ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФКД

НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.1991 г.

 

РЕШИ:

 

1. Твърдо сме убедени, че независимо дали ще се приеме или не Конституцията, ВНС трябва да се саморазпусне най-късно до 17 юли 1991 г.

За да не се прекъсва демократичния процес н икономическата реформа, преценяваме като крайно необходимо приемането на бюджета на страната за 1991 г., избирателния закон по принцип и решителното поставяне на въпроса с имуществото на партии и организации.

Само по тозн начин ВНС ще докаже, че работи за смяна на системата.

Федеративният съвет предоставя на депутатите във ВНС от ФКД да решат по съвест дали да подпишат Конституцията при условие, че някои от посочените важни за съдбата на страната законопроекти, останат неприети.

2. Националния федеративен съвет потвърждава становището на ФКД от 13.05.1991 г., че СДС трябва да се развива като коалиция и като движение. Затова подкрепя "Политическите принципи", гласувани от делегатите на Четвъртата Национална Конференция и нейното становище относно помощните функции на гражданските комитети. Националният КС да държи сметка и за единството и за запазването на политическия облик на членуващите в СДС партии, политически организации и движения.

В съответствие с нашите становища е препоръката на Националната конференция за отказ от партийни квоти при издигане кандидатури за народни представители. Затова настояваме за незабавно подписване на ново политическо споразумение между организациите и СДС, което да включва създаването на коалиционно правителство и обща програма за неговата работа.

В подписването на такова споразумение ние виждаме гаранции за успеха на СДС в новите избори и в бъдещата му политическа дейност.

Ако такова споразумение не бъде постигнато, ФКД ще търси пътища за обединение с онези организации в и извън СДС, стоящи на либерална платформа, изключващи насилието като метод на политическа борба, с които се постигне съгласие по отразените в становището принципи.

Клубовете за демокрация бяха съинициатори за създаване на СДС, работеха и желаят да работят за единството на демократичната антикомунистическа опозиция в България.

З. Независимо от това, че има много неизвестни около бъдещите избори - точната дата, избирателните райони, системата за отчитане на изборния резултат и т. н. - препоръчваме на местните Клубове за демокрация да издигнат в най-кратък срок до 31.08.1991 кандидати за всички листи в предстоящите парламентарни и местни избори. Нашите кандидати следва да се съревновават с предложените от съюзниците ни в коалицията при строго спазване правилата за издигане на кандидатури, които ще бъдат изработени. Желателно е нашите кандидати да отговарят на следните условия:

- да имат либерални възгледи;

- да изключват насилието като метод на политическо действие;

- да притежават висок авторитет в населеното място, където се кандидатират.

За кандидати на ФКД могат да бъдат издигнати и лица, които не членуват в Клубовете, но отговарят на посочените условия. Имената на нашите кандидати трябва да бъдат изпратени на адреса иа федерацията до 02.08.1991 г.

4. Продължението на Националната конференция на ФКД да се проведе на 03.08.1991 г. в град Шумен.

5. Бе избрано...[1]

Изпълнително ръководство в състав:

1. Председател – Петко Симеонов

2. Говорител - Аглая Шамлиева

3. Координатор за страната - Васил Къдрилов

4. Зам. по политическите въпроси - Петранка Евтимова

5. Външни връзки - Марко Тодоров

3. Директор адм. и стоп. дейност – Еленко Божков

7. Проучване и анализ – Иван Евтимов

8. Организационни въпроси – Диян Гладичев

9. Издателска дейност – Веселин Панайотов

10. Връзки с Министерския съвет и др. организации - Владимир Димитраков

11. Връзки с творческата интелигенция - Георги Мишев

 

6. Бяха избани представители в Националния КС на СДС:

1. Петко Симеонов

2. Еленко Божков

4. Диан Гладичев

3. Петранка Евтимова

5. Александър Бояджиев


 

[1] Следва текст по извършените избори на изпълнително ръководство и други органи.

 

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.