Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

    

 

ПРОТОКОЛ  № 8

от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД на 22.07.91 г.

с участието на представители на “Зелена партия” и ДП “Консервативен сговор”

 

Присъстващи:

1. Ел. Божков

2. В. Панайотов

3. П. Евтимова

4. Ив. Евтимов

5. Д. Гладичев

6. Аглая Шамлиева

7. Вл. Димитраков

Емил Вибек, Емил Ненов, Борислав Виларов, Виолета Дафинова / ЗП /

Людмил Йорданов  /ДП “Консервативен сговор”/

Ал. Бояджиев, Ант. Грънчарова, П. Панайотова, Младен Георгиев, М.

Михайлов 

 

 

Дневен ред:

1. Информация от НКС.

2. Информация за работата на ФКД.

3. Информация за заседанието на упълномощени представители на партиите и организациите, подписали Политическото споразумение между партиите и движенията, членове на СДС, състояло се днес от 13 часа във ВНС.

4. Разни.

 

По т. 1 говориха П. Евтимова и Емил Ненов. За подробности вж. приложената информация, подготвена от г-жа Евтимова и доклада на Филип Димитров.

 

По т. 2 г-н Божков запозна гостите с всички решения, взети от ИР на ФКД и по-специлно с разпратените по клубовете Обръщение на ИР на ФКД към Председателя; на КС на СДС и обвиненията към т. нар. "инициативен комитет", избран на събранието на 16 т.м.

По т. 2 информира г-н Божков: Днес от 13 ч. се състоя заседание на партиите и организациите, подписали новото Предизборно политическо споразумение. Присъстваха Дертлиев, Мишел Петков, аз, Емил Ненов, Ст. Гайтанджиев, П. Стайков, Г. Аврамов, Ст. Стоянов и др. Бяха разгледани отношенията ни с НКС - политически и финансово-стопански. Решихме да излезем с формулировката: “Считаме, че НКС не може да представлява политическите сили, подписали Споразумението и затова те в тяхната съюзна форма се представляват от Парламентарния съвет на СДС.” Решихме да предявим искания: пред НКС за отчет за материално-финансовото състояние на СДС и в-к “Демокрация” и да претендираме за част от имуществото.

Говорихме и за отношението си към Временните изпълнителни комитети. Решихме при преговорите в Министерски съвет да присъстват по 1 член от политическите организации, подписали Споразумението. Разисквани бяха и проблемите в местните КС. Стигнахме до три варианта:   

- там, където има несъгласие между организациите в КС, да се създаде друг от партиите и организациите, които споделят вижданията на СДС-коалиция

- там, където работим заедно, но има различия, да се създадат Консултативни съвети

- там, където всички организации подкрепят новото Предиз­борно политическо споразумение, да се прекрати записването на нови партии и организации до изборите.

Решихме да имаме среща всеки понеделник от 13 часа.

Е. Ненов: В големите градове преобладава СДС-движение. СДС-либерали трябва да създаде нов, стабилен КС. Според данни от изследвания: представителството на СДС-либерали в сегашните КС е над 70%. В селищата да 5 хиляди жители ще възникнат паралелни структури. В по-малките градове и селата партиите и организациите ще получават инструкции и от нас, и от СДС на "Раковски". Мисля, че Парламентарния съюз на СДС трябва да излезе  с Декларация по този повод.

Ел. Божков: Ние вече го направихме. Ще ви прочета и съобщението на ИР на ФКД за НК в Шумен до средствата за масова информация.

/Чете го/

В. Панайотов: НКС прояви по-голяма политическа арогантност от Инициативния комитет.

Ел. Божков: Предлагам да вземем решение в сряда в 19 часа всеки от нас /и Екогласност/ да дойде тук със списък на лоялните организации и план за бъдещата ни дейност.

Д. Гладичев: Утре във Враца има събрание на клуба. Нещата не са наред. Доколкото зная, и в Зелената партия: там има сътресения. Предлагам ви да отидем заедно и да обединим поддръжниците на либералната платформа.

Предложението беше приветствано от представителите на Зелената партия.

Виларов: В неделя предстои среща с обществеността в Русе на Екогласност, ФКД, ние. Идеята е същата - да се създаде СДС-либерали.

Ем. Ненов: Лошото е, че ние контактуваме главно с председателите и секретарите по места. Не знаем истинското положение.

Ел. Божков: И при нас нещата стоят така. Често решения се вземат еднолично. В четвъртък свикваме НФС. Ще искаме от представителите имената на кандидатите, но не сме уточнили начина и механизмите за издигането им. Необходима е концепция за общото коалиционно издигане на кандидатурите. Трябва да помислим за минималния брой депутати, които трябва да вкараме в Народното събрание.

П. Евтимова: Ст. Савов заяви, че в СДС-движение има представители на всички политически течения и убеждения, следователно те са СДС-коалищя. Нас ни няма.

Ел. Божков: Тази седмица се очаква кампания във вестниците срещу Каракачанов и Симеонов. Какво става с нашия вестник? Трябва да помислим и за лозунга на СДС-либерали.

В. Панайотов: Нашият вестник ще бъде регистриран утре. Помещения има. Г-н Томов води преговори с журналистически екип. Пълни данни ще мога да дам утре след Управителния съвет.

П. Евтимова: Предлагам да има ясна структура, да се разберем конкретно кой за какво отговаря.

Ел. Божков: Искам да поставя на вниманието на нашите гости още един въпрос. ФКД реши, че ако имаме обща кампания и общи структури с БСДП, ще искаме същите структури да работят и за президентската кампания и да излезем с една кандидатура. Във връзка с предстоящата Национална конференция на ФКД /продължението в Шумен/ ИР на ФКД реши да се създаде Комисия по установяване на съществуването на Клубове за демокрация, които имат Учредителен протокол, но няма установена връзка с тях. Комисията е в състав:

1. Еленко Божков

2. Диан Гладичев

3. Владимир Димитраков

  

За протокола: ..................

/ Таня Маркова/ 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home