Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

Интервю с Александър Каракачанов

Румяна Узунова: Искам да ви попитам, Александър Каракачанов, за следното:

Вашата организация - Движението Екогласност, неговите идеи, неговите принципи, неговата борба, като че ли се успоредяват доста точно с официалната линия по екологичната политика, официално изразената; с приказките на всичките тези хора, които работят в различни места, които наблюдават екологията, нали,… Всички хора дишат един и същи въздух , всички ядат една и съща храна, всички са застрашени от екологията. Грижата е обща. Защо тогава е това враждебно отношение към вас?

Ал. Каракачанов: Разбирам Вашия въпрос…Наскоро беше зададен този въпрос и нашия говорител. Георги Аврамов много хубаво и точно отговори, съвсем кратко: „Дишаме един въздух, но интересите ни са различни.”

Р. Узунова: Но въздухът е общ…

Ал. Каракачанов: Въздухът е общ, но за съжаление, някои хора предпочитат да  дишат малко по-лош въздух, но да имат някакви други облаги. Това е смисълът на „интересите ни са различни”. Всъщност проблемът, за съжаление, е много по-сложен… и по-тъжен. Какво имам предвид? В рамките на съществуващата ситуация в България ние все пак си признахме, че сме една страна, която има бюрократична и анархистична система на властта и съответно това води до тежки последствия. Т.е. ние сме една бюрократична държава все още - макар да казваме, че ще се преустроим. Това е хубаво, но процесите не стават за една - две години, с няколко съответни излизания на важни документи. То току-така не става! Какво имам предвид, като казвам всичко това, каква е връзката с екологията? Както преди малко ви споменах, ведомствените интереси просто надделяват над интересите на обществото. Всъщност, властта у нас, за съжаление, все още се намира в ръцете на „апарата”. „Апарат” - имам предвид във всички области - като започнете от чисто държавния апарат и стигнете до апарата на съответното ведомство. И когато едно ведомство получава едни големи доходи от някакво предприятие, то естествено ще направи всичко възможно това предприятие да остане да работи, независимо, че то може да е много опасно с това, което, да кажем се пуска във въздуха, или пуска във водите, или други начини има за замърсяване. И всъщност тук е възелът от проблеми: че ведомствените интереси застават над обществените. А защо ведомственият интерес надделява у нас? Защото тази бюрократична система е такава, че определящи са интересите на апарата, понеже той е този, който решава проблеми у нас. И тогава, естествено се стига до тази ситуация. Оттук нататък, ако искаме да бъдем по-точни, трябва да правим доста дълъг анализ на нашето общество, но може би ще се отдалечим от екологичните проблеми. Така че, за съжаление, екологията всъщност е и политика. И тука вече: много често по отношение към нас - става въпрос за „Екогласност” - се прокарва една много неприятна демагогия, когато на нас ни казват „Вие много се политизирате”. Но това е и така, и не е така. Защото ние, естествено, нямаме желание да се политизираме, но за съжаление, когато всъщност екологията вече се е превърнала в едно явление, което засяга интересите на огромна част от населението, естествено тя се превръща и в политика и засяга нечии интереси - щом стигнем до интересите, стигаме и до политиката. Това е съвсем ясно. Всъщност това е моят отговор по въпроса. Надявам се да съм бил достатъчно ясен.

Р. Узунова: Да. Благодаря ви, Александър Каракачанов.

(Ал. Каракачанов, философ, секретар на сдружение „Екогласност”, 30.08.1989 г., ролка № 54)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите