Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

 

Писмо до всички клубове за Гласност и Демокрация - СДС

21.01.91

 

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Ръководството на ФКГД препоръчва на всички клубове в страната да станат инициатори за създаването на местни комисии за получаване и разпределение на чуждестранната хуманитарна помощ, пристигаща в България. Комисиите трябва да се организират от най-авторитетни представители на ФКГД и да включват в своя състав хора от всички слоеве на населението, от всички политически сили, както и от всички населени места от района, на територията, на който ще действуват.

Там, където има създадени такива комисии към съветите, препоръчваме членовете на фКГД да участвуват най-активно в работата им.

Комисиите би трябвало да действуват в следните направления:

1. Уточняване на броя на частните стопани в района, броя и вида на отглежданите животни, необходимия фураж.

2. Уточняване на нуждите от животоспасяващи лекарствени средства, бебешки и детски храни.

3. Създаване на организация за получаване и разпределение на помощите:

- Сведение за състава на комисиите - имена, социална и политическа принадлежност на членовете им както и обобщени резултати от проучванията.

Резултатите от проучванията изпращайте на адрес: София 1000 бул. Дондуков 2, за агенцията за чуждестранна помощ или на телефакс (02) 88 06 47, (02) 80 33 28.

Молим при изготвянето на справките да се има предвид, че инстанциите, с които кореспондира агенцията в чужбина разполагат с изключително компетентни и осведомени специалисти, които са в състояние да открият всяко несъответствие между подадените заявки и действителните нужди на всеки район.

 

 

Секретар на ФКГД:............

  (Диан Гладичев)

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.