ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

Президентът определи датата на местните и парламентарните избори за 29.09.1991[1] г. Законите за избиране на Народно събрание и общински съвети ще бъдат приети и ще вляза в сила до края на м. юли. Регистрирането на кандидатите, според внесените проектозакони, ще започне на 9 август и ще завърши на 29 август. Това означава, че нямаме никакво време за губене и трябва да започнем процедурата но издигането на кандидатурите на ФКД незабавно. Националният федеративен съвет на своето заседание, проведено на 30.06.1991 г., взе решение в този смисъл. За съжаление, в текста на това решение, който ви изпратихме, е допусната печатна грешка. Кандидатите на всеки Клуб трябва да бъдат издигнати не до края на м. август, а до края на м. ЮЛИ н да бъдат утвърдени на Националната конференция, която ще бъде проведена на 03.08.91 г. В гр. Шумен. Те трябва след това да се състезават с кандидатите на съюзниците ни от коалицията и окончателните кандидатури за народни представители, общински съветници н кметове да бъдат регистрирани в законния срок.

Най-много подръжници в Парламента има чистата пропорционална избирателна система и най-вероятно е именно тя да залегне в законите за избиране на Народно събрание и на общински съвети. Това ни задължава да издигнем пълен набор от кандидати зм всички листи.

В последно време събитията се развиват по начин, който прави невъзможна единната избирателна кампания в рамките на СДС. Почти сигурно е, че ще бъде съставен отделен Избирателен клуб на СДС-Либерали. Въз основа на ясни договорености ще бъдем в близки отношения с всички партии, които подписаха или ще подпишат новото политическо споразумение.

Това означава, че ще излезем с общи кандидатури със: Зелена партия, Политически клуб "Екогласност" и Демократическа партия /Консервативен сговор/. Нашите кандидати ще се съревновават с техните за общата листа. Трябва да използваме възможността максимално да бъдем представени там.

Относно перспективата на СДС-Либерали, последните социологически проучвания недвусмислено показват, че сега - без още да сме излезли пред обществото като групировка - можем да разчитаме на не по-малко от 10 % от електората, а потенциалът ни до изборите може да надхвърли 20 %. Става дума само за СДС-Либерали, а отделно са гласовете за СДС-Център и СДОДвижение. Само от нас: зависи дали ще реализираме предоставилите ни се възможности. Първата стъпка е да издигнем нашите кандидати. Това трябва да стане незабавно, за да може в най-кратък срок да преодолеем всички неопределености н да започнем действителната избирателна кампания.

Трябва заедно с издигането на своите кандидати да определите н ръководството на избирателния клуб, който ще проведе тяхната кампания. Трябва да създадете изборни структури и в съседните общини.

В решението на НФС от 30.06.91 г., което ви изпратихме, са определени личните характеристики - авторитет, умереност и т. н., които е желателно кандидатът да притежава. Развитието на политическите събития в страната налага да се добави още една: да е привърженик на политическата линия на СДС-Либерали, а не на групата на "39-те".

- За ускоряване и дублиране на връзката е желателно освен с писмо, да продиктувате имената на кандидатите и по телефона в секретариата на федерацията.

 

19.07.91 г.           Изпълнително ръководство на ФКД

 


 

[1] По-късно датата е променена - изборите се провеждат на 13 октомври 1991 г.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.