Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

Декларации за гладна стачка (Петър Манолов, Вера Манолова, група членове на НДЗПЧ – българи и турци)

Р. Узунова: Румяна Узунова се обажда. Снощи по френската телевизия беше излъчено интервюто с вас. Ало? Петър Бояджиев, нали? Румяна Узунова се обажда от радио "Свободна Европа". Снощи по първа програма на френската телевизия, в 20 часа вечерта, бе излъчено интервюто с вас на френската журналистка.

Петър Бояджиев: Не с мене, как с мене?! Интервюто с Петър Манолов.

Р. Узунова: Боже, аз мисля, че говоря с Петър Манолов. Прощавай. Така, Румяна се обажда и се обаждам за записите. Дала съм четири телефонни номера и то тук ми показа друг номер... Няма значение.

П. Бояджиев: Не, не, та неговия телефон е още прекъснат - за всеки случай.

Р. Узунова: Така ли? Аз ще се опитам с него да се свържа. И така, обаждам се за тези… изявленията на Петър Манолов, на жена му. Обаждам се с техник, за да запиша…

П. Бояджиев: А, готови ли сте? Добре. Ако сте готови, и аз съм готов. Ало?

Р. Узунова: Добре, Да, да, записва. Ало.....Нищо не се чува.

П. Бояджиев: Аз сбърках, олеле, и изтрих част от началото...

Р. Узунова: Много лошо…

П. Бояджиев: (говори на френски с някого) Аз имам друго... „в България. Го сподин председателю, заявявам …”, Да, секунда, Румяна.

Р. Узунова: Нищо, нищо, слушам.

П. Бояджиев: Защото аз сбърках. Аз съм толкова уморен. Започвам. Айде, Румяна ще ти дам от оригиналната касета. Ще има някои фрази, разговори помежду, ти ще ги отрежеш, нали? Има излишни неща. Ти имаш нужда от три декларации само, т.е., от четири декларации. Започвай.

Юсуф Ибрахимов: „До Председателя на Държавния съвет, София, Копия: министъра на вътрешните работи - София, главна прокуратура на НРБ, международния ПЕН клуб - Лондон, българската Лига за защита на правата на човека - Рим, в. "Работническо дело" София. Заявление от Петър Манолов Георгиев, поет, живущ (адрес) Пловдив, България. Господин председателю, заявявам, че продължавам гладната стачка, обявена на 11 януари `89а година в Следственото управление към МВР Пловдив, в протест на това, че на горната дата след задържането ми и извеждането ми от вкъщи е продължен обиска и в работната ми стая. Иззети са словосъчетания, словесни конструкции, литературни откъси, незавършени и завършени стихотворения, поетични цикли, цели ръкописни и машинописни стихосбирки, новели, разкази, повести, есета, драматургични свитъци и цели драматични пиеси, части от киносценарии, завършени киносценарии за анимационни, документални и игрални филми, идеи за литературни произведения, статии, философски размишления, дневници, записни бележки, записки на сънища, разработки на разкази, религиозни, национални и етнически проблеми, получени и не изпратени писма, адреси, телефони - изобщо 30 годишен почти нереализиран литературен труд, като в копието от протокола всичко това е посочено за папки и определен брой листа. Присъствувалата на обиска Вера Бондова(?) Манолова, съпругата ми, е подписала без да има възможност да види съдържанието на изтръгнатите листа и листчета, тъй като шест лица, т.е. дванадесет ръце са разбърквали, ровили и конфискували следите от един съзидателен човешки труд. В мое присъствие описаха и изнесоха от дома ми цялата работна документация на НДЗПЧ в България, чийто секретар съм. Заявявам, че ще продължа гладната стачка докато ми бъдат върнати пълната работна документация на Независимото дружество, бъде върнато всичко, конфискувано от органите на Държавна сигурност, вкл. и пишещата ми машина; не ми бъде разрешено да се движа из страната свободно по подписаната от мен декларация на 14 януари 1989 година в Главно следствено управление, София; бъде възстановена телефонната ми връзка в страната и света, нарушена периодично по нареждане на неведоми и нецивилизовани сили. 15 януари `89а година, град Пловдив. Гладуващ: подпис.” Към него се присъединява и съпругата му Вера Пондева Манолова. „До председателя на държавния съвет на НРБ София. Копие: до министъра на вътрешните работи София; главен прокурор на НРБ София, българската Лига за защита на правата на човека в Рим, в. "Работническо дело", София. Заявление от Вера Пондева Манолова, живуща (адрес), Пловдив. Заявявам, че се солидаризирам със съпруга си Петър Манолов, поддържам исканията му чрез обявената гладна стачка и обявявам също гладна стачка, докато не бъдат изпълнени исканията му. Обявявам гладна стачка от днес, 15 януари `89а година. Пловдив. Гладуващ: подпис". Сега искам към това да прибавя и протокол… пак Заявление от членове на Независимото дружество, просто които успяха за много кратко време да се намерят... Отгоре надписите са пак същите, само че включвам и Българска телевизия. „Заявление от членове на Независимото дружество за защита на правата на човека в България. Господин председателю, заявяваме, че се солидаризираме със секретаря на Дружеството Петър Манолов и неговата съпруга Вера Манолова и заедно с тях обявяваме седем дневна гладна стачка, считано от 16 януари `89а година - годишнината от учредяването на Независимото дружество, в подкрепа на исканията им. Гладуващи: свещеник Благой Топузлиев, Зейнеп Ибрахимова Мустафова, Юсуф Хюсеинов Бабечки, Екатерина Маркова, Цветан Георгиев Златанов, Зайде  Бабечка.” За напред ще има още хора, които ще се включват. Сега мога да спомена за един, който от утре - 17и ще се включи с пет-дневна гладна стачка. Това е: пак същите инстанции, "Заявление от Али Алиосманов Мехмедалиев, гр. Шумен, адрес. Заявявам, че се солидаризирам с поета Петър Манолов от Пловдив и неговата съпруга Вера Манолова и всички останали, обявили гладни стачки, като обявявам пет дневна гладна стачка, считано от 17и януари `88 година в подкрепа на всички техни искания. Гладуващ: Подпис.” Така. Това е. Ало?

