Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

Интервю на Пламен Даракчиев с Янко Янков

П. Даракчиев: Добър ден, г-н Янко Янков. Вие излязохте на свобода, след мисля, че пет години затвор. Научихте и хубавата вест, че сте член на Комитета „Хелзинки уоч”. Искам първо да ви честитя. И да ви попитам, да ви помоля просто да кажете с няколко думи: Какво се случи `84а година? Първо - няколко думи за Вас и след това - около Вашия процес - няколко думи за слушателите…

Янко Янков: Добър ден. Работех като научен сътрудник първа степен в Института на науките за държавата и правото при БАН и като главен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет “ Климент Охридски “. Специалист съм по теория на социалното управление. В професионално отношение влязох в научен, идеологически, политически конфликт първоначално с ръководството на двете научни звена, и по-късно с цялата политическа система и с представителите на нашата власт. В резултат на всичко това бях уволнен от работата в тези две научни звена, и по-късно бях осъден, през `84а год., по чл. 108, чл. 109 ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 113 от Наказателния кодекс - или за противодържавна агитацияи пропаганда, организиране  и ръководене на противодържавна организация или група и разпространяване на клеветнически твърдения против НРБ, Съветския съюз и Чехословакия. Делото, според мен - и винаги съм го подържал това: и по време на делото, и винаги ще го поддържам - беше образец на брутално несъобразяване с българските закони. Не е доказано абсолютно нищо от обвинението, а онова, което е доказано, въобще не е престъпление. Искам да кажа и следното: че едва вчера, когато бях освободен от затвора, на мен ми бе дадено да видя текста на присъдата. През цялото това време аз пишех стотици молби и жалби, изложения да ми бъде даден текста на присъдата, за да мога да се защитя, да атакувам, но това не ми беше дадено. По време на делото се вършеха твърде много нарушения на законността, а пък по-късно, в затвора тези нарушения на законността достигаха до най-брутални драстични изяви – побоища, няколко пъти жестоки побоища, … поставяне при изключително тежки условия, сред криминални рецидивисти, които бяха подстрекавани да ми нанасят физическо насилие и многократни побоища от надзирателите, работещи в затвора. Условията в затвора са такива, че просто е много трудно…

П. Даракчиев: Аз щях да ви питам за условията, но вие вече обяснихте. Бих ви помолил да коментирате обявяването на една от пресконференциите на Движенията цифра, число всъщност - 216 политически затворници в страната! Бихте ли коментирали до колко е достоверна…, доколко е достоверно това число?

Я. Янков: Да. Преди всичко искам да кажа, че много е трудно да се каже точно колко са политическите затворници в нашата страна. И трудностите произтичат от специалната политика, която се провежда в това отношение. Управление „Затвори” при МВР се е ориентирало към един специален подход в това отношение: криминалните затворници служат като база, сред която се дислоцират политическите затворници и по този начин е много трудно да се каже сред колко криминални затворници колко политически се намират. Почти във всеки затвор у нас има политически затворници.(…) Но аз мисля, че цифрата е около 200 – 250, а може би и повече, но във всички случаи не по-малко от 200.

П. Даракчиев: Г-н Янков, вие излязохте в една нова за страната ситуация, доста благоприятна и за гражданите, и за независимите движения. Бих искал да ви попитам: какви са ви плановете от тук нататък? Между впрочем разбрах, че вие сте усетили тази нова ситуация още при излизането ви от затвора, тъй като ви е върната цялата документация и вашите дневници. Бихте ли коментирали?

Я. Янков: Не, не ми е върната цялата документация, върната е част от нея. Действително, има известна промяна в духовния климат на нашето общество. Докато бях в затвора в Пазарджик се срещнах с твърде много жестокости, за които аз настоявах да се търси наказателна отговорност от виновниците, и ще продължавам да настоявам в това отношение. Но в Софийския затвор срещнах един по-друг климат, едно по-друго отношение. Вярно е, че един отговорен служител от Главна прокуратура, от отдел „Изпълнения на наказанията” - мой познат от студентските  години… и той ми каза, че това е с цел да бъдат намалени аргументите, които аз притежавах против Системата. Но независимо от това, все пак провеждането на една такава цел се отрази и се отразява благоприятно. Върнаха ми и ми предоставиха само онази част от материалите и документацията, която засяга проблемите ми в Софийския затвор и в това отношение аз разполагам с материали. Но все още не са ми върнати материалите, които съм изготвял и по повод на които съм поставял … в Пазарджишкия затвор. Освен това все още не са ми върнати материалите по време на делото. Едва вчера научих за какво точно съм осъден и можах да прочета присъдата си. Но аз съм написал твърде много материали по време на съдебния процес - 110 страници защита - възражение по отношение на присъдата, 50 страници защитна реч, озаглавена “Фарисеи в храма“, която не ми е върната. Тези материали аз настоявам да ми бъдат върнати и ще настоявам да ми бъдат върнати, за да мога да ги предоставя на обществеността, да видят по какъв начин е било правораздавано по това време.

П. Даракчиев: А какви са вашите планове – това са лични, и за тия настоявания, а вашите обществени планове, ако мога така да се изразя, за участието ви в движенията?

Я. Янков: Мойте лични и обществени планове са да направя всичко възможно да се промени тази деспотична система, която съществува у нас.

П. Даракчиев: Благодаря ви, г-н Янков. Ние всички се радваме, че сте сред нас. И да си пожелаем всички успехи.

(Янко Янков, юрист, политзатворник; Скоро след 5.09.1989 г., ролка № 358)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите