Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

 

 

Разговор със Стефан Чолаков

Румяна Узунова:… Отново, ако обичате… Започнете. Партията на…

Стефан Чолаков: Вижте… Партията на зелената маса е с желание да обедини Русенския комитет, Комитета за гласност в София, който в Университета се организира, Комитета, който съществува, за защита на правата на гражданите… Петър Манолев… който му е секретар, … изобщо да се създаде едно ново движение, защото Конституцията ни дава това право. В чл. 52 от Конституцията ние имаме право да създадем партия. Докато унгарците… разбирате ли, там трябва да променят цялата си Конституция, за да създадат многопартийност. Ние това право си го имаме още от търновската Конституция.

Р. Узунова: Вие подали ли сте всичките документи и до къде?

Ст. Чолаков: Още на 24и ние сме изпратили препоръчани писма до Народното събрание и до Върховния съд. Аз съм известил и прокурора във Враца, че на… Вторият конгрес ще се състои във Враца. Поради тази причина ме задържаха и съм давал обяснение в София, в Главно следствено управление - за Партията на зелената маса. След това ме разпитваха и за едно друго писмо, дето съм искал да напусна страната - едно писмо, което съм изпратил до Главния прокурор на Републиката. Там имаше и съобщения за неизпълнение на служебни задължения на прокурори и съдии. 

Р. Узунова: Докога трябваше да ви дадат отговор по законен път?

Ст. Чолаков: Има закон, в който се казва, че на писмото се отговаря в рамките на един месец. Народното събрание би трябвало да отговори в месец и половина.

Р. Узунова: Сроковете изтекли ли са ?

Ст. Чолаков: Не мога да ви чуя.

Р. Узунова: Искам да ви попитам дали са изтекли сроковете, в които би трябвало да ви дадат отговор?

Ст. Чолаков: От 24и, 25и ноември досега колко време е минало? Направете сметка, това са около три месеца.

Р. Узунова: Досега нямате никакъв резултат, никакъв отговор?

Ст. Чолаков: Нямам никакъв отговор. Защото мене ме държаха два месеца в Главно следствено управление в град София, да дам обяснение колко човека сме, кой е съставил този документ… И аз им казвам, че аз съм го съставил. И с Румен лично сме го подписали. И искаме да направим Движение, където да създадем едно ново мислене, едно ново преустройство.

Р. Узунова: Два месеца ви задържаха в Главно следствено?

Ст. Чолаков: Ами да. От 6 януари до 2 март ме задържаха.

Р. Узунова: На какви основания? Какво ви обясниха?

Ст. Чолаков: Че искам да създам недоверие към властта, което не е истина, не основателно така да се говори, такива приказки. Че не сме били регистрирали партията си и т.н., че сме я регистрирали чрез чуждестранните радиостанции. Напротив, първо сме изпратили документите в страната - на редакции, на списания, на телевизия, на хора: на Блага Димитрова, на Генчев, на професора - на Николай там Василев, на министър Александър Фол и т.н., и т. н.

Р. Узунова: И никой не ви отговори? От официална страна никой не ви отговори?

 Ст. Чолаков: Хората се страхуват. Страхуват се да си дадат мнението. Може би тези 40 години, когато не имало многопартийност в България… или претрошването на многопартийността през `49а година е създало такъв страх в хората. Е, те това е цялата работа…. Не мога сега в един телефонен разговор, където не мога да чуя и вашия въпрос, и много тихо се говори, да ви… такова…

Р. Узунова: Да, да ми обясните точно… А колко души членуват в вашата партия?

Ст. Чолаков: Ние с Румен сме два. Просто… от двамата тръгна цялата идея. Няма други хора. Бяхме двама, обаче създаваме Движение. Това сме го казали на следствието. Те не могат да проумеят, че аз съм в основата на цялата тази работа, че съм написал документа…, и на вас съм ви изпратил едно писмо. Стигнало, стигнало, ако не …В Германия ли, по ВВС - да се знае навсякъде, че съм ги информирал. (…)

(Малко по-късно Ст. Чолаков е изгонен от страната, 6.03.1989 г. ролка № 25)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите