Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

За състоянието на българското село (Григор Симов)

Румен Воденичаров: Искам да представя на Вашето внимание статията на Григор Симов за българското село.

“Тоталитарната система, наложена в България няколко години след 9 септември 1944 г., непрекъснато ни поднася доказателства, че по природа е античовешка, антинародна, антинационална. Преди всичко обаче тя е антиселска. Селяните у нас, също както селяните в Съветския съюз, бяха откъснати от земята, която притежаваха. Неописуеми са физическите страдания и психическите травми, причинени при т. нар. „колективизация”, която бе всъщност една безпричинна, насилствена конфискация на земята и имуществото на българските селяни. Единствената искрица на надежда след този погром над огромното мнозинство на българския народ беше неугасващата вяра на селяните, че това закрепостяване не е възможно да продължава вечно, че това е някаква необяснима грешка и за това следва рано или късно безумието да бъде поправено. Безумието още не е поправено. Но резултатите от варварския експеримент надминаха предсказанията и на най-черните песимисти. Мнозинството от довчерашните грижовни и компетентни стопани на земя, добитък, инвентар, наследявани от поколения и умножавани с денонощен труд, препълниха градовете като черноработници в грандоманските заводи - гробници на човешко здраве. Десетки години вече тези заводи работят на загуба; десетки години димът от техните комини трови безмилостно природата. За построяването им покрай тях се унищожиха милиони декари най-плодородна земя. Стотици хиляди нивички в планинските и полупланински райони, обработвани от хилядолетия, напълно запустяха и са вече негодни за земеделие. Запустяха кошари и обори. Като следствие от този процес обедняха и рафтовете за хранителните стоки в магазините. Оставени без имот и поминък, без перспектива, селяните масово напуснаха селата; а тези, които останаха, неусетно и методично бяха превърнати в крепостни селяни. „Всички хора се раждат равни”- се казва в Хартата на правата на човека, но за българските псевдоаристократи, управляващи не по закон, а с укази и разпоредби, даже подписаната от тях Харта явно не струва нищо. С наредбите за жителството, за бюрата по „Труд и работна сила”, за забраната да се назначават в градовете лица, заети в селското стопанство в България се утвърди не реален социализъм, а по-скоро реален феодализъм. На българския селянин е отнета почти всякаква възможност да се засели или дори само да работи извън своята община - в някои от близките градове. Тази забрана важи и за гражданите на по-малки градове, които биха искали да живеят и работят в по-голям град. Най-непристъпна за всички стоящи по-долу от столичани във феодалната йерархия е столицата София. Единствено за жителите на главния град не е в сила феодалното право. Те са свободни - и това е разбираемо - да се заселват в почти всяко населено място на страната. Да, такова е, резюмирано в няколко изречения, нерадостното положение на нашия селянин и на нашето село.

А какво бяха селяните и селото за България?! Селото - това бе България, селяните - това бяха българите. До преди половин век България беше селска страна. Корените на нашия народ, на нашата национална култура беше в селото. Но какво остана от тази култура? Местните народни наречия и диалекти, с които бе толкова богата България, започнаха да изчезват. За разлика от съседни нам земи народните ни песни са почти мъртви, след колективизацията престанаха да се развиват и обновяват. По Българското радио от десетилетия се излъчват едни и същи народни песни. Повтарят се по такъв начин, като че ли се цели наистина да втръснат на младежта и един ден хората да въздъхнат с облекчение, ако тяхното изпълнение се прекрати. Българите са изтръгнати от своя корен. Те са отчуждени не по своя воля от земята, на която живеят, и от самия източник на живота - природата. Изтръгнати са и корените на българската нация и пред очите ни тя вехне. Вехне духовно - более физически. Все повече хора осъзнават тревожното състояние и съдбоносните негативни процеси, но не е лесно да се потърсят и предложат решения, тъй като у нас все още се потиска всякаква градивна дискусия. Защото за такава дискусия нещата трябва предварително да се назоват с истинските им имена. Така, както вече става в Полша, Унгария и Съветския съюз. Българската социална и национална политика от дълги години е освен против интересите на етническите малцинства, против интересите и на самата българска нация. Тя е пагубна за България. У нас властва безправието. Най-безправният гражданин е българския селянин. Алтернативата е една: чрез гражданска активност, свобода на съвестта и равенство пред закона към създаване на правова държава.

Григор Симов, с. Парамун, Трънско, селянин, работник, политзатворник.”

(статията е прочетена на 01.11.1989 г. от Румен Воденичаров като част от бр. 1 на Информационен бюлетин на НДЗП; Р. Воденичаров, химик, работи в НИХФИ, член на ръководството на НДЗПЧ; ролка № 21)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите