КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   

  Национална кръгла маса

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

  /продължение/

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: 

  Добре е да се приеме декларация за статута на "кръглата маса" и това отговаря на предварителните искания и на опозицията, и на други участници, но на мен ми се струва, че текстът, който прочете съпредседателят, не отговаря на предварителните виждания и на действителните изисквания към "кръглата маса". Текстът е много помпозен, а конкретните неща, които се предлагат /помпозен, в смисъл, че се говори за историческа мисия, за изключителна роля и статут/, а конкретните въпроси, които са посочени вътре, не дават никакъв отговор или съдържание на тази "кръгла маса". 
  От тази гледна точка, смятам, че ние не сме готови днес да приемем декларацията /изразявам нашето становище/, но още веднъж подкрепям искането да има статут на "кръглата маса". Също така, струва ми се, че не е лошо изискването тя да служи като своеобразен филтър на някои по-нататъшни разглеждания и обсъждания в Народното събрание. 
  Чух нещо, което каза другарят Пирински и възбужда у нас сериозни резерви. Каза се, че "кръглата маса" изразява волята на народа. Моят въпрос е: как я узнахме тази воля, за да се обявяваме за хора, които изразяват волята на народа? 
  От тази гледна точка в статута на "кръглата маса" отсъствуват два въпроса, единият от които е, според мен, абсолютно наложителен - въпросът за изборите. Днес най-масовият лозунг, най-масовото искане, и при срещи с хората, и от изследвания, е да се проведат свободни и демократични избори. Не бива да спорим, добре разбираме интересите на политическите сили, дали да бъде след 2 месеца или да бъде малко по-нататък, но този въпрос е нелогично да отсъствува от тематиката на "кръглата маса". Освен това от нея, в абзаца преди заключителната част, отсъствува най-важното, което днес интересува всички граждани в България - изходът от социално-икономическата криза. Отсъствува и въпросът за правителството и ми се вижда малко необяснимо и нелогично това, че всички политически сили, в това число и опозицията, някак си набързо се съгласиха с най-неприемливия вариант, даже бих казал, парадоксален вариант - ние вървим към разграждане на тоталитарната система, а се състави еднопартийно правителство. Не беше ли по-добре да се състави все пак служебно, временно правителство? 
  От тази гледна точка бих искал да направя още едно възражение от процедурен характер. Ние не сме около тази маса планов комитет или народно събрание, за да изслушаме информация от правителството за това, как е приключила 1989 година. Настояваме да се огласи истината - информацията за икономическото положение в страната, включително и за корупциите, и за персоналните виновници за националната катастрофа. Без това не може да се води никакъв диалог по същество.

  И, ако не направи това, плюс другото, което казах за декларацията, ние рискуваме да останем една изолирана "кръгла маса" на фона на политическия живот в България. Срещу нас се създава вече негативизъм, независимо че интересът не спада към 4кръглата маса" и аз отправям апел към двамата съпредседатели да обсъдят този въпрос, може би и контактната група, и да излязат с предложения.
  Заедно с това ние смятаме за неуместно тук да се водят диспути между политически партии по въпроси, които могат отделно да се разгледат и подкрепяме предложенията, които направи доктор Желев преди 2 заседания за 4-те въпроса, които той формулира7 да бъдат разгледани конкретно, в това число и въпросът за деполитизацията на определени органи, и разпускането на политическите организации, но смятаме, че единственият начин конкретно да се дискутират, а не в нашия маниер, е да се създават работни групи, където всеки може там да изкаже конкретно своите искания.
  И накрая призовавам към повече деловитост, към работа след 17,00 часа и към приближаване на европейския модел на "кръглите маси", пример за което имаме от други източноевропейски страни.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря. Господин Събев.

