Стенографски протокол
 
КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Добър ден на всички. Дължа да се извиня за закъснението на нашата делегация по технически причини. 
  Като съпредседател, на когото е редът да председателства, аз откривам поредното заседание на кръглата маса. Предлагам то да протече при следния дневен ред: 
      1. Подписване на Споразумение и Декларации на делегациите. 
      2. Уточняване на дневния ред и процедурата за следващите пленарни заседания на кръглата маса. По втора точка ще докладват ръководителите на контактната група. 
  Предстои ни да подпишем изключително важни за страната документи, които не само до изборите, но и за определен период от политическото развитие на нашата страна ще имат значение. Аз мисля, че това е изобщо исторически акт, тъй като за пръв път след 45 години се подписват документи, споразумения между официалните власти и политическата опозиция. Сред тези документи са преди всичко Декларация относно ролята и статута на националната кръгла маса, Споразумение по политическата система в страната и Националното споразумение за гарантиране на мирното развитие на прехода към демократична политическа система. 
  Мисля, че бихме могли най-напред да пристъпим към самото подписване на документите, които са изработени от контактната група, и след това да се направят съответните коментарии, изявления за тяхното съдържание, за значението им в развитието на страната и особено за предизборния период, както и по-широки коментари по самите документи. 
  Има ли някакви възражения относно дневния ред или предложения? 
   

   АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: 
  Нашата делегация е съгласна с Вашето предложение, доктор Желев. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 
  Благодаря. В такъв случай да пристъпим към подписването на документите. (Александър Лилов, Желю Желев и ръководителите на останалите делегации подписват документите.)

   

   АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ:

  Доктор Желев, ние подписваме с особено мнение. Кога можем да изразим това особено мнение, сега ли или по-късно?
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Ще ви дам думата по-късно. Благодаря на фоторепортерите. Бих искал да ги помоля да напуснат, тъй като започват да пречат на работата на телевизията.
  В момента, доколкото зная, се чете текстът на документите по радиото. Щом свърши подписването от страна на различните делегации, аз бих помолил да бъде включено предаването и тук в залата, за да изчакаме до края на четенето.

  (б.ст. за 15-20 минути работата е прекъсната, чака се изтичането на документите по радиото.)
   

   

 
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието