Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

     

 

П Р О Т О К О Л  № 3

от заседание на Изпълнителното ръководство

на Федерацията на клубовете за демокрация

 

Присъстващ:

1. Петко Симеонов            6. В. Панайотов

2. Петранка Евтимова         7. Аглая Шамлиева

3. Еленко Божков

4. Диан Гладичев

5. Вл. Димитраков

Присъстваха и Ал. Бояджиев, д-р Генова, Цветозар Томов, К. Неев и Победа Панайотова.

Думата взе г-н Томов във връзка с издаването на вестник.

Томов: Необходима е издателска група с Управителен съвет. Необходимо е да има разбиране между вестника и политическите партии, които ще участ­ват. Правил съм консултации за създаване на екип. Говорил съм с прес-групата на “168 часа”. Бизнес партията даде принципно съгласие за издаване, отпечатване, графическата концепция и разпространението . Чакат думата на политиците. Г-н Каракачанов ме натовари да водя разговори с г-дата Моллов и Черпоков. Те са съгласни, ако участват. Бизнес партията и Конституционният форум носят електорат. Вестникът ще стане за около 7 дни. Вторият вариант е да се започне от нула. Това значи, че ще са необхо­дими около 3-4 седмици. Старта е договор с редакцията.

В. Панайотов: Не можем да подпишем. Трябва пълномощно за Каракачанов, но нямаме име. Предложихме “Нова демокрация”, но не всички са съгласни. Аз мисля, че ако добавим 91 ще бъде добре. Трябва да се решат и материал­но техническите въпроси.

Петко Симеонов: Политическо споразумение с Моллов ще има и финансови последици - трябват ни 2 млн. лева. Всяко отлагане е крайно нежелателно.

Вл. Димитраков: Съюз с Моллов ме притеснява предвид нашето и тяхното отношение по въпроса “поддръжка на правителството”. Известно е, че те са против.

д-р Генова: Мен ме притеснява и имиджа на Моллов. Хората не го обичат.

Вл. Димитраков: А и който плаща музиката, я поръчва.

Томов: Не бих допуснал налагане на една линия.

Петко Симеонов: Утре до обяд трябва да има решение за вестника. Вече е разговаряно с Моллов и Черпоков. Има съгласие. Влизаме с 2 млн. С 2 млн. влизат и те. Кажете за заглавието.

Вл. Димитраков: Чисто емоционално "Нова демокрация" ми звучи отблъс­кващо.

П. Симеонов: Управителният съвет на вестника ще измисли името. Хората ще бъдат по представителство.

Е. Божков: Либерален вестник, Български либерал, Либерален ежедневник или всекидневник - ето няколко предложения.

А сега за днешния КС на СДС. Предложи се членовете на КС, които са подписали Конституцията, да не присъстват на КС. Гласува се. С 8 ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 въздържал се прие да ни отстранят и ме изгониха.

Петранка Евтимова: Аз го заместих. След това дойдоха Дертлиев, Каракачанов и Симеонов, но не им дадоха думата. Стана скандал. Всъщност се на­рушава суверенитета на партиите и организациите в СДС във връзка с представителството. Взе се решение до всички партии да се изпрати послание, че се отстраняват само гласувалите Конституцията. Призо­вават се организациите да изпращат кореспонденцията си в НКС на СДС, което също е грубо вмешателство в структурите на коалицията. По повод изказването на Каракачанов по съботната “Панорам” Филип Димитров го попита потвърждаваме ли формулировката "само мирни средства". Ст. Са­вов каза, че такова обвързване изключва извън парламентарни средства.

