Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

П Р О Т О К О Л  № 5

от заседание на Изпълнителното ръководство иа ФКД с участието на представители на Зелената партия и ДП “Консервативен сговор”

17.07.1991 г.

Присъстващи:

за ФКД                             за Зелената партия:

1. П. Симеонов                     1. Ал. Каракачанов

2. Вл. Димитраков                  2. Иван Горинов

3. П. Евтимова                     3. Косъо Косев

4. Ив. Евтимов                     4. Емил Вибек

5. В. Панайотов                    5. Николина Кръстева

6. М. Тодоров                      6. Б. Виларов

7. Н. Близнаков                    7. Любомир Иванов

8. Е. Божков                       8. Г. Воденичарски

Ал. Бояджиев, Цветозар Томов       9. В. Церовски

Вера Ганчева                       10. Донка Каназирева

9. Аглая Шамлиева                  11. Д. Новаков

за ДП  “Консервативен сговор”      12. Емил Ненов

1. Стефан Стоянов                  13. Виолета Дафинова

2. Людмил Йорданов                 14.Николина Николова

 

П. Симеонов: Добре дошли на нашите гости. Предлагам следния дневен ред на нашето заседание:

1. Разисквания по утрешното присъединяване към политическото споразумение иа други партии и организации.

2. Обръщението към българския народ.

3. Вестника.

4. Общи разисквания по политическата ситуация /изборите, нформации/.

Ив. Горинов: Трябва да се съобразим с положението на “Раковски” 134.

 II. Симеонов: Споразумението беше подписано от БСДП, ФКД, Клуб на репресираните /подписа се оспорва/, Демократическа партия - Пловдив, Политически клуб "Екогласност". Искаме да чуем становището на Зелената партия и на "Консервативен сговор".

Любомир Иванов: Ние ще подпишем утре. Ще го обявим на пресконференцията ни в "София-прес" от 16.30 часа.

П. Симеонов: Социалдемократите канени ли са?

Ал. Каракачанов: Не.Вас каним. Добре е да правим и общи пресконференции.

 Ст. Стоянов: Аз съм представител на ДП "Консервативен сговор". Току-що подписахме Либералната платформа, но мисля, че не можем да подпишем Споразумението, защото не сме в СДС. Не ни е излязла още регистрацията.

Любомир Иванов: Докато не са регистрирани не могат да участват в ИЗБОРИ.

Ал. Каракачанов: Да не форсираме нещата. Хората още не могат да разберат ситуацията. Ако Пловдивската партия подпише споразумението, няма ли да се каже, че вкарваме хора извън СДС.

Л. Иванов: Това са хора, избрани от СДС.

П. Симеонов: Демократическата партия в Пловдив е член на СДС и участва в местния КС, въпреки че няма национални структури. Не е дал отговор още БЗНС "Никола Петков".

по т. 3 Вестника

П. Симеонов: Да дадем думата на Цв. Томов за информация.

Цв. Томов: Нищо конкретно не мога да кажа. Трябват ни журналисти - мислете за подходящи хора. До края на седмицата вестникът ще има сметка.

П. Симеонов: Отговори ни на два въпроса:

1. Кои са онези проблеми, по които тук присъстващите можем да помогнем?

2. Кога ще излезе първия брой?

Цв. Томов: по първия въпрос не мога да бъда изчерпателен. Ще трябват хора за разпространението. По втория въпрос - ще се опитам да бъде максимално най-бързо. Най-рано началото на август.

П. Симеонов: Началото на август е разтегливо понятие. Нека бъде 1.08.

Може да се направи проиграване с нулев брой, но вестникът трябва да тръгне като всекидневник. Не можем да си позволим експерименти в предизборния период!

Иван Евтимов: Нека г-н Томов каже няколко думи за концепцията си за вестника.

Е. Божков: Вестникът ни трябва заради собствената ни физиономия, но непременно трябва да има и предизборна насоченост.

Томов: До понеделник, 22.07. ще подготвя график за излизането на вестника.

П. Симеонов: В по–напреднала фаза се намира седмичника "1000 дни".

Горинов: Преди да пристъпим към разисквания по т. 2 - Обръщението, искам да ви дам малко информация. Мисля също така, че трябва да обсъдим начина на оповестяването.

Днес разговарях с Христо Иванов. Той ми каза, че вероятно утре голяма част от 39-те ще се върнат в Парламента с изключение на Г. Марков, Ст. Савов и още 2-3-ма. Хр. Иванов е напълно на наши позиции. Конфронтирал се е с Филип Димитров, с Тренчев, АСП и НБСДП. Каза, че френските помощи, които са му били обещани, са замразени заради събитията у нас през последните 10-ина дни. Смята, че Обръщението не бива да бъде огласявано, да не се конфронтираме. Казах му, че се съмнявам това да стане и че вероятността да бъде променено или неогласено е много малка. Освен това другата група едва ли ще престане да ни плюе. Така че огласяването ще стане утре на пресконференцията, във в. "Труд" в петък сутринта и евентуално във "Факс", "24 часа" и "Отечествен в-к".

Аглая Шамлиева: Предлагам парламентарният екип да го огласи и по българско радио в почивката. Добре е да излезем и по БТ утре вечер, но ще бъде трудно. Шест минути телевизионно време са много.

Ал. Бояджиев: Аз говорих с "Отечествен в-к". С "Поглед" също.

Горинов: Чета споразумението. След това ще обсъждаме. /Чете го/.

Емил Ненов: Бих искал да ви предложа още един вариант. /Чете го/.

Ив. Евтимов: И двата текста са много дълги. Прекалено силна е атаката към СДС-движение.

П. Евтимова: Моля да ме извините за откровеността, но и двата текста не ми харесват, защото не е подчертана разликата между СДС-движенже и СДС-коалиция. Трябва да се каже, че СДС-движение иска да създаде нови герои, които да бъдат последвани безропотно от масите. СДС–коалиция иска народа да има мнение, да преценява ситуацията, а не да следва сляпо лидери. Хората трябва да осъзнаят, че поемат отговорност с гласа си.

Димитър Новаков: Предлагам да бъде обмислен кратък, и дълъг вариант, съответно за четене и печат.

В. Церовски: Не е отразено, че ние работим, а те лозунгират.

В. Панайотов: В текста има израза "реални промени". Трябва да се конкретизира.

Л. Иванов: Предлагам да определим работна група за редактиране.

Приема се с консенсус.

П. Симеонов: Не съм съгласен с пасажа "Лесно е да станеш пръв рано....". Не е лесно, подло и мръснишко е да посочиш с пръст приятел и да кажеш: "предател".

Нека има два варианта. Добре е да бъде по-кратък вариантът за четене. За работната група предлагам Ал. Бояджиев, Иван Евтимов от ФКД, Емил Вибек и Емил Ненов от ЗП и Стефан Стоянов от ДП "Консервативен сговор".

Ст. Стоянов: Ние предлагаме на мое място г-н Церовски, който изказа ценни съображения.

Предложението се прие с консенсус.

П. Симеонов: Трябва ясно да се формулира ЗАЩО се прави това обръщение, КАКВО става в СДС и КОИ сме ние.

Цв. Томов: Обръщението е към българския народ, а звучи като че ли се обръщаме само към нашите привърженици. Трябва да е ясно, че няма разлика между крайно червените и крайно сините.

Ал. Каракачанов; Болшевизмът няма цвят.

П. Симеонов: Остават 72 дни до изборите. В СДС има разцепление. Не е приет Избирателния закон. Трябва да вземем решение за ЦИК.

Горинов: Не е възможно да вземем решение сега. Зависи от 39-те. Най-благоприятният вариант е единна листа. Ако не може да бъдем заедно със СДС-център и СДС-движение, СДС-либерали трябва да излезе с отделна листа.

Политическият клуб "Екогласност" настоява да бъдем в коалиция със СДС-център.

Л. Иванов: Тази позиция на "Екогласност" е основана на прагматични съображения. Решението не е окончателно. Колкото да Зелената партия - ние сме решили - в отделна листа. СДС-център е равно на БСДП, с които ние не искаме да бъдем заедно. Разбрах, че Тренчев се стреми към коалиция с БЗНС-единен.