Йеромонах Христофор Събев, от Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности.
Господа,
В името на правилното решаване на въпросите, повдигнати на тази "кръгла маса", апелирам към всички за едни мирен спокоен тон. И във връзка с това съм упълномощен от ръководството на комитета да отговоря на изявлението на Митрополит Климент, който беше много оскърбен на предишното заседание за това, че представителят на комитета Тони Радков се бил изказал, че патриархът не знае Библията. Всъщност изказването на господин Радков беше в смисъл, че ако той знае Библията, то защо не е дал достойни плодове, за човек, който я познава. Какво имаме предвид?
Ето, пред мен е църковен вестник от 1 ноември 1983 година. На цялата първа страница е статията: "Плодовете на Великия Октомври!" - в църковен вестник.
В църковен вестник от 1987 г., 11-и ноември - "Световно историческо и епохално дело" - пак за Октомврийската революция.
В "Дело" от 4-ти април Тодор Живков и Патриарх Максим са на първа страница заедно.
Това са документи, които ми изпратиха много граждани, много християни, възмутени от изказването на Митрополит Климент, с писма и лично дойдоха да ми засвидетелствуват. Също: декларация на Светия синод на българската православна църква и до нея декларация на Висшия духовен съвет на мюсюлманското изповедание в Народна република България от 3-ти юни в "Земеделско знаме" и в "Работническо дело", където те взеха отношение срещу етническите малцинства, а сега се явяват за техни защитници.
Смятам, че тази позиция - на измятане, което проявяват казионните организации, които досега докато нямаше този процес на демократизация те бяха верни слуги на режима и сега изведнъж се явяват първите, авангардни защитници на демокрацията. Това нещо възмущава много хора, много граждани, християни, и мохамедани, макар че аз съм упълномощен да говоря само от името на християните.
Освен това, относно издаването на Библията. 45 години синодът не направи нищо за това издаване, освен през 1983 г. се пуснаха минимален брой библии, които скрити по манастирите. В Лясковския манастир има 600 библии скрити, край Велико Търново. Синодът изрази пълно несъгласие с тези цели и задачи, зад които сега той изведнъж застава, в църковен вестник от 30-и март 1983 година. Той изрази несъгласие с искането на нашия комитет, наречен "самозван", а те са факултативно обучение по основи на религията, библия за всеки дом и т.н.
С това свършвам. исках да успокоя нещата и апелирам към вас да не искаме да разводняваме заседанията, да няма трети и четвърти страни, защото ето, господин Кръстьо Петков не участвува в правителството, обаче не е една трета страна, а всъщност е от едната от страните.
Така че и госпожа Светла Даскалова ми се струва, че няма право да претендира за някаква трета страна. Има много хора, които не участвуват в правителството, но са взели една от страните.
Освен това, накрая ще помоля да не се изказват постоянно тези, които са само наблюдатели. Имам предвид и Митрополит Климент, и мюфтията, защото те бяха наблюдатели 45 години, и сега са само със статут на наблюдатели.
Благодаря за вниманието.  
Благодаря.   С Ваше позволение, едноминутна реплика от Румен Воденичаров, много е важна.   Заповядайте, другарю Воденичаров.   Във връзка със заявлението на господин собаджиев, което се надявам, е негово лично заявление, аз съм длъжен да съобщя следното на 4кръглата маса".
На "кръглата маса" седи делегация на Независимото дружество за защита правата на човека в България. това дружество защитава правата на всички български граждани, включително и на етническите турци, към които принадлежи новият им лидер Ахмед Доганов. Смятаме, че засега не е оправдано присъствието на нова правозащитна организация, която е частен случай от правозащитното движение у нас.
По същата логика на масата ще трябва да седнат за в бъдеще "движение за защита на циганите", "движение за защита на помаците", "движение за защита на евреите" и т.н.
Ние бихме могли да постигнем съгласие помежду си, ако се докаже, че движението на Меди Доганов не нарушава Конституцията на Народна република България, а именно - създаване на политическа организация на религиозна основа.
Благодаря.  
Благодаря.
Заповядайте.  
Случаят "Меди Доганов" ни кара да поискаме 15-минутно прекъсване.   На Вашия въпрос, д-р Желев, и предложението по текста на декларацията, бихте ли желали преди прекъсването да чуем становището на другаря Мръчков, или след това?   След това.   Веднага след това.

/бележка на стенографката - 15,00 часа/

Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието