Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

П Р О Т О К О Л   № 4

от заседание на изпълнителното ръководство на ФКД,

проведено на 17.07.91 г., 11 ч.

 

 

Присъстващи:

1. П. Симеонов

2. Е. Божков

3. Д. Гладичев

4. Аглая Шамлиева

5. Петранка Евтимова

6. В. Панайотов

Светлана Шаренкова, П. Панайотова, Н.Неев, Ал. Бояджиев

 

 

Дневен ред:

1. Становище за брифинга

2. Организационни въпроси

 

по т. 1  П. Симеонов:

1. Аргументация на съобщението за печата.

2. Огласяване на писмото до Филип Димитров.

3. Ясно разграничаване на понятията СДС-коалиция, СДС-либерали, СДС-движение.

4. Отговор на въпроси във връзка с т. нар. “германска сметка на П. Симеонов”.

 

по т. 2

П. Симеонов възложи на Н. Неев и Вл. Петков да направят връзка с експертите и да поканят желаещите да работят за либералната кауза. Г-н Симеонов възложи на екипа да помисли за:

- девиз на предизборната кампания

- 15-20 мъже за охрана

- 20-ина души, готови да работя;т 2-3 месеца за кшшалията

- 4-5 журналисти

- транспорт /коли/

- художник и др.

- образуване на кабинет в сянка /заедно със Зелена партия/ и др.

  

 

За протокола: .............

/Таня Маркова/

 

 


 

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home