Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

Протокол

 

Днес, 26.11.1990 г., се проведе заседание на Оперативното бюро на Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация.

Присъстваха следните членове на Оперативното бюро:

1. Диян Гладичев

2. Веселин Панайотов

3. Димитър Ненов

4. Нейчо Неев

5. Петко Симеонов

6. Христо Иванов

7. Владимир Димитраков

и  освен тях:  1. Ангел Димитров, Богдан Глишев и Гичка Филипова от ръководството на Софийския клуб.

2. Елена Янева и Дарина Василева от Движението на жените Надежда

3. Марсел Леви от Форума на свободните демократи

4. Еленко Божков, Победа Панайотова, Маргарита Астарджиева и Здравка Рачева от Федерацията на КГД.

 

Дневен ред на заседанието:

 

1.  Политическият момент – обсъждане

2.  Разискване за националната стачка на “Подкрепа”

3.  Обсъждане на инициативата на АСП за хартата за национално единение.

4.Разискване на въпроса за помещенията, ремонта, общо решение за ведомостта на Федерацията.

5.  Разискване на въпроси с експертния съюз.

Заседанието се проведе на 2 части.

Първите две точки се разгледаха със Съюза на експертите накрая.

По точка 3. се взе решение:

Хартата за националното единение на АСП да бъде изпратена на клубовете.

По точка 4:

За изгонването на Държавния контрол от помещението на Федерацията да отговаря Еленко Божков.

За оправяне на бравите, тоалетната и други подробности, да отговаря ..

Да се подготвят писма до пощата за два допълнителни телефонни поста.

За ремонта на помещенията – да се наеме държавната организация.

По първа и втора точка се проведоха разисквания със Съюза на експертите към СДС. Първи говори Петко Симеонов, по въпроса за националната стачка се изказа Ангел Димитров. След което бяха направени изказвания от експертите и членовете на Оперативното бюро на Федерацията.

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

  

 

Протоколчик: ...........................

/М. Астарджиева/

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home