Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

  

 

 

ПРОТОКОЛ

 

от заседание на ОБ на ФКД,

проведено на 17.12.90 г.

 

Днес, 17.12.90 г., се проведе заседание на Оперативното Бюро на ФКД. Присъстваха следните членове на ОБ:

1. Георги Мишев                   7. Нейчо Неев

2. Георги Друмев                  8. Веселин Панайотов

3. Димитър Ненов                  9. Иван Евтимов         

4. Диан Гладичев                  10. Ангел Димитров

5. Вл. Димитраков                 11. Евгения Иванова

6. Христо Иванов

Освен тях и Еленко Божков, Богдан Глишев, Марсел Леви

 

Дневен ред на заседанието:

1. Разискване на въпроса за правителството.

2. Решение за създаване на фирма към Федерацията.

3. Организационни въпроси.

 Изказаха се всички присъстващи. Взеха се следните решения:

1. Задължително да се настоява за Министър на вътрешните работи от СДС и да им дадем техен министър на МНО.

2. За Бъдни вечер да се излезе с едно послание на интелектуалците. Не трябва да се разделя интелигенцията.

3. Приема се решението за фирмата.

4. Списание ИЗБОР да си свали антетката - издание на Федерацията. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

  

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home