ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

 

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от дискусия на ОБ и депутатите на ФКГД

 06.02.91

 

...[1]

Дискусията “за” или “против” избори започна с изказване на г-н Донев[2] от Пловдив: В момента има противопоставяне между града и селото. Градското население е обезпокоено от високите цени, докато селските маси изпитват задоволство от високите цени на хранителните продукти. На практика селяните са купени - закон за земята се очаква с огромно нетърпение, председателите на ТКЗС дават 100% премии, има възможности за заплащане във валута. Трябва да се организират стопански училища, да се обясни на селяните, че пазарът днес е различен от този през 40-те години, който те познават. Освен това реформата може реално да започне, когато земята е собственост и има реално производство, т.е. към края на вегетационния период. Предвид всичко това, смятам, че момента е неблагоприятен за избори.

Г-н Еленко Божков: Законодателното състояние на СДС[3] е лошо. Няма единна концепция за избирателната система, как да е районирана страната и т. н. Освен това подготовката за избори през май изисква 2 месеца процедура. Какво ще стане с икономиката?

Г-н Славян Сапарев: Никой не ни е питал за състоянието на законите. Комисията по административно-териториалното деление на страната работи. Но на ниво община нямаме обща идея. Имам концепция, но нямам възможност да я кажа. В края на краищата се обединяваме около това, което кажат комунистите.

Икономическата политика на СДС е политика в подкрепа на едрия бизнес[4]. Обикновения човек е силно затруднен материално. СДС губи привърженици.

Г-н Николай Близнаков: Смутен съм от икономическата политика на Правителството и СДС. Либерализация на цените без приватизация, без парична реформа е неубедително и поставя нравствени дилеми пред населението. Освен това в ръцете на БСП са най-важните министерства, а най-тежките са за СДС. Рейтингът на СДС пада, затова мисля, че съюзът трябва да се дистанцира от министрите. Правителството ни шантажира. Предлагам ФКГД да се дистанцира от икономическата политика на Правителството. В луфта между БКП и СДС не бива да се появи нова сила.

Г-н Йордан Василев: Изниква въпросът трябва ли да се гласува "за" бюджета. Икономическа опозиция значи да се гласува "за", а да се говори против. Това е демагогия, която хората бързо ще усетят. Да оставим този вариант на комунистите. Мисля, че трябва да се обърне внимание на това, че Правителството не е на СДС. Формулата трябва да бъде “Правителството на Попов”. Да изразим съмнение относно социалните резерви на реформата.

Г-н Еленко Божков: Да не забравяме развитието на нещата. Бяхме единодушни, че трябва да има наши хора в Правителството и обещахме да ги подкрепим[5].

Г-н П. Симеонов: Но не съществуваше презумпцията за икономическа реформа[6].

Г-н Ценков[7]: Защо трябва да изневеряваме на нашата принципност? Присъствието на СДС в Правителството е патриотичен жест. БСП показа, че е готова да жертва всичко българско за партийните си интереси. Ще жертва и последните останки. Трябва да убедим хората да застанат срещу средния номенклатурен ешелон, истинския крепител на БКП.

Г-н В. Панайотов: Реформата не може да покаже резултат за 2-3 години. Имаме ВНС, което си е поставило непосилни задачи: реформа, избори, Конституция. Опита да ги изпълни в срока, посочен в Споразумението, показа несъстоятелността на ВНС. Там има мнозинство на БСП и не може да се разчита, че Правителството ще има подкрепа. Първия белег за това е закона за земята, който е орязан, комунистически, ориенталски. Трябва да се повдигне отново въпроса за вината и имуществото на БСП. В момента силните[8] са с нарастващи възможности. Трябва да вървим към парламентарна криза и избори, защото след 1 година положението ни ще е катастрофално.

Г-н Томов[9]: Играем игра, в която единият печели, а другият губи. Това е псевдореформа, която само повишава цените. БСП ще иска избори.

