ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91, пр. №2

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 До Националния координационен съвет на СДС

Копие – до Федерацията на клубовете за демокрация

Копие – до в. “Демокрация”

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ

  

Събрание на клубовете за демокрация от София с участието на представители на клубовете в Ловеч, Благоевград, Кубрат и др.

1. Гласува политическо недоверие на председателя на ФКД г-н Петко Симеонов поради следните причини:

1.1. Участието му в т. нар. “нощен заговор” и опита за преврат в НКС след Националната конференция на СДС на 19-20 май т. г.

1.2. Самоличното му влизане в сепаративни преговори, компрометиращи характера, целите и становищата на ФКД. Подписването на сепаратисткото споразумение от ул. “Московска” в пълно противоречие с решението на федерацията от конференцията й в Банкя и елиминиращо гласуваното и от ФКД решение за единство на СДС от конференцията му на 22 юни т. г.

1.3. Действията му във връзка с подписването на конституцията, изпаднали в противоречие както със становищата на националните форуми на ФКД за напускане на парламента, така и със становището на НКС на СДС по въпроса за конституцията.

Смятаме, че след серията политически грешки, допуснати от г-н Симеонов, той не може повече да бъде председател на организацията ни, още повече, че той не може и да я представлява в НКС по силата на взетото решение от 15 юли т. г.

Събранието гласува изключването на Петко Симеонов от Софийския клуб. Изразено бе недоверие към него и в качеството му на директор на Агенцията за помощи и на ръководител на фондацията “Свят за всички”.

2. Във връзка с острите политически разногласия между голяма част от клубовете от една страна, и авторитарната позиция на ръководството на ФКД от друга, Събранието предлага на НКС да замрази членството на федерацията в същия /но само в него!/ до изглаждането на тези вътрешни противоречия и избирането на ново ръководство на предстояща национална конференция на ФКД.

3. Събранието смята, че Федеративният съвет на ФКД, избран на НК в Банкя е нелегитимен, поради неокончателното и извършено при недосттиг на квалифицирано мнозинство приемане на устройствения правилник на федерацията. Поради това намираме обявеното от този ФС продължение на националната конференция на 3 август в Шумен за незаконно.

Като изход от създаденото положение предлагаме: инициативен комитет, излъчен от настоящото събрание да организира провеждането на национална конференция с действителен мандат, която да избере легитимно ръководство и представители на ФКД в НКС на СДС, както и да приеме програмата и устройствения правилник на организацията. Това да стане на 27 юли т. г. в София.

4. Събранието приема политическите принципи на Националната конференция на СДС от 22.6.1991 г. и съгласувания с тях ред за издигане на кандидати за депутати. Подкрепяме решението в предизборния период КС да бъдат подпомагани от граждански комитети на симпатизанти на СДС.

5. Събранието изразява моралната си подкрепа на стачкуващите депутати и солидарността си с техните искания против постановената повторна клетва; за референдум с две трети за приемане на конституцията; за избори на 29 септември т. г. Представители на ФКД обявяват щафетна гладна стачка.

 

София, 16 юли 1991 г.

 

Софийски клуб, Академичен клуб към БАН, Клуб на физическите институти при БАН, Клуб на софийските адвокати, Клуб на движението на жените “Надежда”, Клуб на Съюза на свободните демократи, Клуб към Съюза на преводачите, Клубове за демокрация в общините Лозенец, Надежда, Изгрев, Симеоново, Овча купел, Красно село, Младост, Студентска, Триадица, Оборище, Възраждане, Слатина, Своге, Земляне, Кремиковци, Елин Пелин, Ловеч, Благоевград, Кубрат. Писмени становища в духа на резолюцията са изпратили клубовете от Варна, Петрич, Димитровград, Елхово, Котел, Севлиево, Търговище, Кюстендил, Хасково, Габрово, Горна Оряховица, Враца, Чирпан, Луковит, Белово, Чепеларе, Троян, Несебър, Тетевен, Плевен, Троян, Садовец, Покрайна, Скобелево, Исперих, Байлово.

 

        Председател на събранието:   

 

(подпис)

 

                       Димитър Ненов

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.