Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 12.11.1990 година се състоя заседание на Оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация. Разгледан бе въпросът за откриване на банкови сметки на Федерацията.

Решено бе да се открият банкови сметки в лева и различни чужди валути. Приходно-разходните документи по банковите сметки ще се подписват от Петко Симеонов и Деян Гладичев.

Счетоводната дейност ще се извършва от Вилма Георгиева.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ: (п)


 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home