ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС

28.03.1991

 

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Политическата обстановка в страната

2. Досиетата

3. Парламентарните избори

4. Механизъм за издигане на кандидатурите

По т.1. НКС разгледа публикуваната днес във вестник "Дума" Политическа декларация на ВС на БСП и на Общопартийната контролна комисия. Беше решено г-н Ф. Димитров да огласи становището на НКС по Българското радио.

По т. 2. Единно е мнението, че досиетата трябва да бъдат огласени възможно най-бързо. НКС счита, че единствено СДС има моралното право да вземе отношение относно степента и тежестта на вината на хората от СДС, които са сътрудничили на ДС.

НКС счита, че е абсолютно наложително да бъдат разкрити и публикувани ВСИЧКИ досиета на щатните и нещатни сътрудници на ДС. Настоява се за досиетата на: Елена Поптодорова, Башикаров, Любен Гоцев, Любен Корнезов и други, за които се знае, че са работили за системата.

По т.З. Повечето партии са на мнение, че изборите трябва да бъдат проведени през юни.

По т. 4. Ще се проведе извънредно заседание на НКС утре 29, от 9 часа за вземане на окончателно решение по спорните точки.

 

 

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.