Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

     

 

ПРОТОКОЛ

от заседание на Изпълнителното ръководство на Федерацията

на клубовете за демокрация от 30.06.1991 г.

 

Дневен ред:

Разпределение на функциите на членовете му.

Г-н Симеонов: Предлагам следното разпределение:

1. Петко Симеонов - председател.

2. Аглая Шамлиева - говорител.

3. Васил Къдринов - национален координатор за Клубовете.

4. Петранка Евтимова  - зам.-председател по политическите въпроси

5. Марко Тодоров - Външни връзки

6. Еленко Божков - административна и стопанска дейност

7. Диан Гладичез - организационни въпроси

8. Иван Евтимов - проучване ж анализ

9. Владимир Димитраков - връзки с министерски съвет и др. организации

10. Георги Мишев - връзки с творческата интелигенция

11. Веселин Панайотов - издателска дейност

 Предложението бе прието с консенсус.

Технически секретар – Таня Маркова

Г-н Панайотов е упълномощен представител на ДОО “Слово-Динамика”. Той ще подписва документите, свързани с вестниците на ФКД.

Решено бе с консенсус да се провеждат заседания всеки понеделник от 18 часа, всяка седмица брифинг в определен ден и час и да се дават изявления за БТА.

 

За протокола. : …………….

/ Таня: Маркова/

 

1.  Еленко Божков …………

2.  Диан Гладичев …………

3.  Марко Тодоров …………

4.  Георги Мишев …………

5.  Васил Кадринов …………

6.  Петранка Евтимова …………

7.  Владимир Димитраков …………

8.  Веселин Панайотов …………

 

 

 

 

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.