не се отпуска никакво помещение, където да се водят тези разговори, тези дискусии. Той не е нелегален, няма нищо конспиративно в този Клуб. И самият факт какви хора участват в него - това са български писатели, философи, научни работници и т. н.

Р. Узунова: Все известни хора…

Г. Мишев: Да. И е абсолютно в подкрепа на реформите, на преустройството, на новия дух на гласността… Аз не виждам защо е тази паника сред някои хора, защо така се посреща? Както беше, разбира се, посрещнат на времето и нашият Клуб за Русе, нашият Комитет…

Р. Узунова: И за него бих искала да те попитам: Как възниква, защо така изведнъж лошо отношение имаше и към него, след като е една благородна задача за Русе…, амбиции, помощ?...

Г. Мишев: Ами стана едно разминаване просто, едно неразбиране на смисъла на този Комитет. И убедихме се, че новото мислене много трудно става, много трудно влиза в действие, много по-лесно се мисли по стария начин и се действа по стария начин. Веднага бяхме обявени за демагози, веднага бяхме викани къде ли не,… и някои хора ни помислиха едва ли не за конспиратори, контра революционери и т. н. Това показва още колко в начален стадий, в начален етап се намира нашата демокрация. Демокрация казах, а не демократизация…

Р. Узунова: Да, странно ми се вижда, тъй като и в последните партийни документи, в последния доклад на Тодор Живков пише за тези, нали, самоуправляващи се организации, които да бъдат не само партньор, ами и опонент. Доколкото виждам, смисълът на Дискусионния клуб… Чуваш ли ме? Той би искал…Моля?

Г. Мишев: Да, чувам те. Да съдействаме на официалните власти. Това, което те не могат, не можеха да свършат, обвързани от най-различни споразумения двустранни, многостранни, договори и т. н., това можеше обществеността да го свърши. И както в края на краищата го и свърши. Защото знаете, че вече няма хлор в Русе...

Р. Узунова: Няма, а?!    

Г. Мишев: Няма.

Р. Узунова: По-хубав резултат от този!

Г. Мишев: Да, така че напразно някои хора така го изтълкуваха. И разбира се, и нас ни наказаха и станаха едни…

Р. Узунова: Неприятни неща!

Г. Мишев: Неприятни последици…

Р. Узунова: В какъв смисъл наказания? Аз със Светлин Русев говорих и той ми каза, че все пак, нали, продължава да е художник, да си прави изложби, въпреки че е изваден от състава на ЦК, и нали, не е вече директор на Картинната галерия…

Г. Мишев: Да.

Р. Узунова: А на тебе?

Г. Мишев: Ами аз, какво? Аз работя в киното пак. Групата (на писателите), където членувах, беше закрита уж случайно - това беше групата на профсъюзите. Тази група, по едно съвпадение… как стана, никой не ни обясни, никой не ни извика… закриха я. И трябваше да се върна в киноцентъра, където преди години бях работил там като редактор, и сега съм там. Това е положението.

Р. Узунова: А защо мислиш, че след като стана ясно, че Комитетът за защита на Русе всъщност е изиграл такава добра роля, защо сега се пречи и на Дискусионния клуб? Ало?

Г. Мишев: Ами защото продължават да действат старите механизми, старата инерция. Аз не виждам друго обяснение, не виждам.

Р. Узунова: А това вярно ли е, за… че на 16 декември в дома на Георги Величков е имало събиране на Клуба и че то е било разтурено?

Г. Мишев: Ами и аз го чух, но не знам. Не съм се виждал с Георги Величков, лично от него нищо не знам. Аз бях малко в провинцията, вчера се върнах…

Р. Узунова: Във връзка с Дискусионния клуб: досега съм взела интервюта от академиците Шелудко и Дацев, от Юлий Стоянов, от Валери Петров, от Михаил Величков. Нали, даваш ми разрешение и твоето интервю да го прибавя към интервютата на другите хора?

Г. Мишев: Ами разбира се, аз нищо лошо не виждам в това.

