Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

ПРОТОКОЛ  № 10

от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД,

проведено на 12.08.91 г.

 

Присъстващи:

1. Петко Симеонов

2. Петранка Евтимов

3. Диан Гладичсв

4. Еленко Божков

5. Веселин Панайотов

6. Ив. Евтимов

7. Аглая Шамлиева

8. Владимир Димитраков

9. Марко Тодоров

Антоанета Грънчарова, Победа Панайотова, Михаил Кеманаджиев, Бояджиев.

 

Дневен ред:

1. Регистрацията на ФКД.

2. СДС - либерали.

3. Текущи задачи.

4. Разни.

 

По т. 1

М. Кеманаджиев: Има опасност другата група да се регистрира "през задната врата". В разговор Гоцев ми каза, че целта е да се протака делото до последно. Колкото до регистрацията на СДС-либерали, тя може да се направи в зависимост от сроковете, в които ще се приеме Закона за изборите. Освен това само четири организации имат готови документи. Останалите няма да могат да ги подготвят до изборите.

Ал. Бояджиев: Регистрацията на СДС - либерали и синия цвят е големият въпрос.

Кеманаджиев: На Й. Василев е ясно, че се е заел с "кауза пердута", затова разчита на отлагане. Трябва да заявим, че сме правоприемници на клубовете за гласност и демокрация. Освенс това тяхната молба е подадена в 16.30 часа, в петък.

Д. Гладичев: Чиновникът в съда изрично го подчерта.

 

По т. 2.

Ел. Божков: СДС – либерали трябва да се регистрира пред ЦИК като коалиция. Трябва да се регистрира и синия цвят. Законът още не е решил въпроса за цветовете. Аз ще искам бяло, но мисля, че БСП ще си иска червеното.

П. Симеонов: Най-добре е черно-бяло.

Ел. Божков: Всички формации в СДС ще претендират за право над синия цвят. Според закона предимство има тази партия, която го е ползвала преди. Това е патова ситуация. А. Каракачанов каза, че има някаква идея.

П. Симеонов: Трябва да се направи какато норма - приемлива и за нас, и за парламента. Къде са оригиналите на нашите документи?

Ал. Бояджиев: Оригиналите са в нас. В съда са копията.

П. Симеонов: В оригинала съм направил много важна добавка.

Кеманадажиев: Мисля, че няма да се вземе предвид.

П. Симеонов: СДС-либерали трябва да се регистрира, да има собственост.                    

Кеманаджиев: По закона за лицата и семействата НКС трябва да се събере и да подпише договор.

П. Симеонов: Ел. Божков да подготви текст за регистрацията на цветовете. 

Ел. Божков: Необходима е консултация със Зелената партия.

П. Симеонов: Правната страна на нещата свърши. Моля, който не е член на Изпълнителното ръководство да излезе.

По въпроса за кандидатурите. Искам среща на ИР с групата на експертите, кой, къде, как ще се кандидатира.

Ел. Божков: Необходимо е решение па ИР по конституирането и длъжностите в ПКС.

П. Симеонов: Политическото положение е непроменено. Има една основна нагласа - нещата отиват на зле, ако няма обединение. Заедно с центристките сили има много объркани хора, има и такива, които не желаят обединение /имам чувство, че това са Каракачанов и Дертлиев/. Още преди дискусията между Лилов и Ф. Димитров се знаеше, че БСП легитимира движението, Ф. Димитров и НКС. БСП държи важен лост - да легитимира политическите сили. В БСП е имало диспут дали да легитимират Ф. Димитров. БСП тръгва отново към поляризация. Не съм вдъхновен от получения резултат за СДС-либерали /11 %/. Електоратът ще бъде всмукан от двете страни: 1/В провинцията апаратът стои зад НКС  2/ Не присъствали в политическото пространство 3/ Не сме център на влияние. Имах среща с Н. Йорданов от синия "ден". Синьото АСО има социал­демократическа ориентация, разделят ни много неща, но ако не направим широка коалиция, България е изправена пред много тежка ситуация. Й. Василев е казал, че без кръв няма да се мине, но поне да бъде малко. Тази лудост трябва да бъде спряна. Единствената ми надежда е, че тези различни личности от страх може да се обединят. Надявам се на по-голяма активност от страна на Ж. Желев, на ясна и определена позиция. Трябва да си даваме кураж в тези дни. Пари има. Остава да работим за програма минимум - пълна либерална листа. Трябва много да се работи. Нека набележим конкретните неща, които ще вършим.

М. Тодоров: Какво влагате в понятието "широка коалиция?

П. Симеонов: Широката коалиция според мен има за цел минимум постигане на политическо единодействие, но и различни листи; създаване на нов център на власт. В момента има БСП, 39-те и Подкреда.

Вл. Димитраков: Доколко тази коалиция ще бъде афиширана сред избирателите? В момента СДС-либерали е на разумна позиция, много хора се насочват към нас. Но при афиширане на коалиция ще излезе, че едва ли не правим съглашателство с БСП и 39-те са били прави. Възможно е да ни оплюят. По-добре е да правим коалиция след изборите.

П. Симеонов: А ще бъдем ли в състояние да задържим не особено активните хора при тази поляризация?