М. Тодоров: Не можем да вземем решение, защото още не се знае прага. Да го отложим за по-късно.

Людмил Йорданов: СДС-либерали ни интересува живо.

П. Симеонов: ФКД няма формирано решение, но има становище. Уведомили сме нашите организации да мислят за пълен списък кандидати, което разбира се не означава пренебрегване на съюзниците.

Ал. Каракачанов: Разбира се. Ние също сме пуснали “окръжно”.

П. Симеонов: Ще участваме като СДС-либерали, с отделна листа, в никакъв случай в коалиция с БСДП. При възможност за коалиция с други организации, ще обмислим. Предлагам да поемем ангажимент да обсъждаме заедно, да имаме готовност за действие, да сме наясно в следващите дни.

Горанов: Какви са реалните срокове за приемане на Избирателния закон? Искам да ви информирам, че е предложено да се гласува по системата "панашаж", която е удобна за центристки сили. В нея е важно не кой кандидат е получил най-много гласове ЗА, а най- малко ПРОТИВ.

Л. Иванов: Панашажа не е лош като система.

Е. Божков: Трябва да уточним взаимоотношенията си по издигането на кандидатурите. При нас решението се взема от Националната конференция или Националния федеративен съвет. Нека уточним принципите и механизмите.

Е. Бабек: Ще имаме ли собствен ЦИК? Каква ще бъде структурата му? Липсват ни най-важните неща: време, хора, пари, организация.

Симеонов: Трябва ни политически /либерален/ съвет и собствен ЦИК.

Да се придържаме по възможност към терминологията на СДС. Необходими са сграда и техника. ЦИК трябва да се регистрира и да се открие банкова сметка. Да се уточнят дяловите участия на либералите.

П. Евтимова: Трябва да уточним позициите си пред НКС на СДС по отношение на имуществото.

Л. Иванов: Предлагам наименованието да бъде не клуб, а щаб.

Не се възприе, защото е военна терминология.

В. Церовски: Има предложение за коалиция с Бизнесблока. Предлагат ни да използваме техни средства.

П. Симеонов: Трябва да решим на политическо и правно равнище проблема с имуществата.

Е. Божков: Имам предложение за организационната структура. Разглеждаме коалицията като дълготрайна структура. Начело стои Управителният съвет /Съвет на председателите/. Предвиждам контактна група, която да обсъди и състави правителство в сянка. Колегиумът от експерти ще решава политическите проблеми. Предвиждам и Сектор "Международни връзки". За предизборния клуб /бюро/, който ще служи и за президентски избори, е възприет модела на “Нова демокрация”.

Симеонов: Нека разгледаме структурата по-късно, когато се избере политическо ръководство.

Е, Божков: Не разбирам защо няма представители на "Екогласност" на днешната сбирка. Каним ги вече за трети път.

Д. Новаков: Предлагам да се определи по принцип участието на всяка партия и начинът за вземане на решения. Предлагам да бъде с консенсус.

С. Стоянов: Предлагам представителство от пет души за всяка партия.

Имаше възражение от говорителя на ЗП, който предложи двама-трима.

Е. Ненов: Предлагам решенията да се вземат от Петко Симеонов и Ал. Каракачагзв с помощта на Политическия съвет.

Ст. Стоянов: Решенията може да се вземат от Съвета на председателите или някакъв друг орган, в който представителството е пропорционално.

П. Симеонов: Предлагам решенията да се вземат от председателите и още двама упълномощени члена на ръководствата на партиите.

П. Евтимова: Мисля, че говорителите и оперативните работници също трябва да участват.

П. Симеонов: Трябва да обменяме информация, бюлетини. Да се разменят писмата, които се изпращат на организациите

Каракачанов: С какъв цвят ще излезем на изборите?

П. Симеонов: Синият цвят сме го регистрирали ние, Клубовете. Ще го запазим. А във всички публични изяви ще се говори за СДС-либерали.

За протокола: .................................

/Таня Маркова/

/Победа Панайотова/ 

 

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home