ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

 

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС

18.02.91

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад на "Национална Координация" за състоянието на страната - докл: Л. Собаджиев.

2. Предложение за избор на сътрудник към отдел "Национална координация" - предлага БЗНС "Никола Петков"

3. Обсъждане статут на Български демократичен форум в СДС - предложение на Комисията по етика.

4. Среща с министри във връзка със заминаването на делегацията на НКС на СДС за Германия.

5. Разни.

По т. 1 бе направен доклад от Л.  Собаджиев. Отчете се, че не се работи достатъчно по изграждане структурите на СДС по райони и места. В местните управи, както и в КС съществува противоречие между отделни организации /личности/, влизаши в КС. Поиска се разширяване щата на Национална координация за сметка на нещатните сътрудници. Беше отбелязано, че не се работи достатъчно с интелигенцията и стопанските ръководители. Препоръчва се тази категория да бъде привличана като експерти. Л. Божилов /БЗНС/ наблегна върху необходимостта да бъдат създадени групи, конто да разясняват политиката на СДС по места, да не се влиза в съглашателство с БСП и  БЗНС / казионен/, че трябва ясно да заявим, че сме против всички форми на комунизма. Дончо Папазов каза, че датата на обесването на В. Левски трябва да стане повод за сбирки и прояви на СДС, свързани с демокрацията. Предложи да се направи график за посещенията по селищата на НКС за м. март. Ангел Ахрянов: " Изключително лошо впечатление прави, когато се обявят едни лица, а се явят други. Ние много добре знаем, че трябва да си ходим от ВНС, но докато сме там, трябва да му пазим авторитета. Г-н Кънев /Зелена партия/ обърна внимание на г-н  Ф. Димитров във връзка с изказването му по телевизията в "Панорама". "Необходимо е постоянно да се отбелязва, че партията на БСП е партия от номенклатура". Л. Павлов обърна внимание на членове от Зелената партия, че зад гърба на КС водят преговори за включване на отделни лица от партията в Министерство на външните работи.

По т.2 Разглеждането се отложи за следващия понеделник.

По т.З Български демократичен форум бе приет като наблюдател в СДС без право на глас.

По т.4 Беше одобрено заминаването на делегация по покана на фондацията "Аденауер".

По т.5 беше избран за секретар на КС на СДС г-н Любомир Собаджиев. При гласуването ФКГД се въздържа. Г-н Топчийски обърна внимание, че представителите на БЗНС "Н. Петков" трябва да излизат от позицията на СДС,  а не от позицията на своята партия. Г-н Божилов пое определени ангажименти по повод на забележката.

Уважаеми дами и господа,

Молим да ни изпратите имената и адресите на членовете на клуба, участващи във временната управа. Моля отбележете и партийната приадлежност  Желателно е препоръчано или с обратна разписка писмо.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.