Не се взе решение. Около два часа се умува по повод референдума. “Подкрепа” и АСП искат референдум преди изборите. Взе се решение НКС да излезе с призив към Президента с указ да обяви точна дата за изборите и референдума. Ясно проличаха опитите за акака срещу Желев. Христо Иванов каза, че от доста време наблюдава опитите да се дискредитира Председателя на Републиката. Подчерта, че той държи връзка със СДС, среща се с хората. Каза, че е против официални искания от Президента без юридически основания. Гласува се призива да бъде до министър-председателя и Президентството. Аз бях против. Колкото до референдума се каза, че 39-те трябва да решат преди или след изборите да бъде. Предложи се също да се иска оставката на министър Хр. Данов и да се изтегли от кметския пост Каракачанов. Международна комисия да провери резултатите от изборите. Взе се решение Филип Димитров да бъде упъл­номощен да влезе във връзка с Петко Симеонов и да иска отчет за смет­ката му в Германия. Предложи се да се направи ревизия или инвентари­зация на цялото СДС. Христо Иванов подчерта, че е важно какво точно, защото между двете има разлика.

П. Симеонов: В днешния КС има 2 проблема:

1.Решението за директно обръщение към нашите първични организации. Това е груб акт на намеса в нашата организационна автономия.

2. Отстраниха Е. Божков, мен. БСДП и Зелената напуснаха. Това е про­мяна в статута. Според него партиите сами решават КОЙ ще ги предста­влява в НКС на СДС.

Днес имаше политически консултации по въпроса какво да се прави с гладуващите. Методи Недялков и Румен Воденичаров обявиха, че те ще гладуват в защита на Конституцията. Става дума за открита война.

Има декларация от Ст. Савов, че изборните резултати не са важни. Опозицията трябва да е истинска и единна.

Ситуацията с гладуващите е същата като на нашата конференция - някой иска на всяка цена да се наложи. Същото може да се получи и за иму­ществото на БСП от страна на комунистите. Тогава? Трябва да се дейст­ва според закона. Клетвата търпи интерпретация. Изказах се против референдума. Да се проведе преди изборите, това означава избори след 4 месеца. Имало е и среща с БСП. Било е тежко. Не желаят да направят какъвто и да било компромис. Готови са да поемат управле­нието. Желев отиде при гладуващите. СДС - движение държи твърдо за клетва. По-склонни са да отложат референдума.

Е. Божков: За пресконференцията. Каракачанов заяви, че за последен път про­тягат ръка и ще чакат НКС да се произнесе до четвъртък. Голяма част от пресконференцията беше отделена на проблема за Козлодуй. Каракачанов заяви, че е категорично против оставката си. Ще чака подписването на споразумението в четвъртък.

Шамлиева: Милан Дренчев ще подпише ли?

Симеонов: Не съм сигурен дали е добре да подпише.

Панайотов: Добре е Дертлиев и Дренчев да са заедно.

П. Евтимова: Зелената партия каза на пресконференцията, че за да има референдум, трабва да се промени предварително конституцията. Това е нонсенс.

Димитраков: Предложено ли е референдум и избори едновременно?

П. Симеонов: Това би било тотален провал за опозицията.

В. Панайотов: Въпрос № 1 са организационните проблеми. Утре сутрин  трябва да се изпрати текст за случилото се в НКС. Да се въртят телефоните, да се пишат писма, да се бие тревога. Трябва да се отиде на открит идеен бой на събранието на Софийските клубове, въпреки че ще загубим. Трябва да дадат думата на Симеонов да декларира пози­циите си. Заедно с техният трябва да излезе и нашият документ в теле­визията и печата. Връзката с организациите в провинцията не е безна­деждна. Кога ще има Федеративен съвет? Трябва да решим за Национал­ната конференция.

Шамлиева: Изследванията на 168 ч. и Панорама ме обнадеждават. Дават ни абсолютен шанс, защото СДС се затвърдява в електорат, не много по-голям от СДС-център. 19-те процента е най-вероятно да търсят либерална платформа, а не СДС-движение. Призивите "Бранете се! Превземат ни!" ще имат по-скоро обратен ефект.

Вл. Димитраков: Разцеплението не е само при нас. Да си правят Клубове - движение.

П. Симеонов: СДС - движение е поставено от новия избирател закон пред алтернативата да не участва в изборите или да стане партия. Мисля, че ще направи второто.

Ал. Бояджиев: Ако утре Софийските клубове, Ловеч и др. се обявят за Национална конференция, ще ни направят чудесна услуга. Мисля, че не трябва да бързаме да се обявяваме за либерали. Не е времето и да излизаме от НКС.