В. Панайотов: Убеден съм, че ако не демонстрираме ясно и категорично сила, нямаме политическо бъдеще. В голямата коалиция може за влязат и бизнес форуми, единия: от синдикатите да демонстрира приятелско отношение. Легитимирането като център не говори за съюз с БСП. Такава коалиция е еднакво неприемлива за БСП и СДС-движение. Лошо е, че разчитаме само на страха. Тази коалиция е необходима. 

П. Евтимова: Кое може да е център? Мирният преход? Афишират го и БСП, и СДС- движение.

Ел. Божков: Ако имаме три месеца, нещата ще са други. Сега се съмнявам, че ще имаме и 11%. Каква точно е целта? 30 депутата? 24 депутата? 

Д. Гладичев: Ако се развихри силно поляризирана кампания няма да имаме и 10 %. Ще ни засмучат.

П. Симеонов: Единственият начин е да се превърнем в полюс, но сме слаби. Трябва да бъдем агресивни, така не сме страна.

Вл. Димитраков: Знаем ли процентите, ако сме отделно и ако сме в коалиция?

Ел, Божков: А ако не стане голяма коалищя?

П. Симеонов: Ние сме СДС-либерали.

Аглая Шамлиева: Не ми е ясно как някой може да бъде център на властта, макар че движението го прави, макар и смехотворно. СДС-либерали трябва да каже новини. При нас е светска беседа, така не се става център на властта. Трябва да изразим отношение към реформата, правителството, закона за изборите, избирателната кампания. Само така може да се влияе. Израстването ни като политическа партия с цел печелене на президентските избори е несигурно. Може да се окажем без кандидат, защото той трябва да има социална база. Президентът не ни помага, няма да успеем. Остава БСП с техен кандидат. Трябва ни яснота.

М. Тодоров: НКС е обявен, но не работи. Утре има пресконференция. Какво ще говорим? Дали е добре да има отделни пресконференции или да правим  една на СДС-либерали? Подготвил съм примерен текст за декларация от ПКС[28]. /Чете я. Текстът се прилага./

Аглая Шамлиева: Имаше декларация от ПКС, подписана от Ст. Гайтанджиев. От чие име я е подписал?

П. Симеонов: Нека текстът да се размножи, да го видим. В ПКС да има постостоянно присъствие от нас. Трябва да се работи без самодейност и   комплекс за малоценност. Нека разделим пресконференциите.

ПКС трябва да изкаже отношение към Ф. Димитров, който не отразява позициите на СДС–център и СДС-либерали. СДС - национално движение е “безплоден истеричен антикомунизъм”.

Защо телевизията не идва на брифингите ни?

Аглая Шамлиева: Не дойдоха и на Зелената партия. Мисля, че е рано да отпаднат отделните брифинги. За ФКД е от значение П. Симеонов да се появява. Хората от ФКД трябва да се виждат.

П. Симеонов: Трябва да излезем с декларация във връзка със случая в "Панорама". Не протест, а недоумение.

В. Панайотов: Трябва да създадем институциите. Да имаме отделни избирателни клубове.

Ел. Божков: ФКД трябва да излезе със становища за председателството и състава на ПКС. Трето съпредседателство не се приема, а Екогласност не са включени. Казах, че ще предложим схемата 2+2  /СДС - център – СДС - либерали/. Ако се съгласим да бъдат Каракачанов и Дертлиев, каква ще бъде компенсацията за нас? А и защо да отстъпваме? Не е решен и въпроса за говорител. Нашето предложение? Организационен секретар? Категорично съм против кандидатурите на Г. Аврамов и Гайтанджиев. Норма за представителност в ПКС - 5 от които 2 като НКС. Съвместната предизборна дейност.

П. Симеонов; Нека Каракачанов да бъде съпредседател на СДС-либерали. От нас да бъде председателя - предлагам Г. Фотев. Предлагам да излезем и с декларация в подкрепа на Президента.

Ив. Евтимов: два месеца атаки срещу П. Симеонов и ФКД има ефект в масовото съзнание. Трябва да се направи нещо.

П. Евтимова: Не виждам Фотев като председател па ПКС.

Вл. Димитраков: От доста време са атаките срещу П. Симеонов. Ние оставаме до него. Ако той се отдръпне сам, ще кажат, че е гузен. Затова аз мисля, че той трябва да бъде председател на ПКС.

Ел. Божков: За председатели - Каракачанов и Дертлиев

организационен секретар - Ст. Стоянов

говорител - от Екогласност да предложат

П. Симеонов: Конкретните задачи:

- издигане на кандидатите - списък /31 водачи + членове на ФС, ИР, Парламент, експерти, юристи, икономисти, заявките от клубовете/

Аглая Шамлиева: В провинцията не бива да знаят кандидатите за София, защото не са избираеми.

П. Симеонов: Решаваме пресконференцията на ФКД да остане отделно.

Аглая Шамлиева: 16 часа е идеално за СДС-либерали.

П. Симеонов: За сряда - нашите позиции. Списъкът е започнат. Из­лезе бр.1 на "1000 дни". Очакваме появата на “Демокрация’91”.

За делото - целта е протакане на регистрацията на нашите промени. Статията на Едвин Сугарев - може би ще напиша нещо.

Сметката - ще питат непременно. Агенцията. Ще дойда с ревизионния протокол.

 

  

За протокола: ...........................

/ Таня Маркова/

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home