ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин[1] от заседание на Координационння съвет на СДС

21.01.91

  

ДНЕВЕН РЕД:

1. Среща на КС с министър Пушкаров.

2. Разглеждане състоянието на организацията на СДС в гр. Велико Търново.

3. Информация за регистрацията на СДС като юридическо лице

4. Анализ на политическата ситуация.

5. Разни

 

По т. 1 : Г-н Пушкаров обясни необходимостта от реформите, които е започнало правителството. Беше пояснено, че изискванията на валутния фонд са за много по-ниски заплати и чувствително по-високи цени от фиксираните в споразумението със синдикатите. Министърът подчерта, че подкрепата на СДС за реформите е жизнено необходима за Правителството.

По т.2 : Председателят на КС на СДС и г-н Бакалов (БСДП) описаха пред КС състоянието на обединената опозиция във В. Търново. Общо беше становището, че всички партии и организации в СДС трябва да използуват влиянието и авторитета си, за да бъде постигнато единство на СДС по места. Подчертано бе, че конфликтът във В. Търново е характерен и е необходим анализ на състоянието на местните СДС. Беше решено на следващото заседание на КС на СДС да обсъди положението и да се вземе принципно становище относно конфликтите.

По т. З : Г-н Ф. Димитров уведоми, че датата за регистрация на СДС като юридическо лице е 12.02.91.

По т.4 : Беше направен анализ на политическата ситуация в страната, при което обърнато особено внимание на следните въпроси:

- Недопускане избирането на Луканов за председател на комисията по външните работи при ВНС.

- КС на СДС даде единодушното си съгласие нашите представители да напуснат пленарното заседание на ВНС, ако въпросът бъде  поставен  отново от парламентарната група на БСП. Опитът да се постави на този пост Луканов е опит за връщане на...

(Забележка: липсва следващата  страница на бюлетина.)


 


[1] Тези информационни бюлетини са изготвяни от ФКД и са изпращани до всички структури на ФКД. В тях са отразявани заседания на Оперативното бюро, на Националния координационен съвет на СДС, съобщавани са декларации и решения.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.