Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

П Р О Т О К О Л  № 12

от заседание на Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация, проведено на 22.08.1991

 

Присъстващи: П. Симеонов

 П. Евтимова

 Д. Гладичев

 Ел. Божков

 В. Панайотов

 Вл. Димитраков

Петко Абаджиев, Ал. Бояджиев, Цеко Цеков, Антоанета Грънчарова, Здравка Рачева, Емилия Дечева, Вл. Петков, Вера Ганчева, Св.  Шаренкова, К. Божанова

 

П. Симеонов: Предлагам днес да не обсъждаме политическите събития. Предлагам следния дневен ред:

1. Организационна структура на Федерацията.

2. Становище за общото заседание на СДС-либерали от 20 часа.

По т.1

Като политическа организация, която има претенции да се разгърне в политическа партия, трябва да изградим апарат. Освен секретариата ни трябват отдели. Засега ИР върши оперативната работа, а ФС е политическото ръководство. Предлагам ви да помислям за следните отдели:

1. Организационен, в който ще влизат координаторите, ще се прави регистрацията на клубовете, връзката с тях, органограми.

2. Отдел кадрови подбор и експерти - картотека с персоналните справки.

3. Отдел “Политическа програма” - либералната ни идеология:, законодателната програма.

4. Пресцентър - връзка с изданията, средствата за масова информация.

 5. Деловодство - деловодител, юрисконсулт, счетоводство, каса, личен състав, протоколите, архива.

6. Национален избирателен клуб /НИК/ - предизборната работа.

7. Външни връзки - международни и други организации.

Еленко Божков е подготвил също структура по отдели, която предлагам да разгледаме. В нея има сектор “Информация”  и  “Политическо прогно­иране”, които можем да възприемем като наименования вм. Отдел Политическа програма. Национално и структурно координиране е по-добре от Отдел Организационен. Също така Административно, техническо и стопанско обслужване е по-добре от Деловодство. Нека обсъдим структурата и да определим хората, които ще ги поемат временно

Ел. Божков: В двете предложения няма различия по същество. В къщата, която ни дадоха, има 7 стаи. С Гладичев разпределихме стаите по отдели. С Ал. Бояджиев говорихме за концепция за отдела за информация. По отдели предлагам: за политическо прогнозиране - Бояджиев, идеологически, политически анализ и планиране на тактиката и стратегията на ФКД - П. Евтимова, национална координация - картотека, потенциал от хора за длъжности в държавното ръководство - Гладичев.

П. Симеонов: На заседание на ИР от 30.06.1991 г. сме направили примерно разпределение на хората от ИР по отдели /чете го/ вж. Протокол №1.

П. Евтимова: Това разпределение е ориентирано към предизборната кампания, докато другото подготвя структурите на партия. При евентуално участие във властта ще ни бъде необходим отдел за политически програми.

П. Симеонов: Мисля, че най-коректно ще бъде отделът за политическо програмиране да поддържа връзка на идейно равнище с министрите и кметовете

В. Панайотов: Политическият отдел е повече концептуален и партиен. Трябва друг за проблемите на управлението и властта, по-прагматичен, който да бъде във връзка с другите отдели и в помощ на народните ни представители и министри. За мен е много важен въпросът за вътрешното структуриране на отделите. Задачите са разнообразни. Всеки завеждащ отдел трябва да направи детайлна разработка за насоките, в които ще работи и хората, с които смята да работи. Предстоят ни тежки проблеми. Трябва да поговорим за семинар по проблемите на либерализма, да определим отговорник, да ангажираме журналисти и юристи. Експертите работят за СДС - движение. Трябва да откъснем група, която споделя либералните идеи.

П. Симеонов: Отговорниците ще направят структурите. Имам резерв по отношение иа набирането на хора без внимателен подбор.

В. Панайотов: Аз го имах предвид имплицитно.

Вл. Петков: Вярно е, че идат избори и важна структурата на организационния апарат, но отиваме към демократически централизъм. Това не бива да бъде трайна структура, а само за изборите, както е на Запад. Център трябва да бъде творческата личност, професионалиста, генератор на идеи. Структурите трябва да са в помощ на тази личност.

П. Симеонов: Аз съвсем не си представям огромна структура от чинов­ници, а няколко души, които работят със сътрудници.

Божков: Според мен всичко се обединява около три отдела:

- Информационния

- Национална и структурна координация

- Политически анализ и прогноза

Те формират светогледа на ФКД, с който искаме да променим системата.

П. Евтимова: Политика без професионални политици не се прави.

Вл. Димитраков: Сигурно Ел. Божков е прав, но според мен в момента е най-важен отдела за пропаганда. Предполагам, че той се включва в Пресцентъра. Агитацията трябва да се прави по много деликатен начин.

Ел. Божков: Явно нямаме разногласия. Нека действаме конкретно. Аз предложих вече трима души. Предлагам да представят концепциите си до понеделник, за да ги обсъдим.

