Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

За състоянието на религиозния живот в България (Румен Велашки)

Румен Велашки: „О, Боже! Дай ми спокойствието да приема онова, което не може да бъде променено, смелостта да променям онова, което може да бъде променено, и мъдростта да знам разликата.”

Братя и сестри, стародавна е патриотичната църковна традиция в България. Историческата памет на народа ни свързва миналото с настоящето. Това е народосъхранителната сила на единство чрез църквата. Народното съзнание засилва привързаността към църквата, към бащи и деди. Чрез това съзнание народът ни живее с миналото си, пребъдва в общение с онова, което е било велико, свещено, строително. В духа на преустройството и новото политическо мислене, които днес заливат света, расте и християнският ентусиазъм. Защото демокрацията, лишена от християнската си етична основа, губи своята същина и се превръща в инструмент на други принципи и цели. Християнството не е овчедушие, както мнозина се опитват да го представят. Християните за първи път в историята на човечеството въстанаха с мъченически подвизи в защита на свободата на съвестта и на изповeданията. Християнската проповед за първи път провъзгласи пълно равенство на всички на хора пред Бога независимо от тяхната народност, пол, класа. Гратик - министър по времето на императорите Александър ІІІ и Николай ІІ, като анализирал причините за революцията, избухнала към края на Руско-Японската война, пише: „Тя, православната църква, е преобразена в мъртва институция, в бюрократично учреждение. Религиозният култ не се дава Богу, а на земни богове.” Колко са актуални неговите думи сега! В момента родната ни православна Църква преживява период на най-жалкото си съществувание във вековната си история. Много храмове са обявени за паметници на културата, но тенденцията е и Българската православна църква да се превърне в паметник на културата. Днес нашите манастири са в окаяно състояние. Някои от тях са почти обезлюдени, други - покрити с праха на забвението. При сегашното обедняване на църквата, при пресушаването на всичките й жизнени сили за творческа и спасителна работа, как може тази църква да бъде носител на вяра?! Не случайно мнозина православни, разочаровани от сегашното състояние на нещата в родната ни църква, преминаха в различни инославни изповедания. При създалото се положение не бихме могли в никакъв случай да заемем ролята, която ни е отредила историята. За сегашното състояние на нещата не без вина е и сегашната църковна управа, която не винаги на време, с живост и сила е поддържала божието строителство сред повереното й достояние. Време е да се пробудят за живот и дейност дремещите църковни сили, да се запалят изгасналите светилници и тогава народът ни ще се възроди за нов живот. Свети апостол Павел ни съветва: „Вие сте скъпо купени. Не ставайте роби на човеци! Вземете щита на вярата, с който ще може обезсили всички нажежени стрели на лукавия!” Българската православна църква е институцията, която има най-големи заслуги пред българския народ. Християнството е било живата спойка на народността ни. То е оформило и възродило нацията ни. Християнската религия е религията на нашия народ и всеки българин, който милее за вяра и род, не може да остане безразличен към сегашната църковна действителност. Възприемайки мекушава линия по проблемите на църквата и вярващите, официалното ръководство на Българската православна църква пренебрегва и изпразва от съдържание възвишените идеи на християнството и Божието строителство. Ръководството изпълнява преди всичко церемониален характер, служи за показност пред света. „Никой, като запали светило, не го захлупва под съд, нито го туря под одър, а го турят на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат.” Мнозина висши клирици развиха дейност, която на практика отслаби църквата в България, защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. Господ Исус Христос поръчва на своите апостоли: „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, скорпиони и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди”. Ясни са Господните думи: „Който не е с мене, е против мене!”. С многото стъпки, който направи, официалният Синод разстрои напълно църковния живот. Всичко това е отстъпление пред Бога и пред вярата. Духовните училища са почти празни. Материалната база е в окаяно състояние. Духовната семинария „Св. Иван Рилски” в с.Черепиш прилича по-скоро на епархийска семинария, отколкото на семинария от национален мащаб. Голяма част от църковните служители, работещи под ведомството на БПЦ, заемат по няколко щатни длъжности, а в същото време мнозина богослови са на улицата безработни или са принудени да работят ниско квалифицирана работа, предимно в строителството. Заплатите на цивилните църковни служители са едни от най-ниските в България. Истината е, че Българската православна църква не милее за кадрите си и не осигурява работа за мнозина от питомците си. Но за сметка на това митрополитите, епископите и високопоставените бюрократи от номенклатурата щедро раздават благодеяния на свои роднини, близки и приятели в църковното ведомство. Голяма част от служителите в Светия Синод и митрополитите в църковните институции - музеи нямат богословско образование. Нещо повече - те дори са атеисти! Факт е, че държавата не признава висшето богословско образование и научните степени на преподавателите в Духовната академия. Получава се един парадокс: когато един богослов се намира в сграда под ведомството на Църквата има висше образование, а когато се разхожда по улицата или се намира в държавно учреждение, вече няма висше образование. Не е ли това една дискриминация? Не е ли това унижение за човешката личност? Не звучи ли абсурдно всичко това? За нас остава утехата, че народът дълбоко тачи и цени богословското образование. От казаното до тук става ясно, че да учиш богословие в България трябва много смелост. А колко е трудно един богослов да остане почтен и да не направи компромис със съвестта си?! Чрез своята късогледа и бюрократична политика по отношение на кадрите си официалният Синод съдейства косвено много богослови да бъдат манипулирани от различни държавни органи. Високопоставени наши духовници обичат да повтарят и преповтарят по симпозиуми, конференции и юбилейни тържества крилатите думи на епископ Иларион Макариополски: „Там, където народът, там и ние!”. Сега, когато българският народ и всички вярващи желаят преустройство във всички области на живота, официалният Синод на БПЦ има възможност на дело да докаже, че там, където е народът, там ще бъде и църквата. Защото лицемерната декларативност не е вече нужна на никого. Наистина крайно време е Синодът да разбере, че е настъпило ново време по форма, съдържание и дух - време за дела. Настана време разделно и за Българската православна църква, време за нейното истинско възраждане и обновление. В ръцете на християнина има два меча: един духовен и един светски. За това ние не можем да останем безразлични към промените, които настъпват в света. Християнството е най-хуманната революция и само духовно чисти хора могат да бъдат нейни знаменосци. Хора, достойни да служат на Христовата правда. Могат ли сега нашите духовни йерарси да кажат с чиста съвест Христовите думи: „Аз съм добрият пастир и познавам мойте си и мойте ме познават”?! Българската православна църква трябва да заеме своето достойно място в съвременното развитие. Защото тя е хранилище на свещени народни изяви. В нея са дълбоките извори на българското национално съзнание и на най-чистите и свежи пориви на народностно служение. Амин.”

(22.09.1989 г., ролка № 29)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите