ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД

29.05.91

 

На заседание в четвъртък, 23.05, Оперативното бюро на фКД взе решение, с което оторизира свои представители да започнат предварителни разговори със Зелената партия и Политическия клуб "Екогласност". В понеделник, 27.05, това решение бе допълнено с изричното напомняне, че ФКД е готова да проведе консултации с всички останали партии - вътре н вън от СДС - които са изградени върху либерална платформа. Евентуалното споразумение следва да получи одобрение от Общото събрание /Съвета на федерацията/.

Предлагаме на вниманието ви кратко систематизирано изложение на обсъдените аргументи в полза на взетото решение.

Последните развития в СДС представляват реална опасност от окончателно разцепление. Т. нар. "десни" партии оформиха втората групировка: СДС-Движение. Опасността произтича не от това, че бяха създадени Граждански комитети /идеята, всъщност, излезе от нас/, а защото в начина на създаването им, в издигнатите лозунги е заложена загубата на бъдещите избори. Повтарят се грешките, които опозицията допусна поради неопитност през 1990 година. Изборите не могат да бъдат спечелени без гласоподавателите да са уверени, че управляващата партия ще гарантира в определена степен порядък и спокойствие. Издиганите лозунги на нетърпимост, ултиматумите, цялостното поведение на "десните", макар да отговаря на тежненията на немалка част от твърдия електорат на СДС, не разкриват по-далечна перспектива. Във всички свои проекти и прогнози за разпускане на ВНС, Оперативното бюро предполагаше координирано поведение на опозицията. Не се получи и така проведена, атаката срещу Парламента не носи очакваните политически дивиденти. Искането парламентарните избори да бъдат проведени през м. юли не е съвместимо с искането за радикална реорганизация на СДС. Ние не можем да се съгласим и с предложената /по-точно е да се каже: "наложената по заговорнически"/ организационна схема на СДС - единна партия на строго централистична основа и дори без колективно членство. Публикациите от последната седмица във вестник "Демокрация", отразяващ вижданията единствено на тази групировка, не оставят и следа от съмнение относно намеренията. Въпреки че се говори за "движение", а не за "партия", подготвените Статут и Устав категорично демонстрират не особено демократичните и целесъобразни организационни принципи на бъдещата формация. Стремежът да се хомогенизира СДС е нереалистичен. Партиите съществуват реално и връщане към политическите реалности от края на 1989 г. е утопия от най-чиста проба.

Идейно ние сме близо до някои "десни" партии, но не можем да се присъединим към СДС-Движение най-малко по две причини. Първо, защото би било в противоречие с решенията на Общото събрание от 18.05. И, второ, защото противоречи на здравия разум. Обединени в СДС-Движение, ние можем да направим революция, но избори не можем да спечелим. Едва ли ще можем да съберем гласовете дори на твърдия електорат на СДС[1].

Гледните точки на СДС-Движение и на другата оформила се групировка СДС-Център съвпадат твърде рядко. Става дума за противоречия и от тактическо, и от организационно, н от идейно естество. БСДП п БЗНС "Н.Петков" имат самочувствие на партии с голяма членска маса и отстояват принципа на коалицията. Нашето Общо събрание смята: че този принцип сковава СДС и ограничава влиянието му. Бе взето решение СДС да се построи на дуалистична основа - движение н коалиция. Имаме сериозни различия с "левите" от СДС-Център в идейните платформи, както и по редица тактически действия.

Несъмнено е налице силно противопоставяне между двете групировки вътре в СДС. От друга страна оценките, които прави ОБ на ФКД и решенията на Общото събрание са в дисонанс с действията и на СДС-Движение, и на СДС-Център. Наша първостепенна задача е да наложим мъдро решение, за да запазим единството на опозицията. Произтичат реални процеси на детайлизиране и прегрупиране и те не могат да бъдат пренебрегвани. Двата крайни блока, между които съществуват дълбоки противоречия засега демонстрират сила и неотстъпчивост. Ние поддържаме една позиция, маркирана от решенията на Общото събрание, върху която може да бъде постигнато съгласие между двете групировки. Перспективите за разумен компромис се споделят от Зелената партия и ПК" Екогласност". Затова не е случайно, че започваме разговори именно с тях. Силна групировка, предлагаща обединителен компромис има по-големи шансове да повлияе върху развитието на СДС. Съществуват напълно реални възможности да постигнем споразумение със Зелената партия н ПК " Екогласност" , тъй като имаме близки схващания:

- сходни са идейните ни платформи на базата на модерната либерална демокрация;

- на близки гледища сме относно перспективите пред българската опозиция;

- еднакво настояваме за толерантност в отношенията между политическите партньори, особено в СДС.

Условно наречената "СДС-Либерална платформа", за която водим предварителни разговори, не представлява организационно обособена структура, а съгласуване на политическите действия на партии и движения с либерални идеи. Либерализмът предполага обществен ред н сигурност, а фКД, Зелената партия н ПК "Екогласност" имат умерено поведение на политическата сцена и обществено признание за това. Това са партиите, при които идеите са в синхрон с поведението им и трябва да заемат свободното либерално пространство. Налице са всички изгледи проектираното от нас обединение да се превърне в сериозна групировка и да прехвърли мост към другите две. Вече са изявили желание за разговори с нас повече от 15 партии и други организации. За съжаление, рано е да бъдат оповестени, тъй като сме все още в деликатната фаза на сондажите.

Каквито и съмнения да има относно добрата воля на лидерите на СДС-Движение и СДС-Център да възстановят единството на опозицията, не трябва да се изпуска от внимание, че интересът и на двете групи го налага. Разцеплението на СДС е от полза за основния ни политически противник. Здравият разум изисква да бъде постигнат компромис чрез ново политическо споразумение. Предприетите от ФКД действия са шанс за антикомунистическата опозиция, шанс за самите Клубове за демокрация, шанс за либерализма в България.

 


 

[1] СДС-национално движение спечели изборите на 13 октомври 1991, но за няколко месеца се провали в управлението и мина в опозиция, така че направеният тогава извод, в едно разширено тълкуване, е верен.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.