Р. Узунова: Да, да, чувам. На мене ми се струва, че качеството е добро за излъчване.

П. Бояджиев: Както искате. Това Юсуф го чете. Юсуф Ибрахимов. Той беше на телевизията, имате го досието, смятам.

Р. Узунова: Той прочете всичките тези…, а не Петър Манолов?

П. Бояджиев: Манолов е изолиран, нали?! И той беше натоварен да прочете това. Петър Манолов чете по-театрално, по-поетично, по-изразително.

Р. Узунова: Току-що говорих с Блага Димитрова по телефона. Тя ми каза, че ще отиде веднага след като Митеран се върне от България, ще отиде в Пловдив да потърси Петър Манолов, да говори с него и тогава за нас ще даде едно изявление за него, което да е много подготвено, като за поет. Което е много хубаво.

П. Бояджиев: Това е добре... Пуснаха ли й телефона на Блага?

Р. Узунова: Говорих с нея, като че ли от съседната стая говореше. За пръв път след толкова време...

П. Бояджиев: Благодарение на Франция! Снощи имаше пресконференция в ..., ..то всичкия тия са подчертали, са говорили...

Р. Узунова: На правителствено равнище?

П. Бояджиев: В президентския дворец.

Р. Узунова: И кой е давал интервю? Кой е бил там?

П. Бояджиев: … (правителственият говорител) е говорил..... и е казал, че Франция е интервенирала... и така нататък, и че Президентът следи отблизо всички тези събития. Проверете много добре. Проверете всичките микрофони сега. Защото те имат ноти, те викаха посланика и т. н. Но аз тези поръчковски неща ги оставям настрани.

Р. Узунова: Сега, Петър Манолов и Димитър Томов са ми в списъка. Дано да мога да вляза и с тях във връзка и мисля, че стават за излъчване тези...

П. Бояджиев: Както решите. Аз ви давам... няма конспирация, няма….

Р. Узунова: Юсуф Ибрахимов откъде е?

П. Бояджиев: Е, той е от с. Климент, Шуменско, имат му го досието, те го знаят кой е ..

Р. Узунова: (записва) Село Климент, Шуменско, член е на Дружеството за защита на правата на човека? И него ли интервюираха?

П. Бояджиев: Снощи от Дружеството са били Петър Манолов, Благой Топузлиев…

(недатирано, но около 20.01.1989 г.; ролка № 92)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите