ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

 

Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

 

 

 

Писма, информации, декларации от ръководството на Федерацията

 

21.01.91 /І/

21.01.91 /ІІ/

без дата

10.06.91

19.07.91 /І/

19.07.91 /ІІ/

22.07.91

29.07.91

30.06.91

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС

21.01.91

28.01.91

04.02.91

18.02.91

28.02.91

28.03.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

 

Протоколи от заседания на ОБ на ФКГД

 

12.11.90

19.11.90

26.11.90

03.12.90

10.12.90

17.12.90

07.01.91

14.01.91

23.01.91

23.05.91

27.05.91

29.05.91

03.06.91

05.06.91, пр. №2

30.06.91

протокол № 3

17.07.91, пр. №4

17.07.91, пр. №5

18.07.91, пр. №6

19.07.01, пр. №7

22.07.91, пр. №8

12.08.91, пр. №10

22.08.91, пр. №12

22.08.91, пр. №13

26.08.91

28.08.91

 

 

Протоколи от заседания на Федеративния съвет на ФКГД

 

13.04.91

30.06.91

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС

28.01.91

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Положението на СДС в провинцията /продължение/.

2. Информация за състоянието на регионалните организации на СДС докладва ЦИК.

3. Актуални политически проблеми.

4. Обсъждане на основните принципи на Конституцията - докладва Сн. Ботушарова.

5. Утвърждаване на кандидатурата на Методи Спасов за ръководител на Дирекцията по вероизповеданията.

6. Разни.

По т. 1 Беше констатирано, че в някои местни КС като Велико Търново, Казанлък, Бяла и др. има тенденция за неконструктивност, несъобразяване с основната политика на СДС, което се изразява във взаимно отричане на легитимността на отделни членове от политическите сили, представени в КС. Националния КС обсъди мерки, включително и разпускане /недоверие/ на представителите на местните КС, които със своето поведение н отношение към политическата обстановка не спомагат за основната задача на СДС - добро представяне и спечелваме на предстоящите местни (и) парламентарни избори. По принцип с тази политика на разцепление, взаимно обвиняване и отричане се по­мага на местната номенклатура.

Информацията по т. 1 н т. 2 беше изнесена от г-н Христо Иванов и г-н Цв. Могиланскн, които застъпиха позицията, че политическите партии трябва да обръщат много по-голямо внимание на своите представители в местните КС и да реагират своевременно на възникналите междуособици, които нямат нищо общо с принципите на СДС.

По т. З гФ. Димитров информира за срещата си с посланика на СССР Шарапов. Била е изразена още веднъж, известната позиция на СДС относно проблема в Прибалтика във връзка с декларацията на посланика пред Външно министерство.

Обсъжданията по т. 4 и 5 бяха отложени за следващия КС. По т. 6 беше изтъкнато, че не се спазва подписаното политическо споразумение, както като действие, така и като програма. Изразена бе тревога за това, че двата най-важни срока - за местните и парламентарни избори няма да бъдат спазени. ВНС продължава да разглежда неприоритетни въпроси.

Съставена е Комисия по верските въпроси към Президентството. В нашите условия те са и политически въпроси.

Документи от политическия живот

Биографични справки

Справки за партии и организации

Интервюта, статии и изявления

 

Документи  на ФКГД

Устав на ФКГД, 3 март 1990

Програма на ФКГД, 3 март 1990

Декларация-обръщение на ФКГД до правителството на НРБ, есен 1990

Платформа на ФКД, есен 1990 - зима 1991

Платформа на ФКД, приета на 3 август 1991

Протокол от заседанията на Националната конференция на ФКД, Банкя, 20-21 юни 1991 г.

 

Документи  за разцеплението на СДС

Резолюция на клубове относно П. Симеонов и ФКД от 16 юли 1991 г.

Заявление на учредители на първия Клуб, 16 юли 1991 г.

Обръщение на Изпълнителното ръководство на ФКД до председателя на НКС, 16 юли 1991 г.

Обръщение на СДС-либерали към българския народ, 18 юли 1991 г.

Доклад на Филип Димитров за състоянието на Съюза, 22 юли 1991 г.

Решение на НКС от 22 юли 1991

Доклад на Иван Ефтимов при учредяването на Софийския клуб за либерална демокрация, 25 юли 1991 г.

Доклад за социологическа анкета на Националната конференция на ФКД, 20-21 юни 1991 г.

Събранието в Каспичан, 2 август 1991 г.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.