КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

 

29 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

  Национална кръгла маса

  Второ пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 март 1990 г., четвъртък, начален час 13:14, край 22:25

   
   

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Бих искал да попитам, г-н Желев, дали можем да започваме вече?

  Ж. ЖЕЛЕВ: Г-н Лилов, хората не са запознати с текста. Сега се получава текстът. Аз не знам дали други, дали са получили текста на споразумението. Ние също не сме успели да го проучим. Това създава малко напрежение, което е напълно оправдано според мен. Аз не мога да обвинявам никого. В края на краищата, когато се подписва текст, трябва хората да имат време да се запознаят с него.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Какво се предлага в такъв случай?

  Ж. ЖЕЛЕВ: В краен случай може и за утре да отложим заседанието.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Дали не би могло да постъпим така докато се изкажат записалите се от дискусията по-миналия ден, на които вие не успяхте да дадете думата поради липса на време, да им дадем възможност да се изкажат, а през това време да бъдат проучени документите, или предпочитате някакъв друг начин на работа?

  Ж. ЖЕЛЕВ: Хората все пак ще искат да се изкажат върху самия текст. Текстът е най-важното в случая.

  ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Да, разбрах вашето мнение. Сега иска думата акад. Сендов.

  АКАД. СЕНДОВ: Смятам, че всички тези записали се са имали предвид да се изказват във връзка с подготвените споразумения. Ако има някакви споразумения, сега е излишно да се говори, след като ситуацията се е изменила. По-хубаво е да получим текста, да го четем за половин час и след това да започнем...

  Ж. ЖЕЛЕВ: Действително това ще бъде най-разумното.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз не възразявам това да стане. Има ли готовност секретариатът веднага да раздаде текстовете, или вече са раздадени?

  Г. СПАСОВ: Не са раздадени.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Не са размножени още текстове. При това положение... Текстът е 9 страници.

  ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Бих желал да чуя мнението на още участници колко време желаят за проучване на текста, въпреки че, общо взето, позициите са доста добре известни на участниците, но все пак споразуменията, които са направени на основата на компромис между тези позиции, още не са известни и вие имате пълно право да желаете яснота по тях.

  ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ: Др. Лилов, може ли?

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, разбира се.

  ДСЖ: Считаме, че ще бъде действително по-демократично, след като вече ние всички тук стоящи подписахме едни документи и след като договарянето стана между две страни, а в момента присъстват на КМ още много политически сили и организации, нека да ни се даде половин час време действително да се запознаем с текста. Ние, вярно, сме запознати с него в общи линии, но по-добре би било самия текст да видим, а след това, ако някой има някакви бележки по него, да го обсъдим.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, това е наше общо желание.

  Ние се занимавахме този ден и половина като съпредседатели на КМ, които вие лично упълномощихте по предложение на един от делегатите, тъй като се появиха доста сериозни различия и аз смятам, че ние не сме узурпирали в никаква степен нечия воля или някаква особена власт.

  ДСЖ: Даже сме убедени, че сте си свършили добре работата, но все пак всички да прочетем текста.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, благодаря ви. Дано не се разочаровате.

Тогава половин час, така ли?

Ж. ЖЕЛЕВ: Но още няма текст. Текстът не е размножен още. Това е абсурдно.

РЕПЛИКА: Размножава се.

ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Казаха, че е готов текстът. Тук някой каза, че текстът е готов.

Има ли член на секретариата тук или няма?

Л. КУЛИШЕВ: Практически има един готов текст, който обаче не е размножен. Това е текстът на Споразумението за политическите партии.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Той е съгласуван. Аз виждам готов главния текст.

РЕПЛИКА: Носят текста.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Защо не се размножи? Толкова ли е лоша организацията на работата тук?

ДЕМОКРАТИЧЕН МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: Др. Лилов, моето предложение е в 14.00 часа, в такъв случай, да продължим. Текстът вече се раздава.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Предлага се да се започне работата в 13.50 часа след половин час. Съгласни ли сте?

Ж. ЖЕЛЕВ: Нека поне 1 час да бъде, да могат да се запознаят хората.      

Т. ТАНЕВ: Др. Лилов, може ли само едно предложение?

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да.

Т. ТАНЕВ: Тъй като другия документ за партиите ние вече сме съгласували, по него няма какво да се спори. Остава само вторият документ и предлагам половин час.

Ж. ЖЕЛЕВ: Ние имаме само един текст в случая и за Избирателния закон текстът също го няма.

РЕПЛИКА: Сега ще дойдат, след малко.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Добре, окончателно още веднъж искам да попитам колко време желаят участниците в КМ? Ако желаете, може да отложим КМ за по-късно, тъй като документите наистина изискват проучване. Ако това е общото желание, ние сме готови да го приемем.