Г-н Попиванов[10]: За предизборната борба са необходими конкретни постановки. Аз съм за избори, съчетани с необходимия минимум от закони. Предлагам да направим първо местните избори, които ще бъдат лакмус за парламентарните. В периода между двата трябва да подготвим нов избирателен закон.

Г-н Никола Попов[11]: Говорехме за шокова терапия, а сега сме склонни да отстъпим. Това е българска национална черта. След като сме скочили, трябва да продължим. Нека погледнем на нещата от друга страна. Ако се гласува минимум от икономически закони, реформата ще тръгне. Ще се намеси МВФ, ще потекат заеми и помощи. След 3-4 месеца ще има реален резултат. Трябва да се гледа стратегически на нещата.

Г-н Паликаркин[12]: Положението е тежко, защото няма организация, защото сме сборище. Трябва да се върнем към извънпарламентарните действия, както ни учи 100-годишната история на БКП. Трябва да се приемат законите с приоритетно значение. Споразумението има срокове, но няма да ги спазим, защото БКП пречи. Не се разгражда номенклатурата. Правителството е на БКП, а ние сме в коалиция и в опозиция едновременно. Избори не бива да се правят. Трябва нова организация. Да се тръгне от хората в местните управи. Засега те са по-отзивчиви и се ползват с доверието на гражданите. Министрите-икономисти на СДС не идват в КС. Никой не знае позицията им.

Г-н П. Панайотов[13]: Необходима е интензификация на работата на ВНС. Губи се време с глупости - въдицата с Тодор Живков, досиетата. Да се работи и в неделя, за да се изпълни програмата. Да се държи сметка за присъствието, за закъсненията, особено от страна на БКП.

Да не забравяме и ролята на Синдикатите за реформата. 3аконът за земята и утвърждаването на собствеността ще разгради ТКЗС. Но номенклатурата в промишлеността могат да я разградят само заетите в нея под ръководството на Синдикатите. Само така фирмите на БКП ще рухнат. Трябва да се отразява най-подробно работата на ВНС. Това е училище по демокрация. Опозицията и структурата на властта трябва да бъдат прозрачни за народа.

Да не се хвърля кал по лидерите на СДС без доказателства. Да се посочват конкретни грешки и недостатъци /по повод статията във ВЕК 21 /Ал.Й.[14]/ Партиите в СДС с голяма членска маса са отживелица. Трябва от всички да се подкрепя идеята.

Г-н В. Петков[15]: Изборите да не са по-късно от май. Реформата няма да стане. Нямаме вътрешно конвертируема парична единица. Има съпротива от страна на БКП срещу истинска реформа. Необходим е анализ на базови данни, за да си отговорим на въпросите:

- какво е минимално необходимо за разпускане на Парламента?

- какви са ни шансовете?

Депутатите са изолирани, няма организация, Парламентарния съюз на СДС не може да се събере. Няма връзка между парламентаристите и Националния КС. Голяма част от пленарните заседания са неефективни. Да се държи сметка кой и защо отсъства /скандала Луканов/.

Г-н Трифон Георгиев: Да се каже на хората, че:

11% от целия бюджет през 1991 г. ще бъде лихви за външния дълг, натрупан от БКП,

18% ще бъдат за увеличение на пенсиите срещу 14% за 1990, 6,6% ще отидат за детски надбавки срещу 4,4% за 1990. БСП активно бави реформата в селото. Всеки трябва да получи земя. Събранията за ТКЗС да бъдат за всички селяни, а не само за текезесарите, защото ако през 1990 битката беше за града, през 1991 ще бъде за селото. И още нещо. По моя информация в ЦКС над 250 кооперации са пред фалит. Облагодетелстват се частните фирми.

Г-н Н. Неев[16]: Не трябва да ни вълнуват парламентарните избори. През март-април може да направим местни избори. С това ще внесем несигурност във властта - всеки ще агитира, ще предлага платформи, управите ще си гледат работата. Необходим е мозъчен тръст. Трябва да се работи всеки ден. Според мен Правителството допусна редица груби грешки.

