Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ПРОТОКОЛ №

  

Днес, 19.11.90 г. се проведе заседание на оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация.

Присъстваха следните членове на оперативното бюро:

1. Веселин Панайотов    5. Димитър Ненов

2. Ангел Ахрянов        6. Георги Друмев

3. Нейчо Неев           7. Христо Иванов

4. Петко Симеонов       8. Евгения Иванова

Присъстваха и:

1.              От Форума на свободните демократи – Чобанов, зам.-председател;

2.              От женското движение Надежда – Елена Янева от управителния съвет;

3.              От софийския клуб – Ангел Димитров;

4.              Победа Панайотова – координатор на ФКГД

 

На заседанието се разгледаха следните точки:

1.              Изясняване на политическата обстановка.

2.              Решение във връзка със ситуацията в момента.

3.              Организационни въпроси.

 

По първа точка се изказа първо Петко Симеонов и след него всички присъстващи.

Решението, което се взе, е следното:

Федерацията на клубовете за гласност преценява, че БСП носи основна вина за създалото се катастрофално положение в страната и поради това намира за необходимо:

- Да се принуди БСП да се оттегли от изпълнителната власт,

- Да се стреми към оставката на Луканов, включително с оказване подкрепа на националната стачка.

Федерацията е готова, ако се създаде ново демократично мнозинство, да поеме отговорността със СДС за управлението на страната.

В противен случай Федерацията е за съставяне на служебно правителство и за нови избори.

По 3-та точка се взе решение членовете на БСП в клубовете да бъдат освобождавани. Членовете на други партии да работят по партиите. Клубовете да са организация на безпартийни.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Протоколчик: .............

/М. Астарджиева/

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.