Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

   

федерация на клубовете за демокрация

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

 

Мнозина от вас очакват отдавна и съвсем не без основание провеждането на Общо събрание на представителите на ФКД от страната. Ежедневните въпроси на динамичната политическа обстановка не ни позволиха да сторим това до сега. Проблемите на страната обаче стават все повече и по-големи. Това налага час по-скоро да се съберем.

По решение на Оперативното бюро на ФКД, Общото събрание ще се проведе на 13.04. 91 г. от 11 часа в зала Отечество ул."Гочо Гопин" .

Ще бъдат предложени за обсъждане следните основни проблеми:

1. Обсъждане на организационната структура и политическия облик на ФКД

2. Обсъждане на актуалната политическа ситуация и становище за стратегията на СДС в предстоящата предизборна кампания.

3. Предложения и становища на клубовете от страната за издигане на кандидатури за народни представителии общински съветници.

4. Обсъждане състоянието н дейностите на:

- експертните комисии

- поземлените комисии

- комисии по разпределение на хуманитарната помощ

- комисиите по връщане на собствеността

5. Участие във временните управи - ефективност на членовете на СДС.

Молим становищата ви по тези проблеми да бъдат оформени след обсъждане на общо събрание във вашия клуб и да бъдат представени в писмен вид в деня на заседанието на организаторите от федерацията.

Освен по тези основни въпроси ни е необходимо и вашето становище за: 1. Колко организации включва координационния съвет на СДС и кои са те във вашия град или село.

2 . Мястото на клуба сред тях по ваша преценка.

3. Отношението на другите организации към клуба.

4. Мястото на клуба на политическата скала в града.

5. Парламентарните избори трябва да се проведат за ВНС или за обнкновенно.

Молим ви ако имате въпроси към юристи специалисти, да ни ги изпратите предварително. В залата ще има специалисти, които ще ви отговорят.

Молим ви също така да ни изпратите телеграфически имената на участниците /по двама най-малко от град или село/.

Адрес - бул. "Дондуков" N34 ет. З стая 2 .тел. 87 24 00

ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ФКД

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 OMDA Ltd.  All rights reserved.