ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от Оперативното бюро на фКД

27.03.91

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Живеем в напрегната политическа обстановка. Предстоят избори. Споразумението между основните политически сили не се спази. Сега на всички равнища, във всички политически сили се дискутира въпроса за датата за провеждане на изборите. БСП изрази вече своето становище - есента. Мненията в СДС са две - юни и есента. Това противоречие съществува и във федерацията. ОБ на фКД категорично подкрепя позицията, че изборите трябва да се проведат час по-скоро, т. е. юни. Парламентарната група на ФКД в по-голямата си част е на мнение, че първо трябва да се гласува Конституцията и веднага след това да се разпусне ВНС.

На това заседание за пореден път се направи опит за постигане на единно мнение. Изкристализираха аргументите за избори през есента и за избори през юни.

Депутатите, които защитаваха тезата за избори през есента изтъкнаха следното:

- СДС има нисък рейтинг[1],

- Необходима е нова идея, която да обедини привържениците на СДС

- Безработицата и недоволството ще достигнат своя връх през юни

- Организационното състояние на СДС е лошо

- Конституцията, макар и несъвършенна, ще бъде по-добра от старата

- Реформата ще даде резултати през есента

- Няма пари за кампанията

- Досиетата ще бъдат средство за шантаж

Това мнение споделят депутатите Славян Сапарев, Николай Близнаков, Палакаркин и отчасти Теодоси Томов, които присъстваха на заседанието.

Контрааргументите бяха:

- Разумните хора в България разбират действията на СДС

- Организацията в СДС ще се подобри, ако хората освен ясна имат и близка цел

- При мнозинството на БСП във ВНС последния член на Конституцията ще се гласува както и когато е удобно за БСП

- Реформа без политическа власт се прави трудно. Освен това ако реформата даде резултати, БСП има реалната възможност да предизвика правителствена криза и да си припише заслугата /както вече се опитаха да го направят след приемането на закона за земята/

- Номенклатурата на БСП по места ще укрепи още повече своите по­зиции

- При мнозинство на БСП във ВНС не можем да се надяваме на чужди инвестиции

- БСП не иска избори, иска този Парламент да остане колкото е възможно по-дълго. Това е достатъчна социологическа основа за СДС да настоява за избори през юни.

Това мнение споделят депутатите Йордан Василев и Еленко Божков, които присъстваха. На същото становище са и Петко Симеонов и Георги Мишев, както и цялото ОБ на ФКД. Те считат, че СДС трябва да поеме политическа отговорност и да подпомогне демократическия процес чрез провеждане на избори през юни[2].

Парламентарният съюз на СДС ще бъде информиран за разногласията между Парламентарната група на фКД и ръководството на федерацията.


 

[1] Това не е вярно. В тези месеци СДС има най-висок рейтинг сред политическите сили.

[2] Ще направя едно признание за намеса на окултните сили в определяне на датата за изборите. Няколко седмици след това обсъждане бях при Ванга. Заведе ме Владимир Манолов, депутат от Петрич, с нас беше и тогаващният кмет на Петрич. Към леля Ванга имах един въпрос: кога да правим изборите? Тя беше категорична:- избори "не се виждат през лятото". Изборите ще бъдат през "септември или октомври". СДС ще спечели, но за кратко. После "ще се върнат пак те (БСП), много дълго са стояли и все те ще си бъдат"..."Сметката ще плащат по-натам.".... Ще бъде лъжа, ако кажа, че нейните думи не са имали влияние върху мен.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.