Р. Узунова: Разбира се, разбира се. Имаш ли надежди, че ще се преодолее това негативно отношение към един Клуб, чийто задачи нито са противодържавни, нито са някакви революционни, а всъщност са успоредни на политиката, която се обявява?

Г. Мишев: Да, сигурен съм, че ще настъпи обрат. Просто ще седнат двете страни и ще поведат диалог, защото досега диалог няма.

Р. Узунова: За сега е монолог… И защо мислиш, че средствата за масова информация – радиото, телевизията, вестниците ред не пишат за този Дискусионен клуб?

Г. Мишев: Ами защо?! Защото още старият дух вилнее в тях. Ако ти кажа, че откакто стана изключването ми…

Р. Узунова: От къде, от къде?

Г. Мишев: …от нито едно списание, нито радио, нито телевизия, нито един не се е обаждал нещо да ми поиска или като по-рано, някакви поръчки да ми даде!

Р. Узунова: Изключването от къде?

Г. Мишев: От Партията.

Р. Узунова: А, да. А в киното?

Г. Мишев: В киното засега няма такова отношение. Но специално средствата за масова информация…, имам там доста спрени неща и не ги публикуват, не излизат…

Р. Узунова: Правят се, че те няма, така ли?

Г. Мишев: Разбира се, каузата е напълно благородна, напълно хуманна и е в посока на новото мислене. Не може да не се успее!

Р. Узунова: Дано, дано! Пожелавам ти големи успехи през идната година, здраве, живот, и всичко най-хубаво!

Г. Мишев: Всичко добро.

(Недатирано интервю, но вероятно от началото на януари 1989 г., ролка № 281)

Интервю с Георги Мишев

Р. Узунова: Георги Мишев? Румяна Узунова се обажда от радио „Свободна Европа”. Бих искала да разговарям с вас по един въпрос, доста сериозен въпрос. Току-що прочетох това, което беше предадено по радиото във връзка с доклада на Тодор Живков пред представители на художествено-творческата интелигенция. И там пише следното: “Едната страна на въпроса е, че в духа на Конституцията и законите на страната такива сдружения не могат да се създават, ако те не са регистрирани по съответния начин. Така е във всяка цивилизована страна.” А доколкото си спомням, този Комитет за защита на Русе, на русенското население…, бяха направени опити той да бъде регистриран?

Георги Мишев: Да, разбира се. И още чакаме отговор.

Р. Узунова: Кога подадохте и пред кои инстанции въпросните документи? И какви са тези документи за регистрация?

Г. Мишев: Най-напред, както е редът, към Районния съд.

Р. Узунова: Софийския?

Г. Мишев: Един от районните - Четвърти районен съд. Там ни отговориха доста мъгляво - че не могат да го регистрират…, някакви формални съображения. Ние не ги уважихме и подадохме апелация, така да се каже, до Градския съд.

Р. Узунова: До градския Софийски съд?

Г. Мишев: Да. И от там не дойде никакъв отговор. Ние изчакахме почти година и преди по-малко от месец подадохме оплакване до Върховния съд. Аз получих скоро обратната разписка, с която… и след това и писмо от Върховния съд, с която ми съобщават, че оплакването е прехвърлено към Министерството на Правосъдието. Така че за сега е отворена вратата и чакаме отговор.

Р. Узунова: Една година – и не получихте никакъв отговор?!

Г. Мишев: Ами почти година.

Р. Узунова: Почти година?!

Г. Мишев: Те, нещата бяха през април, през април се развиха …

Р. Узунова: И преди един месец?

Г. Мишев: Да. И ние изчаквахме доста време решението на Градския съд. Такова решение не дойде. И направихме съответно обжалване до Върховния съд. Там вече, по реда на надзора…, не знам точно подробностите… - юристите ще кажат - се извършва проверка защо Градският съд не ни отговори изобщо. Това е положението.

Р. Узунова: Личните ти надежди и впечатления оптимистични?

Г. Мишев: Ами, да се надяваме.

Р. Узунова: Благодаря, Георги Мишев.

(Г.Мишев, писател, председател на Управителния съвет на Обществения комитет за екологична защита на Русе, 21.02.1989 г., ролка № 287)

 

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите