Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

 

„Есе за преустройството” (Нури Алиджов Джелилов)

Р. Узунова: Можете да говорите.

Нури Джелилов: Напоследък много се говори за преустройство, демокрация, правата на човека и т.н. Но това са само думи, пълни с лъжа. Всичко това дотук ме накара да се замисля по-сериозно и да анализирам цялото положение. Стигнах до извода, че всичко може да се оправи, стига да има кой да го направи. Свеждам нещата до „Манифеста” на Маркс и Енгелс. Нали сме социалистическа държава и за да разберем дали се спазват точките и подточките, написани в него, трябва да се проследи пътя на партията и на правителството като едно цяло. Той не е чист. Всъщност, направен е от лишенията и несгодите на народа, и главно от родолюбци, борещи се за човешки права и свободи. Но да вървим пак към „Манифеста”. Първата част на работническата революция: утвърждаване на пролетариата в ръководна класа. Маркс и Енгелс казват, че това е голяма победа на демокрацията. Това е преход за образуване и узаконяване на еднопартийна система с демократичен централизъм. Ако проследим нещата по-подробно, ще се убедим, че такова нещо не съществува. Ленин бе казал: „В една социалистическа държава не е възможно да има стачка, тъй като диктатурата е в ръцете на пролетариата”. Всички на дело виждаме, че това правило не е осъществено, тъй като в социалистическото ни общество има недоволни, а вече и стачкуващи. Също така, той бе подчертал: „В социалистическа държава, за да няма рязка разлика между бедни и богати, заплащането трябва да е 1:3”. Но за съжаление, ние сме очевидци, че хората на изкуството са милионери. След като те са такива, значи правителствените работници са милиардери. Ето защо тези точки, записани в Закона на социализма от Владимир Илич Ленин, не се показват на бял свят - защото ще възникнат въпроси, вследствие на което ще трябва да има и отговори, за които другарите, в кавички, не са подготвени. А иначе е по-лесно – да се прилага стария буржоазен и древно-римски начин: „Разделяй и владей!” А пропагандата на свой ред се мъчи да ни убеди, че видите ли, при социализма всички сме равни! И трябва да се преустройваме. Сами ми кажете, с такива хора може ли да се направи такова велико начинание?! (Начинание), което е обрасло с трева и е потъпкано през вековете; започнато от Петър Велики, който е изпращал некадърния министър на заточение в Сибир, а кадърният ковач поставял на негово място.(…) Ето от къде идва неговото всепризнание и величие. Може би някой ще каже, че времената се менят и тогава е било друго, а сега - съвсем друго. Но не трябва да забравяте… Ако сте прочели “Една частица от живота” на Михайло Василиевич Ломоносов, ще се убедите, че този гений е живял благодарение (на държавници) - поклонници на Петър Велики, а сега за съжаление при сегашните обстоятелства, колко Ломоносовци са отпивали от горчивата чаша на живота, поднасяна им именно от тази Система, наречена “лъже-социализъм”и изплетена от такава здрава, ехидна мрежа, именуваща се “мой човек”. Това е най-опасната Система. Това, (което е сега) може да се определи, (като се обърне) обратно правилото на Маркс-Енгелс за диктатурата на пролетариата. Т.е. това господство на малък брой експлоататори над огромната маса трудещи се е именно робовладелски строй в социалистически облик. Но тези неща не са неизменяеми! Може само с един замах да се променят. Като се направи път на кадърния, не отчитайки неговия национален произход. А некадърния, вместо в Сибир, да се отправя в селското стопанство, откъдето идва питанието на целия народ. Това преустройство трябва да намери път и към правителството. Така няма да има различно третиране на различните националности. А за да не се получава затлъстяване на правителствените чинове и администрация, и се запази амбицията за по-хубав социален живот, трябва всеки 4 или 5 години да се подменя целия правителствен апарат, чиито членове да имат право на само едно единствено място в Държавния и Министерския съвети, за да се предпази от „ограждане” с власт и от диктатура на властелина. Само при това положение ще съществува демократичен централизъм, вследствие на което народът ще се увенчае с човешки права и свободи. Мисля, че едва тогава ще мога точно да използвам точното определение от „Манифеста” за „диктатура на пролетариата” – това господство на огромната маса трудещи се над малкия брой експлоататори - (номенклатурата) ще бъде именно диктатура на пролетариата. Това ще бъде „социализъм в човешки образ”. Нека да знаят и добре да си помислят другарите, в кавички, (че) за да се оправи икономиката и вълнуващите проблеми народа, са ни нужни реформи, но реформи именно такива! Ало! Чувате ли ме?

Р. Узунова: Да, чувам ви. (…)

(Откъс от интервю с Нури Алиджов Джелилов, „Юри Андрианов Денев”, от гр. Луковит, Ловешка област, турчин, поет; 24.02.1989 г., ролка № 171)

 

Андрей Дюкмеджиев

Али Мустафов Хюсеинов

Александър Каракачанов

Авни Велиев

Богдан Глишев

Биньо Иванов

Брайко Кофарджиев

Борис Спасов

Борис Василев

о. Благой Топузлиев

Блага Димитрова

Диана и Димитър Бояджиеви

о. Димитър Амбарев

„Димитър Иванов”

Димитър Томов

Едуард Генов

Ева Калчева

Григор Божилов Симов

Григор Симов

Георги Кулев

Георги Мишев

Гюлтен Османова

Георги Спасов

Георги Величков

Халил Исинов

Халил Ибишоглу

о. Христофор Събев

о. Иван Бонев

Иванка Жекова

Илия Минев (за него)

Ибриям Рунтов

Йордан Василев

Желю Желев

Копринка Червенкова

Коце Иванов

Красимир Кабакчиев

Камен Каменов

Каймет Юсеинова Салилова

Константин Тренчев

Любомир Собаджиев

Марко Ганчев

Милка Генадиева

Милчо Иванов

Мустафа Юмеров

Мариана Златева

Нури Джелилов

Николай Колев-Босия

Невена Мечкова

Наим Наимов

Неизвестни лица

Петър Бояджиев

Петър Манолов

Петко Симеонов

Петър Слабаков

Пламен Даракчиев

Ремзи Бекиров

Румен Велашки

Румен Воденичаров

Сиво Чапаров

Сабри Искендеров

Сабахат Наимова

Шукри Шерифов

Стефан Чолаков

Стефан Гайтанджиев

Стефан Комитов

Стефан Вълков

Тодор Гагалов

Тончо Жечев

Тодор Тодоров

Цеко Цеков

Цветан Златанов

Веселин Донков

Виола Иванова

Веселин и Светослава Петкови

Волен Сидеров

Валентин Топузлиев

Юсуф Ибрахимов

Янаки Петров

Янко Янков

Към интервютата


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите