ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД

04.02.91

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на политическата обстановка.

2. Информация за КС.

3. Създаване на фирми към клубовете в страната.

4. Организационни въпроси.

5. Разни.

По т. 1 взе думата г-н Петко Симеонов: СДС имаше най-голяма популярност през ноември-декември[1] и това беше най-подходящия момент за избори. Но съотношението на силите беше и е много сложно.

От едната страна е СДС като политическа тенденция. Ние говорим от името на една историческа необходимост, но сме групи любители, събрани да политиканстват. Не правим разлика между морал и политика, между декларация и поетично изказване.

От другата страна е БСП - партия на хора обречени[2], но професионалисти, хора, които са се отдали на тази дейност. Те имат разгърната национална структура, платен апарат, сгради, транспорт, съобщителна и размножителна техника, изградена организация.[3] Всеки техен лидер разчита на цели екипи от специалисти.

Така че през есента беше възможно да спечелим изборите, но те бяха отложени не само по вина на БСП. Ние и сега не сме готови - с избирателния закон, нямаме организация, екипи, колективи, нямаме концепция.

А в Правителството трябваше да бъдем заради изборите. Там има и хора от СДС, които искат реално участие във властта и затова настояваха за оставката на Луканов. Но и факта, че през юни избирателните списъци бяха пълни с груби и непоправими грешки, а списъците за талони[4] са без нито една грешка е показателен. И двата вида списъка бяха изготвяни от една и съща институция.

Според Елка Константинова нещата не вървят, защото Парламентарния съюз[5] се състои от некачествени хора. Според мен нашите хора са просто безкрайно, до смърт уморени, защото нямаме разделение на труда.

Със започването на реформата[6] рейтинга на СДС пада. Факт е, че Правителството работи зле, въпреки известна консолидация. Чрез реформата СДС ще се натопи в калта, а когато нещата започнат да се оправят БКП може да изиграе политическа криза. Организационното състояние на СДС и на ФКГД е незавидно. В повечето клубове или се говори на интелектуални теми, далеч от политиката или не се прави нищо. Какво да се прави?

Аз мисля, че не трябва да настояваме за избори, а да се заемем с организационна и пропагандна дейност, да имаме разиграни варианти за внезапни избори, т. е. избирателен закон. Мнението на президента д-р Желев е, че не бива да правим избори, защото ще провалим реформата.

КС на СДС ще се срещне с д-р Желев, представителите на СДС в правителството и г-н Ал. Томов /БСП/, който също е изявил желание да участва. На тази среща[7] ще се разискват аргументите "за" и "против".

Според западните наблюдатели оставката на Луканов е изигран номер, защото никъде по света правителството не може да бъде свалено от протеста на толкова малък брой стачкуващи. Тяхното мнение е, че СДС ще загуби изборите, ако се проведат през март/май[8].

Изказването на г-н П. Симеонов предизвика бурни реакции и желание за дискусия. Тя ще се състои в сряда, тъй като г-н Симеонов имаше важна делова среща и не можеше да остане на заседанието.

По т. 2 вж. бюлетин на КС и Декларацията на Консултативния съвет на СДС.

По т. З общо бе мнението, че нищо не пречи за създаването на фирми към Клубовете "Демокрация". Юристите са на разположение за консултации, за да стане всичко законосъооразно.

По т. 4 г-н Пушкаров[9] изрази мнение, което бе прието, че са необходими нови устав и платформа за работата на ФКГД. На следващото заседание на ОБ ще се разисква размера на членския внос. Молим да дадете мнение.


 

[1] По данни на НЦИОМ СДС през ноември 1990 година имаше 58 на сто одобрение, срещу 34 на сто за БСП. През декември тези цифри съответно са - 55,7  и 38, януари 57 и 38, март - 55,3 и 35,7, април - 50,4 и 34,3, май - 55,3 и 36,5, юли - 42,3 и 34,8, август - 44,1 и 30,7. Зад тези цифри обаче стоят вътрешните противоречия в СДС, които се задълбочиха след скандала с досието на Берон, националната стачка за свалянето на второто правителство на Луканов, преговорите за правителството на Попов и преговорите по Споразумението от 4 януари 1991 г. Усещането за разпадане на организацията беше повсеместно.

[2] Заемащи обречена политическа тенденция.

[3] Властта на БСП де факто беше непокътната. Премахването на член първи, нещо, с което много се гордеехме, всъщност освоблоди от отговорност нейната власт.

[4] "талони" - купони, въведени през 1990 година за някои продукти.

[5] Парламентарен съюз на СДС (ПСДС)

[6] Началото на правителството на Попов се приемаше като начало на реформите.На 31 януари ВНС прие програмата на правителството. От 1 февруари бяха либерализирани цените. За няколко месеца цените скочиха четири-пет пъти. На 3 април беше прието постановление за демонополизацията - премахваха се "шапките", т.е. държавните стопански обединения-монополи.

[7] В следващия бюлетин е поправено "на тези срещи".

[8] Данните обаче не подкрепят такова твърдение.

[9] професор Димитър Пушкаров

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.