Ж. ЖЕЛЕВ: Тъй като някои колеги тук искат да се консултират с техните ръководства, може би най-добре е за утре да я отложим. За утре преди обяд или след обяд, все едно както се споразумеем.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Лично аз нямам възражения. Единственото, което мога да направя, е да изразя съжаление, че лично аз няма да мога да участвам, но нашата делегация ще участва утре пълноценно в КМ и, ако всички са съгласни, това може да стане утре в удобно за вас време.

Т. ТАНЕВ: Др. Лилов, утре е конгресът на ОФ и на Дружеството „Георги Кирков",

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Те сигурно ще излъчат един представител, който ще може да ги представлява тук на КМ.

Иво Георгиев.

И. ГЕОРГИЕВ: Аз мисля, че материята е достатъчно позната. Ние я обсъждаме няколко дни. Предлагам да се вземе предвид само времето, което е достатъчно за всяка една от делегациите да направи необходимите консултации допълнително с експерти или със своите ръководства. Мисля, че днес трябва да бъде заседанието на КМ и да постигнем необходимото споразумение, имайки предвид, че все пак върви сесия на НС в тези дни. А пък не виждам сериозни аргументи за отлагане на заседанието за утре. Текстът е достатъчно познат. Три дни само това правим.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, благодаря ви. Д-р Тренчев има думата.

К. ТРЕНЧЕВ: Аз искам да направя едно такова възражение.

Първо, текстът е познат на представителите в контактната група. Другите все още не са запознати в детайли. Освен това държа да отбележа, и то дебело да подчертая, че това е документ, с който ние определяме развитието на нацията и мисля, че той се нуждае от едно сериозно проучване, и то дума по дума.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Вашето предложение, д-р Тренчев?

К. ТРЕНЧЕВ: Нереално е в рамките на 1-2 часа да искаме да вникнем в детайли в този документ.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, разбрах вашето съображение, но не разбрах вашето предложение?

К. ТРЕНЧЕВ: Предложението е да се отложи заседанието за утре.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да. Други предложения?    

РЕПЛИКА: Г-н Тренчев, не е ли по-удачно да си дадем един час, в който да разгледаме документа и след това, ако има нещо, да обсъдим? Утре заседанието отново рискува да ни завари с неизяснени позиции. Поне да използваме това, че сме се събрали и да видим има ли още конфликтни моменти. Всички имаме и работа да вършим, освен да стоим тук.

В. ВЪЛКОВ: Др. Лилов, аз предлагам, като отчитам това, че, първо, документът трябва да се прочете, отчитам и това, че може би ще се наложат и някои съгласувания с ръководствата на някои от партиите и организациите на участниците, дали не можем да започнем все пак днес, да кажем, в 17 часа, или в 17.30 часа? Аз не искам да се връщам на този неприятен вчерашен полуден, но ми се струва, че не бива повече да отлагаме въпроса. Има и сесия на НС, и т. н., мисля, че до 17.30 или 18 часа тази вечер би имало възможност да се направи това, което е необходимо на първа сметка, както се казва.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Намирам това предложение за разумно, тъй като наистина едновременно тече и сесията на парламента и ние, ако искаме да внесем принос в неговата работа, това би трябвало да го направим днес. Би могло да се започне и по-късно. Да речем, тогава, когато това е удобно на участниците и достатъчно, за да проучат този текст.

Би ли ви устройвало, да речем, 18 часа?

РЕПЛИКА: Г-н Лилов.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте.

П. СИМЕОНОВ: Тук се направи предложение, мисля от младежката организация, ставаше въпрос за законопроекта, чийто текст ние практически съгласувахме за политическите партии, основните принципи.

Вчера обаче на нас ни беше представено предложението на Законодателната комисия, подписано от г-н Мръчков, подписано на 27-ми, т. е. онзи ден. В това предложение на Законодателната комисия към законопроекта на Държавния съвет от 15 февруари не е отразено нашето споразумение по основните принципи, главно по проблема за финансирането на политическите партии, където ние изрично казахме, че в допълнение към законопроекта ще се направи проекторешение за 1990 година. Моля за отговор на този въпрос, за да не стане така, че ние постигаме едно политическо споразумение, което после не е отразено в законопроекта и допълненията към него.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Ние не сме подписали още споразумението. Може би това е причината. Аз не зная, не съм информиран. Др. Мръчков е тук, но ние още не сме подписали нито едно от постигнатите споразумения и те още не са в сила. Предполагам, че това е причината.

Оказва се, че това е единствената причина. Щом подпишем споразуменията, те ще влязат в сила.

Какви други съображения имате? Удовлетворява ли ви предложението за 18.00 часа?

РЕПЛИКА (СДС): Искам от името на нашата делегация да кажа, че ни удовлетворява и го приема. Отменяме първото предложение за утре. Съгласни сме за 18.00 часа.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Има ли възражения в някоя от делегациите за 18.00 часа? Няма.

Благодаря ви. Заседанието продължава в 18.00 часа.

(13.28 часа)

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието