Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ПРОТОКОЛ № 

 

Днес 14.01.91 г. се състоя заседание на Оперативното бюро на ФКГД. Присъстваха следните членове на ОБ:

1. Веселин Панайотов              8. Ангел Димитров

2. Димитър Ненов                  7. Христо Иванов

3. Петко Симеонов                 8. Нейчо Неев

4. Вл. Димитраков                 9. Диан Гладичев

5. Георги Друмев                  10. Евгения Иванова

  

Дневен ред на заседанието:

1. Декларация на ФКД по повод нахлуването в Литва.

2. Информация от КС на СДС за изучаване на турския език факултативно.

3. Разглеждане на платформа на либерално-демократичен съюз.

4. Отношение към правителството.

5. Участие на ФКД във Фондация "Екос".

 

По т. 1. беше одобрена декларация от ОБ и беше решено да се публикува на другия ден позиции по националния въпрос. Беше решено Богдан Глишев да подготви декларация.

По т. З. беше решено да се публикува платформата, разработена от Фотев и да се дискутира по нея. Да се търси идейното сближение, без да се шуми много по организационното оформяне. Водят се преговори по повод на либерално-демократичен съюз. Да има представители на ФКГД в разговорите с други партии.

По т. 4. - След като беше предизвикано падането на Луканов - Федерацията заяви, че ще участва в правителството. Правителството играе огромна роля в подготовката за изборите.

По т. 5. се взе решение ФКГД да участва в създаването на Фондация "Екос". Да се определят хора за управителния съвет. Федерацията да преведе 10 000 лв. за участие във Фондацията. 

 

 

Протоколчик: ……………….

/М. Астарджиоева/

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home