ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро

01.04.91 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложението за влизане на Федерацията в новосъздадения Съвет на неолибералните и неоконсервативни сили.

2. Обсъждане на Координационния съвет на СДС от 01.04.

По т. 1. се обсъждаше предложението, направено от Аспарух Панов от РДП. Федерацията да влезе в Съвета на неолибиралните и неоконсервативни сили, в който досега влизат: РДП, ОДЦ, ДП, Съюза на свободните демократи, Либерален конгрес на Янко Янков, Демократичен форум и други. Съветът има консултативен характер, няма да нарушава цялостта на партиите и движенията и коалицията СДС. Ще работи за създаване на обединена опозиция, за издигане идеите на неолиберализма, за избори през юни.

Общо беше мнението, че информацията за този Съвет е недостатъчна и трябва да се срещнем с хората от Съвета. Беше изтъкнато, че сигурното, което знаем, са хората, които стоят начело на тези организации, които влизат в този съвет. Положителен елемент е привличането на организации извън СДС. Това са малки формирания, в които наистина има достойни хора, но не е достатъчно. Политическата обстановка е много неопределена. Няма ясна политическа определеност. Трябва да е ясно дали този Съвет може да бъде полезен за политическия процес, дали това ще бъде полезно за противопоставяне на комунистите.

Общо беше мнението, че ние трябва да станем политически по-ясни за себе си и за хората. Трябва да застанем на политически ясни позиции.

Беше подчертано, че монополът на БСП става все по- осезаем. Не е морално, не е нравствено да се колаборира с БСП. Единствената справедливост, която ще види народа е изземването имуществото на БСП. Надяваме се да не се стигне до разцепление в СДС. Трябва да е ясно каква стратегия и тактика ще възприеме този Съвет по отношение вътре в СДС. Не е ясно как точно ще се подходи за изборите в този Съвет. Конкретните взаимодействия за единна опозиция остават настрани.

Изразено беше мнение, че трябва да участваме като интелектуалци в избистрянето на идеологията на тази формация. Друго мнение беше - в каква степен ще се наруши цялостта на, СДС, ако се влезе в този съвет. Целта на БСП е да раздели опозицията на две. Даже в политическата декларация на БСП се флиртува с левите партии. Затова беше казано, че трябва да изчакаме и да сме стабилизиращ фактор в СДС. Да се стремим да сме организация, която споява отделните организации в СДС.

Общо беше мнението, че наименованието на този Съвет не е добро. Не е благозвучно и е от думи, които не се харесват на народа.

Ако съществува възможност за разцепление на СДС, няма да участваме в този Съвет. Ще се участва само ако чрез него се консолидира СДС.

В заключение Петко Симеонов изрази следното мнение: Има две възможности – Този съвет да стане силна политическа формация. Тя не може да бъде силна вън от СДС. СДС не е временна политическа коалиция. СДС е тук и ние сме в него и позициите, които заемаме, са ключови. Най-многото, което могат да направят, е да излязат от СДС.

- Този съвет да стане слаба формация. Те остават в СДС и ние сме там, вътре в СДС.

За нас е важно да сме това, което се стремим да бъдем. На нас ни липсва ясна идеологическа политическа физиономия[1]. Трябва да се направи ясна идеологическа политическа платформа. Ние сме пред пропастта на политическата свобода, но не знаем как да пристъпим напред. Затова е необходима определеност. Трябва ни самостоятелна политическа инициатива. Политическата физиономия това е да се осъзнае политическата ситуация, да се осъзнае собствената отговорност, стратегията, академичната отговорност да се превърне в действие.

Ние като физиономия не сме ясни, а иначе нашите формулировки тук са формулировките на НКС. Клубовете като политическо движение не са популярни, но хората от клубовете навсякъде се знаят.

Беше решено да се свика национално съвещание - Общо събрание на Федерацията на клубовете за демокрация /В отделно писмо ще ви информираме подробно/.

Беше решено на следващото заседание на ОБ, следващата сряда, да се поканят някои от лидерите на тези организации, които влизат в Съвета, за да се запознаем по-добре с тези сили.

По т. 2. Беше дадена информация за КС на СДС.

Националния консултативен съвет на СДС настоява за избори до средата на юни - парламентарни и едновременно общински. В КС съществуват две тези: - избори през юни, независимо дали е гласувана Конституцията

- избори при непременно условие приемане на Конституцията или приемане на Конституцията в определени срокове.

Юриста Н. Павлов[2] изказал мнението, че при най-добро протичане на работата без спънки, гласуването на Конституцията може да завърши на 10-15 септември, което значи избори ноември.

Асен Мичковски изказал становище, че за провеждане на икономическата реформа няма средства /финанси/. Голям резерв затова има в имуществото на БСП, което се оценява на стойност 6-7 милиарда лева. Друг резерв са външните инвестиции на страната 2 - 2,5 милиарда долара. В момента втория и третия транш от МВФ няма да бъде получен поради непостигане на показателите.

Съществува силно несъответствие между представителите на БЗНС "Н.Петков" Л. Божилов и М. Дренчев. Решението на националния им съвет е за ограничителен срок за внасяне на Конституцията - до 10 април. Необходима е допълнителна консултация с организациите - какви са възможностите за поставяне на срокове за Конституцията, търсене на цивилизовани начини за разпускане ВНС. Да се постави въпроса за разпускане на ВНС с приемане на Конституцията и дали сме за ново ВНС, ако не се приеме Конституция.

Има много фактори, които влияят за изборите. Най-трудно решимия е, че пари за избори през юни няма да имаме.

1. Нищо не се променя. Има курс от комунистите към напускане на ВИК[3].

2. Отслабва влиянието на СДС.

3. Координационните съвети по места все повече обедняват[4]. Те бързат, защото ресурсите изчезват. БСП са взели 2 милиарда лева за партийни мероприятия от държавата.

4. В изпълнителната власт нашите хора вършат работа, но същевременно тя не е много ефективна.

5. Реформата не може да стане без закони. ВНС е мъртво, блокира се от мнозинството, а е необходимо да се правят закони.

Едната стратегия е бутаме ВНС, другата - крепим ВНС. Вземането на една от позициите до край ще доведе до разцепление в СДС.

Ако се започне Конституцията, ще се получи откъсване на СДС от членската маса. Тези избори ще бъдат възловите. СДС никога няма да има достатъчно пари, а БСП ще имат все повече и повече.

Всички от Оперативното бюро изразиха своето становище, че са за избори през юни.

 

 

 

Протоколчик: ........................

/М. Астарджиева/


 

[1] Тук имам предвид, че объсжаднията по клубовете и на различни форуми на Федерацията и на СДС за необходимостта от създавена на либерален политически субект на прехода, идея, която упорито и системно защитавах, не получаваше нужната подкрепа. Основните възражения бяха "не искаме партия" (във Федерацията) и "стига идеология" (в СДС).

[2] Николай Павлов, народен представител от СДС, по-късно председател на Комисията по конкуренцията.

[3] Временни изпълнителни комитети - местни органи на властта създадени чрез преговори между политическите сили през есента на 1990 г. Те замениха изборните органи поради изтичане на мандата им.

[4] Това беше драма за СДС - липсата на средства за издръжка на структурите и за акции.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.