Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

Интервю с Красимир Кабакчиев

Красимир Кабакчиев: Заглавието е “Предизвикан репортаж”. Аз мисля, че това е много радостно за журналистическия живот у нас и авторите, и редакторите заслужват поздравление. Репортажът започва със среща с Петър Манолов и тук за отбелязване са думите, че при него ги води…, значи, авторите проявяват интерес към здравето му, “човешки интерес”. Какво да ви кажа друго? Тя е доста дълга, статията.

Р. Узунова: Долу-горе да я преразкажете, мъничко поне. С добро отношение към „Подкрепа” ли е?

Кр. Кабакчиев: Да, точно за отношението. В никакъв случай статията не е враждебна. Просто на Профсъюза се гледа като на нещо несериозно и аз казвам: дано да бъдат опровергани тези мисли. Има доста подробно интервю с Тренчев и другите инициатори. Мисля, че вярно са предадени думите им - така предполагам, разбира се, не мога да зная. И това е в общи линии, което мога в момента да ви кажа. Трудно е да се ..., ще я прочетете и т.н. Моето отношение: аз бих искал да кандидатствам в този профсъюз, защото намирам, че имам нужда от защита на …, професионалните ми интереси имат нужда от защита. Надявам се, че той ще бъде легализиран, този профсъюз и фактически с тази статия, която в никакъв случай не отхвърля този профсъюз, може би това ще доведе до едно добро бъдеще на Профсъюза.

Р. Узунова: Искате ли да си кажете името и искате ли да излъча част от вашето изказване?

Кр. Кабакчиев: Аз се казвам Красимир Кабакчиев, научен сътрудник съм в Института за български език при БАН. Какво да ви кажа, не възразявам против отделни части от това, което казах. Бих искал да кажа, че аз се обаждам, а не вие. Аз съм за свобода на мненията. Надявам се, че добро бъдеще ни чака, особено младите научни работници. Аз съм на възрастта на тези инициатори на Профсъюза. И тук искам да кажа, че критиката, това несериозно отношение към тях,… какви са аргументите на авторите: били млади учредителите, огорчени били и амбициозни. Но това пък не са сериозни аргументи срещу „Подкрепа”, според мен. Искам така… обаждам се, в момента я прочетох и ви се обаждам с това радостно чувство, че е публикувана такава статия.

Р. Узунова: Да, добре. Радвам се много, че се обадихте. Радвам се, че у нас виждате трибуна. Дано да можем да помагаме.

(Недатирано интервю,но вероятно около 24.02.1989 г. Ролка № 213. „Подкрепа” е основана на 8.02.1989 г. в къщата на П.Манолов, докато той е в последните дни на гладната си стачка. Никоя българска печатна медия дотогова не е съобщила, че той е стачкувал.)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите