Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

    

 

ПРОТОКОЛ   №

Днес, 03.06.91, се състоя заседание на Оперативното бюро на ФКД. Присъстваха следните членове на Оперативното бюро:

 

1. Нейчо Неев

2. Г. Друмев

3. Д. Ненов 

4. Т. Шишманов

5. Д. Гладичев 

6. П. Симеонов 

7. В. Панайотов

8. С. Матев  

9. Вл. Димитраков

10. Б. Глишев

11. Иван Евтимов

12. Хр. Иванов

 

Освен тях присъстваха и депутатите Е. Божков, Сл. Сапарев и Д. Пушкаров.

Дневен ред на заседанието:

1. Политическа ситуация и състояние на ФКД.

2. Провеждане на Националната конференция на ФКД /Съвет на представителите/.

3. Разни.

Към т.1. беше включена информацията от заседанието на КС на СДС от 03. 06.91 г. Г-н Нейчо Неев даде информацията от заседанието на КС на СДС. Изказаха се и всички присъстващи и кратко експозе по тази точка направи г-н П. Симеонов. След което по тази точка се взе следното решение: Нашата конференция да реши участието ни в Националната конференция на СДС, но Оперативното бюро смята, че трябва да участваме в нея. Ръководството на ФКД смята, че трябва да се запази единството на СДС. Да направим всичко възможно за запазване на единството и за толерантност в диалога. Нашите представители в КС да направят всичко възможно за умекотяване на нещата в КС.

По тази точка Х. Иванов предложи ОБ да вземе отношение по въпроса за референдума. Беше решено, че провеждането на референдума не е необхо­димо, даже вредно. Ако се приеме, тогава ще вземем становище по него. Все пак се реши въпроса за референдума да се разисква отново в сряда на ОБ.

По т.2. беше решено всичко, което е готово от Програмата и Устава, да се представи в сряда на заседание на ОБ за обсъждане. Последно в сряда да се реши датата за Конференцията на ФКД. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Протоколчик: ............................

/М. Астарджиева/

  

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.