Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

   

 

 ПРОТОКОЛ  №

 

Днес, 27.05.91 г. се състоя заседание на Оперативното бюро на ФКД. Присъстваха следните членове на ОБ:

1. Христо Иванов             6. Георги Друмев

2. Димитър Ненов             7. Вл. Димитраков

3. Нейчо Неев                8. В. Панайотов

4. Стефан Матев              9. П. Симеонов

5. Евгения Иванова           10. Д. Гладичев

11. Иван Евтимов

Присъстваха и Еленко Божков, Ани Серафимова, Димитър Пушкаров, Вяра Ганчева и др.

 

Дневен ред на заседанието:

1.               Обсъждане на разговорите със Зелена партия и Екогласност.

2.               Позициите на ФКД в утрешното заседание на КС на СДС.

 

На заседанието се изказаха всички присъстващи по поставения въпрос. Беше дадена информация от Иван Евтимов, Еленко Божков и Стефан Матев за разговорите, които се водят с Екогласност и Зелената партия. Поради изказано съмнение от Христо Иванов за легитимността на заседанието, проведено на 23.05.91 г., от ОБ бе решено да се прогласува взетото решение за участие в разговори с Екогласност и Зелената партия за създаване на Либерален блок.

Гласувано беше и прието с 7 гласа “за” следното решение:

Да продължават започналите преговори и да бъдат включени и други партии и движения в и вън от СДС.

По втора точка г-н П. Симеонов даде информация за въпросите, които евентуално ще се разглеждат на заседанието на КС на СДС и беше взето мнението на ОБ по тези въпроси.

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

Протоколчик: ....................

/М. Астарджиева/

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.