КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   

  Национална кръгла маса

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

  /продължение/

   ТЕЛЛАЛОВ:

  За нас, които не сме замесени в тези политически спорове е много неприятно да чуем, че по един въпрос чисто политически, партиен, могат да се провалят преговорите на "кръглата маса". Нас ни се иска още утре да продължим да слушаме въпросите на икономическото и социалното положение, да търсим решение на онова, което е най-важно за българския народ и аз апелирам към д-р Желев не в такава ултимативна форма - "Да не се събираме, докато не се намери решение на този въпрос". 
  Моля другарите Пирински и Желев много активно да работят, ако трябва и нощем и сутрин рано, и денем, да търсим решение на този въпрос, но "кръглата маса" да продължим още утре да обсъжда много кардинални и важни въпроси. Иначе ние останалите ще си отидем много разочаровани и ще трябва да хвърлим вината на онези, които прекъсват преговорите по такъв един начин. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря, другарю Теллалов. 
  Ние също така и с доктор Желев имахме желанието днес да се засегнат, и то по същество и в дълбочина, въпросите на социално-икономическите проблеми. Същевременно, очевидно този въпрос е от първостепенна важност, който сега дискутираме и затова предлагам да се присъединим към предложението на доктор Желев на този етап, изхождайки и от това разбиране, че час по-скоро трябва изясним възможните му решения, за да можем да вървим напред. 
  Бих предложил на това да приключим сега, доктор Желев. 
   ХРИСТОФОР СЪБЕВ:
  Извинете, може ли един въпрос? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Кой е това? Да. Господин Събев.
   
   ХРИСТОФОР СЪБЕВ:
  Аз искам само да помоля да се декларират дълговете на Народна република България, икономическите дългове и да имаме икономическа информация.
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Господин Събев. 
  Проблемът е, че в реплика такива въпроси едва ли могат да се дискутират. Икономистите от двете страни на "кръглата маса" ще се съгласят с мен - ние все пак трябва да вървим в някаква последователност. 
  Отново призовавам да се присъединим към предложението на доктор Желев.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Това е въпрос, който лежи вън от разискваните въпроси тук и действително да се уговорим контактната група да продължи, като се уговорим след заседанието и докато не се стигне действително до консенсус, ние да не се събираме.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Да продължим работата утре сутрин, доктор Желев, и да се мъчим да отразим всички положения, които чухме за рационално и бързо придвижване напред.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Може ли? 

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Разбира се. Слушам Ви.

Преди приключването, бих помолил да се даде думата на Михаил Иванов, тъй като ние бяхме му възложили поначало да се занимава с един въпрос от името на "кръглата маса", съвсем кратко.
 
Аз бих предложил, ако засягаме тази тема, доктор Желев, въпреки че мина времето, по-скоро да помолим другарят Гиньо Ганев, ако е тук, тъй като той се занимаваше активно с различните аспекти на въпроса, част от които бяха поставени от господин Иванов, други, които бяха изяснявани с държавните органи. Но при това положение, доктор Желев, дали да преминаваме на други въпроси, които могат да заемат още доста време...
 
Аз искам да...
 
Моля Ви, господин Иванов, да ми дадете възможност да свърша.
Да се съсредоточим върху това, което ...
 
Предполагам, че става дума за едно информиране в рамките на 3 минути, без да се разискват въпросите.
 
Да, но Вие разбирате, че една информация неизбежно ще прерасне в половинчасова дискусия. Аз съм сигурен в това и затова бях Ви помолил на този етап да се въздържим, доктор Желев.
 
Аз искам да взема думата по процедурен въпрос...
 
Моля Ви, моля Ви да чуем първо съпредседателят, господин Иванов.
 
Добре, нека да приключим с това.
 
Благодаря Ви.
Закривам заседанието.
 
Извинете, само едно последно предложение. Нека се уточним за един срок, в който все пак ако не бъде постигнат консенсус, да се реши...
 
Аз се извинявам, д-р Павлов, но все пак заседанието е приключено. Не можем така да процедираме.

 

18:25 часа
Край на заседанието от 12 февруари 1990 година 
Към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието