Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

П Р О Т О К О Л  № 6

от заседание на Изпълнителното ръководство

на ФКД на 18.07.91

 

Присъстващи:

1. Петко Симеонов            7. В. Панайотов

2. Еленко Божков

3. Аглая Шамлиева

4. Петранка Евтимова

5. Иван Евтимов

6. Вл. Димитраков

Ал. Бояджиев, Антоанета Грънчарова, Здравка Рачева,

М. Астарджиева

 

 

Дневен ред:

1. Информация от г-н Симеонов за срещата с г-н Каракачанов.

2. Актуалната политическа обстановка.

3. Положението в нашата Федерация.

4. Текущи задачи.

 

по т. 1

П. Симеонов: На срещата с г-н Каракачанов бяхме аз и В. Панайотов. Взехме следните решения:

1. Общ ЦИК с БСДП и другите партии и организации, подписали Споразумението. Договор за това кой с какво влиза, наемните отношения и т.н. Регистрираме ЛИК /Либерална избирателна кампания/. Това ще бъде звеното, което ще движи нашата кампания.

2. СДС–либерали да се регистрира по закона за лицата и семейството, да включва ясен договор.

3. Да се забрани участието на синдикатите под каквато и да е форма в изборите.

4. Да наемем внушителна, самостоятелна, по възможност в центъра сграда.

Редактирахме текста на Обръщението към българския народ[23].

 

по т. 2

Шамлиева: Г. Марков[24] е обявил по БТА, че ще се самозапали.

Симеонов: Чух за това. Имам и непотвърдена информация, че Тренчев започва да се дистанцира от 39-те. Освен това ми казаха, че е ходил при Ал. Томов да го попита как би реагирала БСП на кандидатурата му за Президент. Разбрах също, че БСП обсъжда да предложи още една кандадатура от СДС, за да разпръсне гласовете за Желев. От страна на БСП се очаква кандидатура на Г. Ганев[25].

Вл. Димитраков: Имам процедурно предложение. Нека този, който кани външни хора, да обосновава присъствието им.

П. Симеонов: Приема се. Да има грижата Т. Маркова.

В. Панайотов: Й. Василев застава открито срещу Президента.

А. Шамлиева: Вчерашната “Демокрация” е напълно с антипрезидентска насоченост.

Ант. Грънчарова: Днес бях в СДС. Почти празно е. Няма охрана. Хората са отчаяни. Хр. Иванов и Ф. Димитров са влезли за трети път в пререкание по повод отношението на Димитров към СДС-движение и нестабилните му позиции. Трима координатори на ЦИК си подадохме официално оставката - аз, Вибек и Л. Йорданов.

П. Симеонов: Получих писмо от Виена, от Народната партия в Австрия, /чете го/. Нека Иван  Евтимов и М. Тодоров вземат отношение по него.

 

по т. З

П. Симеонов: Предлагам да вземем решение за:

- реакция на получената декларация за учредяване на клуб "либерална демокрация"

- Да възприемем този документ с всичките му последствия

Много хора искат да станат членове на клуба. Трябва да има подбор, да влязат трезвомислещи и далновидни хора. Предлагам да направим събрание, на което да поканим и ФС, телевизията, журналисти. Това събрание да приеме Устав и Платформа. Преди това ФС трябва да се събере и да санкционира нарушителите на Устройствения правилник. Да разпратим по клубовете резолюцията с коментар.

В. Панайотов: Предлагам да разпратим по клубовете обективно пристрастна информация от нас, без резолюцията. Нея я има в печата. Впрочем пресата напоследък прави много добра реклама на П. Симеонов и на ФКД, но само в комунистическите вестници излезе обективна информация. В останалите излиза информация, че се цепим на две. Нашата теза трябва да бъде - ние владеем положението. Най-напред нека поканим целия ФС. Тези, които подкрепят либералната позиция, да бъдат поканени и на събранието. Убедените, можещи организационно активисти трябва да обходят страната и да заздравят клубовете. Там, където са твърдо за СДС-движение, да се създаде Клуб-либерали. След това трябва да действаме. Остават 63 дни до изборите. Ако Желев не се е записал в клуба, нека изпрати писмо.

П. Симеонов: Президентът ще присъства.

Е. Божков: Искам да се върна на днешния брифинг. Мисля, че лидерите трябва да присъстват задължително, защото иначе нивото пада и нещата се разводняват. Искам да поставя и един въпрос: Ако правим предизборна кампания заедно с БСДП, как ще пристъпим към президентстките избори? За ФКД - нещата са тръгнали. Няма смисъл да търсим обединение насила.

П. Евтимова: В БСДП хората се записаха заради авторитета на Дертлиев. Така беше в началото. Сега остават тези, на които е ясно за какво се бори социалдемокрацията. Какво ще правим при тях?

В. Панайотов: За да се легитимираме като либерали, не бива да бъдем заедно с БСДП сега.

П. Симеонов: Ако трябва да правим една листа само с БСДП, и аз съм категорично против. Но ако са и БСДП, и БЗНС-единен, и Бизнес партията, и Форума на Н. Генчев, то аз съм за. Без компромиси не може.

Е. Божков: БЗНС изяви желание за разговори с П. Симеонов.

Грънчарова: Н. Генчев е подписал, че подкрепя 39-те.

Шамлиева: Ходил е при тях. Казал е, че уважава тяхното страдание в тези екстремални условия, но е против средствата, които използват.

Иван Евтимов: Да търсим широка коалиция.. Важното е да има яснота кой как влиза, какво прави, да има самостоятелност на съюзниците. Приемам съюз и с БСДП.

Шамлиева: Трябва да внимаваме с личността на Ценко Барев. Той може да бъде много полезен, но е с чисто земеделска кауза, амбициозен и непредвидим.

Ал. Бояджиев: Във виенското издание на "Свободен народ" има много материали от Ст. Табаков срещу Ц. Барев. Предлагам в споразумението на бъдещата коалиция да залегне това, че излизаме в президентските избори с един кандидат.

П. Симеонов: А ако направим един общ и един наш ЦИК?

В. Панайотов: Когато бъдем по-голяма коалиция, ще разполагаме със сигурност с по-голяма квота от кандидати.

Иван Евтимов: Ключовият момент са президентските избори. Да правим съюз с тези, които приемат нашия кандидат. Ако не можем да постигнем съгласие - да мислим за самостоятелна президентска кампания.

Шамлиева: Всяка стара партия си носи бремето на стари вражди и грехове. Трябва да осигурим повече народни представители, за да имаме добър имидж за президентската кампания.

П. Симеонов: да решим така - коалиция с всички, които няма да ни атакуват, дори и да не ни подкрепят.

Вл. Димитраков: Ясно да се регламентира КОЙ ДОКЪДЕ ДОКОГА. Да поставим като предварително условие и да го огласим широко, че ще влезем в коалиция  само с БЗНС - обединен. Да определим предварително нашия кандидат за президент. Ц. Барев ми се вижда безопасен. По-скептичен съм по отношение на БСДП.

П. Симеонов: Ц. Барев все още няма официален статут. Можем да се разберем с БСДП така - на втория тур, ако е по мажоритарната система, да подкрепяме взаимно кандидатите си. А с Н. Генчев съм говорил многократно. Той винаги е твърдял, че е съгласен с нашите позиции.

Шамлиева: Мисля, че Генчев е подложен на атака в партията си за по-радикална позиция. Но има и хора, които се страхуват да вземат решение. Мисля, че Генчев е предпазлив човек и се страхува да не попадне под нечии удари.

П. Евтимова: Конституционният форум реагира остро срещу подписването на Споразумението от БСДП.

Иван Евтимов: Мисля, че Н. Генчев балансира, иска да остане неопетнен.

Вл. Димитраков: Другите организации ще дойдат сами при нас. Когато изявят желание, ще обсъждаме. Сега предлагам да обърнем повече внимание на ФКД. За съжаление аз не мога да предложа нищо конкретно.

П. Евтимова: Напълно съгласна съм. Има много въпроси. Създава се нов Либерален клуб. Какво ще стане със старата "шапка"? Предлагам когато съберем ФС, в дневния ред да влезе като точка приемането на Либералния клуб във ФКД. Остана висящ въпросът и за Националната конференция. Софийският клуб готви отделна НК. Ще има ли нов ръководен орган?

П. Симеонов: Нека обобщим: влизаме в коалиция с партии и организации, които приемат нашия кандидат за президент и не ни атакуват. Водим разговори за единодействие с БЗНС. Поддържаме връзка с Конституционния форум и съгласуваме кандидатурите си по места. Търсим връзка с ББП. Сложен е въпросът за отношенията ни със ЗП. Хората там са партизани, амбициозни, защитават партийните си интереси, поставят ги над всичко. Ще възникне въпросът за квотите.

Ал. Бояджиев: Да поставим въпроса така: каква е целта - създаване на нова партия или запазване на клубовете?

П. Симеонов: Яснота има само по отношение кандидатурата за президент. Предлагам да създадем партия като резултат от двете кампании. Клубовете трябва да запазим, доколкото можем, и да създадем нови.

П. Евтимова: Може новият клуб да приеме собствен Устройствен правилник, в който да са заложени основите за създаване на партия. Хората, които ходят в провинцията, може деликатно да запознаят клубовете с него.

Вл. Димитраков: Целта ни е създаване на Либерална партия от поддръжници, изниква въпросът - трябва ли ни името ФКД. С оглед на това, че предстоят избори - трябва да остане, но от друга страна това ще затрудни много изчистването от СДС-движение.

Ал. Бояджиев: На конференцията трябва да съберем колкото може повече клубове. След това те сами ще отпаднат.

В. Панайотов: Свикването на ФС и събранието на Либералния клуб е старт за организационно-политическа борба за максимален брой ядра. В провинцията трябва да отидем с готови кандидатури. Ако клубовете не ги приемат, ще основем нови.

П. Евтимова: Искам да поставя въпроса за замразяването на членството ни в НКС.

Шамлиева: Предлагам да се свика ФС. Да се разпратят по клубовете писма за издигане на кандидатури. Това е чист и почтен ход. След това да се направи събранието.

П. Симеонов: Да се разпрати писмо да всички клубове, в което да искаме предложенията на клуба за кандидатурите за местни органи на властта и за народни представители. Да им кажем, че не е задължително единомислие. Тези, които желаят, нека се присъединят към СДС-движение. Ако либералите са под 5 души, да потърсят съмишленици. Предлагам да публикуваме писмото в пресата и да го огласим на брифинг.

Ал. Бояджиев: Формулировката да бъде: “кандидатури на либералната платформа”. За брифинга - да изложим първо тезата.

Аглая Шамлиева: Последните социологически изследвания показват сериозна позиция на кандидатите на Либералната платформа. Публикацията е в "168 часа". Нека това залегне в писмата до клубовете.

П. Симеонов: Приемат ли се принципите на Избирателния закон, трябва да направим веднага брифинг и да информираме клубовете.

Ал. Бояддиев: Да го кажем така: “Регистрацията започва от 9 август. Побързайте!”

Вл. Димитраков: Ами ако примерно Варненския клуб представи кандидати?

П. Симеонов: Прав си. Това ще означава да работим за СДС-движение. Моля ви да мислите по следните въпроси:

- каква е реалната бройка народни представители на ФКД за Парламента?

- как да организираме Учредителното събрание на Либералния: клуб?

Ив. Евтимов: Предлагам информациите за клубовете и във вестниците да бъдат близки, но не еднакви. За клубовете да бъде по-конкретно.

П. Евтимова: Да разпределим задачите. Трябват двама души за Политическия съвет.

П. Симеонов: Ал. Бояджиев да подготви информацията

П. Евтимова: В нашите клубове членува интелигенция. Тя чете пресата, която напоследък е остро срещу нас. Трябва да реагираме.

П. Симеонов: П. Евтимова да подготви Декларация на ИР на ФКД по повод Резолюцията на Софийския клуб.

Иван Евтимов да помисли за организацията на Учредителното събрание на Либералния клуб.

Веселин Панайотов да помисли за организацията на събранието на ФС на ФКД.

М. Астарджиева: От Шумен искат бройката на делегатите за Конференцията. Получихме писмо от Банско, в което се изразява недоверие на П. Симеонов. От разговор с г-н Сирлещов разбрах, че е фалшиво.

Следващото заседание на Изпълнителното ръководство ще бъде на 19.07.91 от 18 часа.

  

 

За протокола: .............

/ Таня Маркова/

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home