ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Изпълнителното ръководство на Федерацията на Клубовете за демокрация съобщава отново на всички клубове, членуващи във ФКД, че съгласно решението на Националния федеративен съвет от 30.VI.1991 г., продължението на Националната конференция ще се състои на 3 август 1991 г. в гр. Шумен.

Съобщението за “извънредна” конференция на 27 т.м., публикувано от т.нар. “инициативен комитет” във в. “Демокрация” от 19 т.м., е в крещящо противоречие с решенията на Националната конференция на ФКД. Тези решения са регистрирани в Софийския градски съд. Дейността на “инициативния комитет”, “събранието” от 16 т.м. и взетите от него решения са изцяло незаконни. Те не могат да бъдат обяснени иначе, освен като стремеж за узурпиране на функциите на ръководните органи на ФКД и умъртвяване на Федерацията в започналата предизборна кампания.

Изпълнителното ръководство е длъжно да информира, че ще бъде принудено да сезира Софийска градска прокуратура за предизвикване на следствени действия, свързани с нарушения на Закона за политическите партии и Наказателния кодекс от страна на т.нар. “инициативен комитет”: свикване на “извънредна” конференция, съставяне на документи с невярно съдържание, недостоверно представителство, гласуване от неупълномощени представители, гласуване от несъществуващи във Федерацията клубове и т.н.

 

 

 

 

22.VII.1991 г.      

                    Изъпълнителното ръководство на ФКД

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.