- Г-н Костов и г-н Пушкаров не са наясно какво ще правят.

- Първо трябваше МВФ да отпусне заем и тогава да се либерализират цените.

- Трябваше първо да се вдигне лихвения процент на влоговете, и то с много и след около месец да се обявят нови лихви по заемите. Това е психологически момент.

- Трябваше с декрет да се приватизират всички магазини. По този начин щеше да се прекъсне порочната връзка магазин-склад.

- 60 предприятия в България формират националния доход. Заплатите на номенклатурата в тях се плащат от разликата в цените на стоките.

- Трябва да се либеларизират валутните влогове с 15% лихва. Наложително е създаване на комисия по реформата към СДС, която да контролира действията на Правителството.

Г-н Вл. Димитраков[17]: Изборите се превръщат от политически в икономически въпрос. Да се докаже от икономически експерти, че реформата е правилна. Етапите да са ясни. Ако експертизата покаже, че реформата е пагубна, това значи крах за СДС. Трябва да се търси алтернатива. Министрите от СДС да дадат срок за реформата. До тогава ще ги подкрепяме. Да не забравяме, че Синдикатите и улицата може да се обърнат срещу нас. Сега държавата-работодател в очите на хората се олицетворява от Иван Костов.

Г-н Диан Гладичев: Да помислим и за организационното състояние на СДС. Какво ще стане с единството, ако забавим изборите? Колко % няма да гласуват? "Подкрепа" вече се обръща срещу СДС.

Г-н В. Панайотов: СДС трябва да има свръхзадача - комунистите трябва да се разбият час по-скоро. Ще победим под национални лозунги. Има 3-4 ва­рианта за действие. Необходима е характеристика на методите и начините за противодействие на БСП.

Г-н П. Симеонов: Няма безспорни неща. Няма СДС като организация. Има СДС като идея. Важно е да се постъпи ефективно относно идеята. Изпуснахме късната есен. Тръгнахме по линия на импровизацията. Статията на Ал. Йорданов във "ВЕК 21" е показателна. Промяната сменя правилата на играта, същността на системата, но дава шанс на готовите структури, икономически като "Кремиковци" и политически като БСП. Реформата е неблагоприятна за всяко начинание. Властващата общност остава същата. Действаме в строго зададени условия. Мнозинството на БСП в Парламента означава, че винаги могат да решат да го разпуснат. Следователно не можем реално да определим срок за изборите. Трябва да намерим опори, за да правим нещо реално: хора, върващи в демокрацията и посветени на делото, организация, пари.

Изборите през юни започнахме с 20 000 лева, а ги свършихме с 1 млн. Сега няма никакви пари. Не можем да разчитаме на дарения и помощи, още по-малко на материална подкрепа от обедняващите ни симпатизанти[18]. Липсват ни общи споделени идеи. Да не забравяме и че на "Солидарност" бяха необходими 10 години, Чехия започна от 68/77 година, за да има реален резултат чак сега, през 1990.

Опасна е и широко декларираната готовност на БСП да вкара върхушката на СДС в системата си.

Г-н Христо Иванов даде информация за мнението на специалистите. В СДС има организационен спад. До 8 месеца СДС ще се разпадне като коалиция. Становището е, че реални реформи не се извършват, но и не могат да бъдат извършени. Не може да се изоставя Правителството, защото икономическата реформа се осъществява от СДС, това е акт на саможертва и патриотизъм. Законите са некачествени, компромисни компилации. Трябват истински закони. Министрите трябва да кажат в какво състояние са заварили хазната. Хората са разтревожени от цените, но министрите не могат да правят нищо, защото липсват нормални условия за работа. Липсва систематизирана информация за тактиката на БСП, която би могла да се направи дори на базата на поведението на депутатите от БСП в Парламента. Временните управи са допълнителна спънка. СДС е манипулирано с досиетата. Необходимо е радикално решение - или разсекретяване, или унищожаване. В момента изборната кампания не може да се аргументира икономически. С времето отговорността на БКП/БСП се размива и ще падне в най-добрия случай с еднаква тежест върху всички. Говори се за йерархия в управлението:

1/ Контактна група.