П. Симеонов: За Национална и структурна координация досега отговаряше Д. Гладичев. Предлагам той да направи структурата и да предложи хората, защото познава най-добре нещата.

В отдела за кадрови подбор трябва да се включат експертите и парламентарната група. За отдел "Административно, техническо и стопанско обслужване" нямаме опитен човек. Това е отделът, който ще се занимава с домакинството, сградите, архива, деловодството, юридическите въпроси. За политическата програма предлагам П. Евтимова.

Ел. Божков: Информационният отдел работи за всички други отдели.

П. Симеонов: Целият хаос от информация трябва да бъде организиран в програма. Политическата програма сама за себе си е невъзможна.

Бояджиев: Аз виждам трите отдела в по-друго взаимоотношение, но предлагам да отложим разискванията за понеделник, защото сега трябва да обсъдим становището си за общото събрание със ЗП и ДП /к.с./.

П. Симеонов: Нека довършим. Пресцентърът ще осъществява връзка със средствата за масова информация, ще издава бюлетин, ще прави съобщения и т.н. Предлагам за отговорник Иван Евтимов.

За Международния отдел потвърждавам кандидатурата на Марко Тодоров. Връзките с други отдели ще осъществява Вл. Димитраков, а за представител в НИК предлагам Еленко Божков.

Ел. Божков: Аз съм вече директор на Федерацията. Трябва да си изясним функциите на хората, които работят тук. 

В. Панайотов: Ще правим ли семинар? Утре пристига Векбекер от партията на Геншер и аз трябва да знам дали да го каня.

Бояджиев: Този семинар по либералните проблеми е добре да бъде съчетан със семинар по изборите. А сега за политическото споразумение: трябва да се добави условието, че ще излезем с една кандидатура за Президент, да се разберем кой ще бъде председател на СДС – либерали и да преразгледаме договора, който подписахме вчера. Според г-н Абаджиев той е нищожен.

Абаджиев: Според закона между партии не може да има сдружение за стопанска дейност. Освен това не са определени квотите на участие. От това зависят отношенията във връзка с доходите .     

Ел. Божков: Трябва да се включи и вестника.

Абаджиев: Възможно е. Трябва да се уточни също така отговорността - по квоти ли ще бъде или солидарно. За валутната дейност трябва разрешение.

П. Симеонов: Още тази вечер ще уведомим представителите на Зелената партия, че вчерашния договор е невалиден.

Бояджиев: Точка 3 от политическото споразумение е безсмислена. Трябва да я уточним.

Бояджиев: Веднага след публикацията в "Държавен вестник" за ЦИК трябва да регистрираме цвят за бюлетината. Има готовност за подписване на политическото споразумение.

П. Симеонов: Представителите на Зелената партия настояват председател на СДС- либерали да бъде Ал. Каракачанов, като се аргументират с високия му рейтинг. Като контрааргумент може да се изтъкне ангажиментът му в Зелената партия, която не е с чисто либерална платформа.

Ел. Божков: Мисля, че максималната отстъпка за нас може да бъде съпредседателство.

П. Евтимова: И Зелената партия ли смята да стане след изборите либерал-демократическа?

П. Симеонов: След изборите можем да направим с тях Либерално-демократичен съюз. Колкото до СДС - либерали – максималната отстъпка е трима съпредседатели. Трябва да заявим, че не проявяваме интерес към съпредседателство в НКС. Ще предложим да работим за обща кандидатура за кмет на София.

Б Политическото споразумение не е вписан синия цвят, трябва да се добави. За кандидатурите на СДС-либерали не бива да има предварително фиксиран процент за отделните партии. Трябва да работим гъвкаво.

П. Евтимова: Кога се среща Политическия съвет на СДС-либерали?

П. Симеонов: Всяка седмица.

Евтимова: Като се обяви ПКС Зелената партия трябва да присъства. Досега не са идвали.

П. Симеонов: За кандидатурите мисля че е най-добре да решаваме на място. Може да излъчим група от СДС - либерали, която да установи контакт с другите СДС-та и БЗНС. Тя ще направи преглед на избирателните райони. Сега се очертават много самостоятелни избирателни кампании. Преговорите ще са сложни, но необходими.

П. Евтимова: Трябват ни вещи хора.

П. Симеонов: Ще работим по следните критерии: ако нямаме шанс за мандат в определен район, търсим коалиция с партия, която има солиден кандидат и го подкрепяме. В друг район, където и те, и ние  нямаме шанс за мнндат, се обединяваме около нашия кандидат.

Ел. Божков: Трябва да седнем заедно и да обсъдим конкретните кандидатури по райони.

П. Симеонов: Ще продължим обсъжданията на общото заседание със Зелената партия и ДП /к.с./. Закривам заседанието на Изпълнителното ръководство.

 

 

За протокола:............

                     / Таня Маркова /

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home