ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФКД

 

Изпълнителното ръководство на ФКД е принудено да направи днешната декларация по повод следния факт:

 

Днес, 29 юли 1991 г., в НКС на СДС бе гласувано решение, чрез което ФКД е изключена от Съюза на демократичните сили.

 

ФКД е една от организациите, които създадоха СДС. Нейните членове положиха усилия за създаването на националната структура на СДС; за провеждане на предизборната кампания и изборите през 1990 година. Оставяйки винаги на заден план по-частните интереси на организацията, нейните членове работиха за създаването и изграждането на принципите и статута на коалиционната опозиция.

 

През последните месеци ФКД беше подложена на изключително силен натиск, целта на който беше ФКД да бъде прогонена и като организационна структура, и като идейна платформа от т.н. СДС-движение. ФКД отстояваше на Първата и на Втората национални конференции на СДС, че по статут СДС е коалиция, че движението за граждански комитети може да има само помощен характер и трябва да се поддържа, но не и да подменя същността на СДС.

 

Под лозунга за единство, активистите на СДС-движение провеждат по един и същ модел разцепление във всички партии и организации, които държат на коалиционния характер на СДС и настояват за спазването на принципите и статута на съюза, а също и за подписване на ново предизборно политическо споразумение. Разцеплението и във ФКД се проведе по този модел. Група членове на Федерацията, след като не успяха да наложат своите идеи на Първата национална конференция на ФКД /Банкя, 20-21 юни т.г./ и да завземат ръководството на федерацията отвътре, се обявиха за "Инициативен комитет" и свикаха извънредна "национална" конференция. Тя бе проведена в София на 27 юли т.г. На нея е избрано "ново ръководство" на ФКД.

 

Днес НКС на СДС призна за легитимна тъй наречената "конференция", която тъй нареченият "инициативен комитет" насрочи и проведе в противоречие с правилата на организацията и с действащото законодателство:

 

1. На събрание на едно произволно множество от хора, а не на представители на Клубовете за демокрация, бе взето решение за конференция на ФКД и бе избран "инициативен комитет" за подготовката й.

 

2. В нарушение и на стария, и на новия статут на ФКД на тази тъй наречена "конференция" бяха представени значително по-малко от половината Клубове за демокрация.

 

3. Гласуването във федерацията винаги е било лично, а не чрез представители, докато на тази тъй наречена "конференция" неколцина делегати са гласували с по няколко бюлетини.

 

4. Присъствали са с право на глас членове на други партии, което е в нарушение на решението на общото събрание на федерацията от 18 май т.г.

 

5. Обявата във в. "Демокрация" е заблудила представител поне на един клуб, че това е конференция на федерацията и той по погрешка е присъствал.

 

6. Представени са били клубове, нечленуващи във ФКД и на клубове, образувани наскоро точно за тази цел. Принудени сме да заявим, че освен "инициативен комитет", извършил разцеплението, отговорност за политическите последствия от него ще носи и Националният координационен съвет. Това заключение произтича не само от акта на днешното гласуване, но и от факта на инспириране на разцеплението на нашата организация.

 

29.07.1991г.  Изпълнително ръководство на ФКД

 

 

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.