2/ Парламентарен съюз.

З/ КС на СДС.

Мнението за контактната група е, че е изцяло комунистическа. Преди е управлявала едната половина, сега управлява другата.

Тактиката на протакане не е случайна, тя цели да запази ценностите на БСП.

На запад има учудване, че не разтуряме Парламента[19].

Г-н П. Симеонов: Всяко решение има плюсове и минуси. Каквото и да се реши, ще бъде грешно, защото не може да се проведе поради липса на организация.

ФКГД подписа Споразумението с особено мнение - ако изборите не станат до края на март, оттегляме подписа си. По този начин се дистанцираме от Правителството.

Обявихме подкрепа за Правителството заради изборите. СДС трябва да мобилизира всички сили и да премине към подготовка за избори. Да се раздвижат подструктурите, пресата, да се подготвят лозунгите.

Да се направи внимателен анализ на ситуацията за определяне на момент за изборите.

Обобщаващото становище на г-н Симеонов беше прието за становище на ФКГД пред Националния КС.

 

 

Протоколчик: ....................

/М. Астарджиева/

 


 

[1] Поправката в текста на бюлетина от 4 февруари.

[2] Доцент Стойчо Донев

[3] Има предвид законодателната дейност на СДС.

[4] Протоколът е неясен: дали, че СДС трябва да води такава политика; или че в момента води такава политика. Ако е първото - трудно е да се намерят факти в подкрепа на такава теза, ако е второто, то е нерелевантно - по това време цялата собственост е държавна.

[5] СДС заяви, че подкрепя своите представители в правителството още на 7 януари, но дискусията "дали да бъдат подкрепяни" продължи в партиите и организациите на СДС през цялото време на правителството на Попов. В началото на януари изключиха Иван Пушкаров - министър в кабинета, от БСДП. Една от причините беше, че е станал министър. През цялата пролет дискусии по въпроса за "подкрепата" пламваха и на заседания на НКС.

[6] Протоколираното е неясно. Уточнение с днешна дата: СДС не може да поеме отговорността за икономическата реформа, за която коалицията нямаше програма. Съществуваха само общи идеи за първите стъпки.

[7] Ценко Цветков - психолог, народен представител от Перник

[8] "Силните" - вероятно - "представителите на висшата номенклатура".

[9] Теодоси Томов

[10] Няма такова име в другите документи. Вероятно грешно изписано име.

[11] Вероятно грешка - става дума или за Никола Папазов или за Никола Вандов.

[12] Васил Палакаркин - депутат от СДС, от Дупница

[13] Панайот Панайотов

[14] Александър Йорданов - издател на вестник "Век 21"

[15] Владимир Петков - от групата на експертите.

[16] Нейчо Неев - в оперативното ръководство на Федерацията, по-късно вицепремиер в правителството на Беров.

[17] Владимир Димитраков

[18] Един от начините да осигурим пари на СДС за предстоящите избори беше чрез Агенцията за чуждестранна помощ. Голямата част от помощите за търговска реализация бяха осигурени и пристигаха в страната  с тази цел. Всички фирми, които получаваха от Агенцията помощи за търговска реализация, поемаха устен (!) ангажимент да помагат на СДС в предстоящите избори. Това се разбра от БСП и беше проведена мащабна медийна кампания срещу АЧП и Петко Симеонов. За основни организатори и рупори на атаката бяха използвани хора от СДС. Медийният шум и обвиненията бяха от такова естество, че беше невъзможно да се търсят фирмите да помагат на СДС. Още повече, че другата акция на Службите - разцепление на СДС, завърши успешно. Стана така, че на изборите през 1991 година - местни, парламентарни и президентски, опозицията разчиташе отново на чужди фондации. Чужденците, осигурили помощите, се бяха хванали за главата от нашата примитивност.

[19] "Запад" не е една институция. От там по това време се получаваха разнопосочни сигнали.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.