Цв. Томов: СДС - движение ще стесни електората. Някои политически сили искат гражданска война. Целят или да смачкат хората до Петко, или да ги превземат. Настьпва пълен разрив, предизвикан от апарата на СДС. Необходим е призив към средния, нормален човек  “Ние сме СДС, ТЕ убиват СДС”. Ражда се група екстремисти, която иска властта на всяка цена. Сега ще се реши ще има ли кръвопролития или не. Те не разчитат на избори, ако ли не - са луди. Който не иска да е с нас НЕ Е ФЕДЕРАЦИЯ. Не е важно да оцелеят структурите - с тях са само апарата и структурите на СДС, а не хората.

П. Евтимова: Въпросът е да бъдем ли партия или не. Партията ни дава легитимност иред обществото. Кога е момента? Каракачанов отложи срока за четвъртък. Трябва да сме готови за четвъртък вечерта. В сря­да е нашата пресконференция. До четвъртък трябва да се мобилизираме. Атака със слово. В София и големите градове ще възникнат две СДС-та. В малките и селата ще надвие СДС-движение. Необходим е диференциран подход. Да си останем СДС-либерали. Разцеплението в СДС е факт. Да се прокара разграничителната линия. Отказва ни се дори "морална харта". Толерантност според НКС значи да се съгласяваш. Всяко подаване на ръка ни носи рани. Да искаме реорганизация в СДС. Да започваме предизборна кампания. Да стоим в НКС до четвъртък. НКС ще се раздели на СДС-движение и СДС-либерали. Трябва да стоим заради решенията, да гласуваме.

Шамлиева: За да уважим Зелената партия ще чакаме до четвъртък. Дотога­ва - консултации с всички, които ще подпишат, идеална документация, публичност. Петък на обяд - брифинг.

В. Панайотов: Трябва бързо да се легитимираме като СДС-либерали, запазвайки деликатното равновесие като СДС-коалиция. Обявяваме в четвъртък наш КС. Проблемът на Федерацията е в бързата реакция.

П. Евтимова: Трябва ясно да се разграничат СДС-коал. и СДС-либерали. Да се обясни на хората защо сме заедно с БСДП.

Вл. Димитраков; Може ли да обявим на НК на ФКД като предложение да станем партия? Който не желае - да си ходи. Ако сме малцинство - отделяме се и си я правим. Ще бъде елегантно разделяне.

П. Симеонов: Предлагам да подкрепжм решението на Президента по въпроса за гладуващите. Трябва ни:

1/ План за структурата на СДС-либерали /отворена структура, кои ще влизат, отношенията ни с тях/ При опит за пазарене - елиминиране.

2/ План за изборната кампания - кои са субектите на СДС-либерали, да обърнем внимание на селото, да намерим пари.

З/ План за ФКД. Правим Либерал-демократическа партия. Реалистични цели, план по часове.

А. Подготовка за подписване на политическото споразумение, -отг. Пепа Евтимова

Б. В петък - брифинг за коалицията - отг. Шамлиева.

Б. Четвъртък вечер за петък писмото в целия централен печат /без “Дума”  и “Демокращя”/ - отг. Бояджиев.

П. Евтимова и Ал. Бояджиев трябва да присъстват на КС, докато не ни изгонят.

Да се създаде СДС-коалиция със съответните КС, отдели и т.н. Да се информират с писмо всички клубове за това, което става в СДС. Да се издаде вестник. Предлагам да натоварим Веселин Панайотов, упълномощен представител на фирма “Слово-Динамика”, да представлява ФКД в Управителния съвет на в-к Демокрация’91, както и да определи още двама представители на ФКД.

Предложенията на П. Симеонов бяха приети с консенсус. Следващото заседание на ИР на ФКД бе определено за 16.07.91 от 18 ч. Прие се да се проведе заседание за позиция за брифинга на 17.07 от 11 ч

 

  

 

За протокола: ....................

Таня Маркова

М. Астарджиева

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.