Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

Майските гладни стачки

 

На 21 април има  заявление за безсрочна гладна стачка, направено от Сабахат Наимова, член на Независимото дружество за защита правата на човека в България, със серия от искания:

1. Да се прекратят всички репресивни мерки, прилагани спрямо нас и спрямо Демократичната лига за защита правата на човека в България – като преследване, освобождаване от работа, физическо малтретиране, заплашване с физическо унищожаване, граничещи със садизъм;

2. Незабавно да се върнат иззетият регистър на НДЗПЧ в Разградска област без разрешението на прокурор;

3. Да се преустанови порочната практика за претърсване, и поставяне на подслушвателни съоръжения;

4. Писмено да бъдем уведомени, че ще се потърси отговорност от служителите на МВР, в т.ч. и КАТ, които проявяват прекалено „старание” и пристрастие при изпълнение на действията, посочени по-горе. Да се прекратят действията по чл. 39 от Закона за Народната Милиция…

 

Началото  обаче на щафетните гладни стачки разтърсили страната, които са пряко насочени против Възродителния процес, се поставя на 6-и май, което се потвърждава от различни източници. Първи са Севзи Реджепов Хюсеинов от Таслаково, Закир Исмаилов Мустафов от с. Правда, Хакъ Хакъев Мехмедов от с. Любен, Ремзи Сюлейманов Неджимов от гр. Дулово. Те издигат първите искания:

"1. Да ни се възвърнат нашите истински рождени турски имена";

"2. Да ни се възвърне всичко турско"...

Тези стачки вече са организирани от Демократичната лига, но са подкрепени с гладни стачки от Дружеството за защита правата на човека (от 21 май),  Подкрепа и Движението за гражданска инициатива...

Клубът за подкрепа на гласността и преустройството, както и Екогалсност, ги подкрепят с декларации.

 

заявления за началото на стачка

от 6 май; от 8 май; от 10 май; от 11 май;  от 12 май;  от 13 май; от 17 май; от 22 май; 25 май;

искания

"Да ни се възвърнат нашите истински рождени турски имена"

1; 2;

"Да ни се възвърне всичко турско"

1; 2;

"Да се преселят в Турция"

1

"В знак на протест срещу горепосочените нарушения в знак на солидарност и в подкрепа на справедливите искания..." "в подкрепа на исканията и в солидарност на другите стачкуващи членове и нечленове на Демократичната лига за правата на човека в НРБ"

1 2

"Незабавно да бъдат освободени двамата задържани - а именно Али Османов Орманлиев и Мустафа Юмеров, независимо от това къде са запрени; Да ни се даде информация въз основа на чии заповеди или нареждания са отведени те от тяхното местоустановяване; Веднага да се даде възможност на членовете на техните семейства да установят контакт с тях; Да спрат своеволията на органите на властта да интернират гражданите без съд и присъда, потъпквайки всякакви закони и нормативи;

Да спрат гоненията и задържанията на гражданите от малцинствен произход затова, че търсят защита на своите права по официален и неофициален път, когато те не водят до опасност за сигурността на държавата и не прибягват до терористични акции."

1

"Настояваме да се отмени военното положение, да не се стреля срещу мирните демонстранти и да се назначи правителствена и международна комисии за разследване на всички убийства и изстъпления, станали във връзка с асимилаторската политика от 1970 г. насам"

1

съобщение, че стачката е щафетна

Гюлтен Османова

къде стачкуват?

 Дулово; Каолиново; Асеновград; Крумовград; с. Острово; Разград; с.  Недоклан; Кубрат; с. Глоджево; с. Иширково; с. Искра; с. Генерал Гешево; с. Лебед; с. Бенковски; с. Търновци; с. Таслаково; с. Правда; с. Любен; гр. Дулово – всичките в Разградска област; с. Загориче; с. Браничево; с. Вълнаре; с. Орляк; с. Средковец; с. Престое;  с. Брестовене;  кв. Дряново, Кубрат;  гр. Завет;  с. Веселец;  с. Бялково;  ж. к. "Орел", Разград;   с. Острово; Тутракан. Варна; Толбухин (Добрич);

колко стачкуват?

4 + 7;  2;  17;  200; 3;

за екстрадирането

1; 2; 3; 4;

"На мен ми се струва, като че ли те си измолиха за паспорти, някои от тях. Това е един номер. Номер!"

споменавани организации от стачкуващите

Демократичната лига за правата на човека в НРБ („Демократична лига за защита правата на малцинствата в България”,  Демократичната лига в България)

 

Независимото дружество за защита правата на човека (Дружеството, Свободното дружество за правата на човека в България)

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството (Дискусионния клуб, Клуба за гласност)

 

 

Съдържание


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

.Обратно към електронните книги

 

към авторите