ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

  

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС

04.02.91

 

ДНЕВЕН   РЕД:

1. Обсъждане на кандидатури за избор на секретар на СДС и говорител на КС на СДС.

2.Обсъждане предложението за създаване на фирма нъм СДС.    

3. Актуални политически проблеми.

4. Разни.

 

По точка 1.

Болшинството от изказалите се изразиха мнение, че не е необходим още един говорител на КС. Кандидатура за секретар ще се обсъжда, когато възникне необходимост.

По точка 2.

Представителите на Християнския форум предложиха фирмата да се регистрира като Дружество с ограничена отговорност. Г-н  Горинов - "Екогласност" са съгласни при намиране на подходяща форма, която не може да бъде атакувана.

Л.Собаджиев -  "Гражданска инициатива" се опасява стопанската дейност да не измести политическата. Смята, че трябва да се забрани със закон стопанската дейност на политическите партии, като по този начин ще се ликвидира предимството, което има БСП. Да се премахнат ограниченията върху получаваните от партиите дарения. Да се създават фондации за издръжка на партиите.

А. Ахрянов - БСДП - политиката се прави с пари. Фондацията не може  пряко да финансира партия. При тази криза на дарения едва ли можем да разчитаме.

Божилов - БЗНС - първо да се изяснят квотите  за участие. Хр. Иванов ФКГД - подчерта необходимостта от бързо намиране на средства за предстоящата предизборна кампания. Твърдо за фирмата. Г. Марков - Дем. партия - наивно е да се смята, че можем да прокараме закон за забрана на стопанската дейност, който е явно в ущърб на мнозинството в Парламента.

При гласуването 10 организации бяха "за", с което решението за регистрацията беше прието.

По точка 3.

Г-н Божилов изнесе информация за заседанието на постоянното присъствие на БЗНС /НП/. Подчертана бе решимостта земеделсия съюз да остане в СДС до победата над БСП. Обсъждани са били сведенията, които се получават в постоянното присъствие за трудностите, които срещат предстаавителите на Земеделския съюз при работата си в местните КС. Било е подчертано, че  Съюза се разграничава от опитите на някои  представители на СДС за колаборация с БЗНС "Казионен". БЗНС /НП/ не признава така наречената "обединена опозиция". Тя придава легитимност на малки организации без влияние. Самият СДС е обединена опозиция.  Г-н Филип Димитров подчерта, че единството в СДС е общо желание на всички. Въпреки сигналите, които се получават от местните КС за проблеми, свързани с участието на деятели на "Никола Петков" в работата им, сме  убедени, че проблемите са решими. Г-н Г. Марков  предложи КС на СДС да излезе с ясно становище за неизпълнението по вина на БСП на политическото споразумение, за срока за провеждане на изборите и за определяне на вината за катастрофалното състояние, в което се намира страната. Г-н Н. Павлов изрази мнение, че парламента спешно трябва  да  реши системата за провеждане на изборите.

Г-н Кр. Кънев от Екогласност изрази мнение, че трудностите за провеждането на изборите през май не произлизат от несъответствие между Координационния съвет и парламентарния съюз. Нашите участници в правителството считат, че е нецелесъобразно провеждането на избори по време на реформата. Г-н Кънев предложи на заседание на координационния съвет да бъдат поканене всички наши участници в правителството.

Беше изразено общо мнение, че депутатите не бива да напускат парламента поединично, още повече онези които са от мажоритарни райони. Досега нито един депутат от БСП не е напуснал ВНС. Трябва да се ускори грасуването на най-важните закони и след това ако не се разпусне парламента всички заедно да го напуснат. Г-н Д.Папазов изказа безпокойството си, от това което става в телевизията в момента. Предложи  на координационния съвет да се организира среща с Председателя на телевизията г-н Огнян Сапарев. Той предложи също нашите депутати да не се изказват безразборно в парламента, а по предварително направен  стратегически план. Предложено  беше Председателя на Републиката д-р Ж. Желев също да бъде поканен на координационния съвет. Г-н Ф. Димитров съобщи, че вече има направени контакти с Председателя по този въпрос и срещата ще се състои след завръщането му от чужбина.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.