ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на КС на СДС

14.07.91

 

Заседанието започна с предложение от Ф. Димитров да се разгледа позицията на СДС - НКС по въпроса за изборите и избирателната система. Е. Божков предложи в дневния ред да се включи точка за разискване по предложеното на всички партии и организации "Предизборно политическо споразумение между партиите и организациите, членове на СДС". /Предложението за сведение ще бъде изпратено и до Клубовете. То беше предоставено и на пресата./

Ст. Савов /ДП/, подкрепен от П. Мазълов/ХДФ/, предлага да се отнеме правото на всеки от СДС, подписал конституцията, да представлява своята организация или партии и да присъства на заседанията на НКС.

Основания - този проблем има "морален характер" - Подкрепата и квалификацията му беше изказана и от М. Неделчев.

Възражение от П. Евтимова /ФКД/ в следния смисъл:

1. Според статута на СДС всяка партия и организация сама избира 5 свои членове, които са упълномощени да я представят на заседанията на НКС. Следователно, внесеното предложение погазва статута на СДС.

2. Когато въпросът се поставя като морален проблем, морално е при неговото разискване да присъстват депутатите, за които става дума и да имат право на отговор.

Възражението не се взе под внимание и се пристъпи към гласуване на предложението на Ст. Савов. Гласували /за/ - 8; /против/ - 2 /ФКД, Зелена партия/; /въздържали се/ - ДГИ.

Е. Божков и Л. Иванов /ЗП/[1] напускат заседанието.

Ф. Димитров предупреди извънпроцедурно, че този акт може да доведе до разпадане на СДС; до гласуване с различни бюлетини. Изказаха се категорични мнения, че единството с "комунисти и предатели" повече е невъзможно (представители на БЗНС "Н.П.", ХДФ, РДП, НСДП, АСП, и други). По време на предложения за дневен ред, последователно дойдоха П. Дертлиев, А. Каракачанов, П. Симеонов и други. По скандален начин, без на никого да се предостави възможността да каже каквото и да е, те бяха принудени да напуснат заседанието. Всеки опит да вземат думата беше игнориран с викове, обиди подмятания и квалификации, ръкопляскане, ставане[2]. Б. Пройчев /Подкрепа/ демонстративно разкъса предложението за политическо споразумение с думите: "Това е нашият отговор".

 

Разисквания и решения:

1. "Гладната стачка на депутатите" и исканията. Обсъждане на обръщение до президента и неговата "неизяснена" позиция. Хр. Иванов остро протестира против изявления и искания, които дискредитират президента. Подчерта, че той е в постоянни контакти с тях и постоянно търси и предлага изход от ситуацията. Възрази срещу активността на "Подкрепа" при формулирането на исканията на НКС и приемането на неговите решения.

Ф. Димитров предупреди, че ако животът на "гладуващите депутати" се залага за користни цели на определени организации, той ще счита за морално да си подаде оставката като председател на НКС[3].

Гласувани решения:

1. Да се съобщи на партиите и организациите решението на НКС за отстраняването на техни председатели и депутати от НКС. Да им се предостави възможност за пряка връзка с НКС - пряка кореспонденция, /за провинцията/. ФКД - "против" - Това е пряка намеса във вътрешно-организационната дейност на партиите и организациите.

...[4]

ФКД - "против". Основания: В случай, че се докаже, че депутатите са предизвикали полицията - това ще бъде "удар" по авторитета иа СДС и по неговия принцип на ненасилие[5].

З. Да се упълномощи Ф. Димитров да установи връзка с П. Симеонов за изясняване на всички въпроси около "поименната сметка в Германска банка"[6]. ФКД - " за".

По предложението за насрочване на ревизия на имуществото на СДС и да се избере комисия, не се взе решение поради съображения дали да бъде “ревизия” или “инвентаризация” и други около тях.

 

 

Информацията подготви П. Евтимова


 

[1] Професор Любомир Иванов, председател на Атлантическия клуб след Соломон Паси.

[2] Оттук насетне беше физически невъзможен какъвто и да е диалог с представителите на групата на 39-те. Те свиркаха с уста, тропаха, почваха да ръкопляскат, викаха... Страхотна картина! Това тяхно поведение в онези дни издигна между нас непреодолима психологична бариера. Причините да не бъдем заедно за минути се превърнаха от идеологически и политически в манталитетни. Инициаторите на това поведение от страна на 39-те бяха Стефан Савов, Стоян Ганев - бивш преподавател в школата на Държавна сигурност в Симеоново, и Георги Марков - бивш агент на 6-о управление на ДС.

Не вярвам да са действали по поръчка. Те искаха властта в СДС. За да я вземат, трябваше да отвратят от себе си Дертлиев, Каракачанов и скромната ми особа.

[3] На заседанието от НКС от "Подкрепа" настояват референдумът за конституцията (обсъжда се такъв вариант) да се проведе преди изборите, а това застрашава гладуващите депутати, които не са поставили такова условие за срока на своята гладна стачка.

[4] Изпуснат текст в копието, с което разполагаме.

[5] Вероятно става дума за сблъсъка между депутати и полиция на 12 юли. След подписването на констуцията в Народното събрание неколцина от гладуващите депутати, неприсъствали на подписването и неподписали конституцията, се отправят към Университета, за да се срещнат с протестиращи там студенти. Това са депутатите Владислав Даскалов, Огнян Георгиев, Венцеслав Медарски, Петко Търпанов, Владимир Манолов, Едвин Сугарев, Павел Мазълов, Христо Марков, Залтка Русева, Георги Баев и Ясен Златков. Пътят към Университета, по който са тръгнали, е преграден от кордон. Университетът е достъпен отвсякъде другаде. Но депутати се отправят към кордона. По сведение на Сугарев: "Още като приближихме, извадихме депутатските си карти и ги показахме, но те отказаха да ни пуснат, а хората които бяха зад нас, ни изтласкаха" (в. "Демокрация" от 13 юли 1991). Става меле. Депутатите протестират, Огнян Георгиев и Владислав Даскалов подават тъжба до прокурора на Въоръжените сили. От полицията излъчавт видеозапис на инцидента и продължават да твърдят, че не са виновни.

[6]  Поредната от серия лъжи, този път пусната в пространството от Стефан Савов и Стоян Ганев. Бил съм открил сметка в германска банка на свое име, в която съм отклонявал парите на СДС.  

 

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.