ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС[1]

15.04.91

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Изслушване на офицерската легия Раковски.

2. Актуална политическа обстановка и свързаните с нея действия на СДС и КС.

От името на офицерската легия говори нейният председател, който изложи Програмата и Устава на легията пред КС, а след това отговори на представители на политическите сили в КС. Основните въпроси, които бяха зададени на господина бяха: възможността на определени групи от въоръжените сили да извършат действия сравними с това което обикновенно се нарича военен преврат, възможността групи от въоръжените сили да въздействат по някакъв начин върху обществения ред в страната. Зададени бяха въпроси за виждането на легията върху отбранителната доктрина на страната, върху въпроса за националната сигурност на България[2]. На тези въпроси председателя и присъстващите офицери членове на ръководството на легията отговориха изчерпателно. Г-н Ф. Димитров - председател на КС зададе въпрос, отнасящ се до мнението на легията по въпроса за етническите малцинства и по-скоро по националния въпрос като цяло в средите на офицерската легия Раковски. По същество отговорите на всичките вьпроси се свеждаха до следното:

Офицерската легия Раковски и нейните представители, които обединяват около 12000 члена от близо 24 хилядното офицерство в България, са били малтретирани и са страдали от тоталитарния режим на властта на БКП по начин не по-малко фрапантен, отколкото останалата част от социалните структури на българското население. По отношение на отбранителната доктрина беше отговорено, че страната би трябвало да се отвори към европейските формации за гарантиране на сигурността без да затръшва вратата от Изток. Що се отнася до въпроса за националната сигурност те подчертаха, че са привърженици на националния консенсус на политическите сили по отношение на въпроса за сигурността на страната. Беше подчертано че българското офицерство се намира в много тежко социално състояние, поради което е разгледан въпроса за участие на семействата на служещите в общинските избори с независими бюлетини. Това предизвика реакции от една част от КС, които предположиха, че ще бъде добре, ако представителите и хората, които поддържат легията, се ориентират към една или друга политическа сила, която да отстоява техните интереси дори и на общинско равнище. По отношение на националния въпрос, те казаха че във никакъв случай не са против конституционните права на всеки да изучава майчиния си език. Все пак една част от българското офицерство остава една негативистична тенденция, която не е лесна за преодоляване, относно хората с турско етническо самосъзнание.

След това на свой ред ръководството на легията зададе някои въпроси на КС, на които отговори г-н Ф. Димитров. Въпросите бяха следните: каква е военната стратегия и политическа доктрина на СДС, какво е мнението на СДС по отношение на развитието на българската армия. На всички тези въпроси г-н Ф. Димитрв отговори, че по отношение на отбранителната стратегия на СДС има документ от предходните избори н ние отстояваме позиции, които се доближават в голяма степен до тези на легията. Що се отнася до военно-техническата перспектива на българските въоръжени сили, БСДП е тази, която има по-дефинирана тактика в бъдещето на българските въоръжени сили, а СДС като цяло би бил доста подпомогнат от представители на българското офицерство, ако те решат със своите експертни оценки да допринесат за изразяване на едно ясно становище на СДС в тази област. На това офицерите от легията реагираха с подчертано одобрение.

По 2. т. бяха разгледани следните становища:

1. На Зелената партия - която във своя декларация официално опроверга твърдението, че се е присъединила към СДС-център.

2. На Екогласност - г-н Е. Сугарев подчерта несъответствието между мнението на парламентарната им група н управителния съвет.

3. На ФКД - г-н Е. Божков прочете решенията от националния съвет на ФКД от 13 април. Освен това той изложи мнението на Оперативното бюро на федерацията по отношение на брифинга на СДС - център, в който те изразиха негативни отношения към лидера на ФКД г-н П. Симеонов и в който те си позволяват намеса във вътрешно-организационните интереси на Федерацията с твърдения за това, че много от членовете на федерацията се ориентирали към СДС - център. Подчертано беше от г-н Божков, че на заседанието в събота в подкрепа на СДС – център се е изказал само един от присъстващите представители от 64 клуба в страната. По отношение на нетолерантното отношение към лидера на ФКД г-н П.Симеонов беше отправена голяма молба към ръководството на БСДП да помоли своя лидер в бъдещи изказвания да не предизвиква разочарованието на привържениците от СДС както от неговата партия, така и от него самия, защото това влияе много зле на рейтинга на целия СДС.

На декларацията на ФКД отговори г-н А. Ахрянов, който подчерта, че изнесеното за брифинга във в. Дума изобщо не отговаря на истината. Беше разгледана възможността от всички партии за провеждане на избори. Още веднъж всички организации – членове на СДС подчертаха решимостта си за незабавно провеждане на парламентарни избори. Нюансите включваха възможности за изработване и приемане на Конституцията до 31 май, като към това мнение се присъединиха г-н Ст. Ганев, дошлият по-късно П. Дертлиев, а против него като невъзможно приемане на Конституцията рагираха г-н Ст. Савов от ДП, представителите на АСП, Движение за гражданска инициатива, Екогласност не взе отношение по този въпрос, така също и Зелената партия, а РДП отново поставиха въпроса за внасяне на променената Търновска Конституция, която да даде възможност за бързо приемане и провеждане на Парламентарни избори. В повечето от представителите на СДС доминираше мнението, че при всички положения СДС няма да може да успее конструктивно да прокара приемането на демократична Конституция в Парламент с такова болшинство. Нещо повече, г-н Савов подчерта, че той лично не би се занимавал с имитиране на конституционен процес. Г-н Г. Аврамов прочете свой проект за начина на взаимодействие между парламентарния съюз и КС на СДС, защото според него съществува напрежение между ПС и парламентаристите изобщо, и КС на СДС.

Това напрежение се чувства най-силно в изразяването на мненията на двете страни по отношение на провеждането на избори, напускането на Парламента и предизвикването на Парламентарна криза.


 

[1] Отбелязвам отново, че чрез тези бюлетини ръководстовото на Федерацията информираше клубовете за всяко заседание на НКС.

[2] Военната част на Варшавския договор беше премахната на 25 февруари 1991 г. Оставаше политическата.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.